Пошук

допомога по пошуку

Довідково »  На звернення громадян »  Письмове звернення версія для друку
Письмове звернення

Статтею 40 «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина» Конституції України визначено, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Питання звернення громадян до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів врегульовано Законом України «Про звернення громадян».

Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Згідно з вказаним Законом письмове звернення, зокрема, до Нацдержслужби України, громадяни можуть надіслати поштою за адресою 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 15, особисто передати до кімнати прийому громадян або покласти його до скриньки для таких звернень за тією ж адресою.

 

Вимоги до звернення

 

Громадяни мають право звернутися до Нацдержслужби тільки у письмовій або усній (викладеній громадянином і записаній посадовою особою на особистому прийомі) формі з чітко викладеними пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами, у тому числі щодо отримання роз’яснень законодавства з питань проходження державної служби і інших, які відносяться до компетенції Нацдержслужби. У зверненні обов’язково має бути зазначене прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання громадянина, його контактні телефони (зразок).

письмоПисьмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою громадян (колективне).

У разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення чи без дотримання встановлених чинним законодавством вимог, воно повертається громадянину з відповідним роз’ясненням.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором, а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визначається анонімним і розгляду не підлягає.

 

Термін розгляду звернень громадян

 

письмо2Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну. 

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Посилання:

image004

Зразок письмового звернення

image004

Зразок анкети очікувань та задоволеності споживачів

image004

Регламент Національного агентства України з питань державної служби

image004

Прийом громадян

image004

Пряма телефонна лінія

 

 

відповідальний підрозділ:

Сектор розгляду звернень громадян та роз’яснювальної роботи

Юридичного управління

(044) 256-00-13

 

 

 

Завідувач Сектору розгляду звернень громадян та роз’яснювальної роботи

Юридичного управління

МАТВІЄНКО Галина Іванівна

Тел. (044) 256-00-13

Galyna.Matvienko@nads.gov.ua

 

 

Територіальні підрозділи

Авторизація

Логін
Пароль
Зареєструватися » 

Архів