Пошук

допомога по пошуку
« Серпень 2014 »
пн вт ср чт пт сб нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Роз'яснення »  Робота з персоналом в органах виконавчої влади ...
Окремі питання тимчасового виконання обов'язків голови райдержадміністрації.

Відповідно до статті 118 Конституції України та статті 8 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України.

Кандидатури на посади голів обласних державних адміністрацій на розгляд Кабінету Міністрів України вносяться Прем'єр-міністром України. Кандидатури на посади голів районних державних адміністрацій на розгляд Кабінету Міністрів України вносяться головами відповідних обласних державних адміністрацій. На кожну посаду вноситься одна кандидатура.

У разі відхилення Президентом України поданої кандидатури відповідно Прем'єр-міністр України чи голова обласної державної адміністрації вносять на розгляд Кабінету Міністрів України нову кандидатуру.

Голови місцевих державних адміністрацій набувають повноважень з моменту призначення.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 24 Закону України "Про Кабінет Міністрів України", розгляд питань щодо призначення на посаду або звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій і внесення Президенту України відповідних подань входить до повноважень Кабінету Міністрів України.

Порядок розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посади та звільненням з посад керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України, державних підприємств та їх об'єднань, керівників самостійних структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 року N 880.

Указом Президента України "Про тимчасове виконання обов'язків голів місцевих державних адміністрацій" від 29 грудня 2006 року N 1164 (Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 592 від 26.06.08) було встановлено, що у разі звільнення (відставки) голови місцевої державної адміністрації тимчасове виконання обов'язків голови місцевої державної адміністрації за рішенням Президента України покладається на одного із заступників голови місцевої державної адміністрації або іншу особу на строк до призначення в установленому порядку за поданням Кабінету Міністрів України голови місцевої державної адміністрації.

Указом Президента України "Про тимчасове виконання обов'язків голів місцевих державних адміністрацій" від 26 червня 2008 року N 592 було встановлено, що Кабінет Міністрів України одночасно із внесенням подання про звільнення з посади голови місцевої державної адміністрації має вносити Президентові України пропозиції щодо заступників голови місцевої державної адміністрації, на яких пропонується покласти тимчасове виконання обов'язків голови цієї місцевої державної адміністрації.

Тимчасове виконання обов'язків голови місцевої державної адміністрації, згідно з цим Указом, припиняється з дня видання акта Президента України про призначення голови відповідної місцевої державної адміністрації.

Указом Президента України від 9 жовтня 2008 року N 912 зазначений Указ також визнано таким, що втратив чинність.

Отже, на сьогодні питання щодо призначення голів місцевих державних адміністрацій регулюється Конституцією України, зазначеними вище законами України, постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 року N 880, а питання виконання обов'язків тимчасово відсутнього голови місцевої державної адміністрації - статтями 32 та 33 Кодексу законів про працю України, а також наказом (розпорядженням) щодо розподілу обов'язків між головою місцевої адміністрації та його заступниками, у разі тимчасової відсутності одного із них.

Виконання обов'язків по вакантній посаді трудовим законодавством і законодавством про державну службу не передбачено і таке призначення на вакантну посаду, згідно з роз'ясненням Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29.12.1965 р. N 30/39 "Про порядок оплати тимчасового замісництва", яке є чинним у частині, що не суперечить Конституції і законам України, зокрема Закону України "Про державну службу" та Кодексу законів України про працю України, не допускається, за винятком виконання обов'язків по посаді, призначення на яку здійснюється вищестоящим органом управління, що потребує відповідної процедури розгляду документів.

Зазначене роз'яснення (абзац 2 пункту 2) передбачало можливість (на той час посади державних службовців були відсутні) прийняття виконуючими обов'язки по вакантній посаді осіб, які не були працівниками відповідного органу управління. На сьогодні зазначена норма щодо посад, які мають заміщатися державними службовцями, застосовуватися не може, оскільки суперечить законодавству про державну службу.

Оскільки законодавством про державну службу і трудовим законодавством тимчасове заміщення штатної вакантної посади не передбачено, правове регулювання відносин, пов'язаних з призначенням працівника виконуючим обов'язки, здійснюється за нормами Кодексу законів про працю України, зокрема статті 32 цього Кодексу.

Зі змісту цієї статті вбачається, що призначеним виконуючим обов'язки по вакантній посаді може бути лише працівник, який перебуває у трудових відносинах з відповідним органом.

Призначення такого працівника тимчасово виконуючим обов'язки по вакантній посаді вважається його переведенням, згідно з зазначеною вище нормою, на іншу роботу, якщо тривалість такого терміну переведення більше як місяць.

Отже, якщо Указом Президента України виконання обов'язків по посаді голови районної державної адміністрації тимчасово покладено на одного із заступників голови, зазначена особа виконує обов'язки, передбачені законодавством по посаді голови відповідної місцевої державної адміністрації у межах повноважень голови, що визначені Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими актами законодавства, до вирішення питання про призначення цієї чи іншої особи на посаду голови державної адміністрації в установленому порядку.

У випадку, якщо виконання обов'язків по посаді тимчасово покладено на одного із заступників голови відповідної місцевої державної адміністрації, або іншого державного службовця цієї адміністрації, який має статус державного службовця, відповідно на нього повністю розповсюджується законодавство про державну службу. Водночас, йому не може бути присвоєно відповідний ранг державного службовця по посаді голови державної адміністрації, оскільки він в установленому порядку на цю посаду постійно не призначений і законодавством про державну службу такий порядок не встановлений.

Після видання Указу Президента України про призначення певної особи в установленому порядку на посаду голови місцевої державної адміністрації, тимчасово виконуючий обов'язки голови відповідної адміністрації продовжує виконувати свої обов'язки на посаді заступника голови згідно із трудовим договором та розподілом обов'язків.


Закони України "Про Кабінет Міністрів України", "Про місцеві державні адміністрації", Кодекс законів про працю України, постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 року N 880.