•  
  •  
  •  

Проблемні питання лідерства на державній службі розглянуто під час тренінгу «Побудова професійної, сталої та політично неупередженої державної служби: роль трансформаційного лідерства та організаційної культури»

Розпочався дводенний тренінг «Побудова професійної, сталої та політично неупередженої державної служби: роль трансформаційного лідерства та організаційної культури», організований НАДС та Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу за підтримки Робочої групи (панелі) «Реформування державного управління» платформи 1 «Демократія, належне врядування та стабільність» ініціативи ЄС «Східне партнерство».

Зі вступними промовами виступили заступник Голови НАДС Андрій Заболотний, завідувач відділу з питань державної служби та взаємодії з місцевими органами виконавчої влади департаменту кадрової політики Головного департаменту регіональної та кадрової політики Адміністрації Президента України Альона Студенецька і президент Національної академії державного управління при Президентові України Василь Куйбіда.

Андрій Заболотний зазначив, що реформування державного управління і державної служби відповідно до європейських принципів програми SIGMA є ключовим завданням, визначеним в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» та Стратегії реформування державного управління України на 2016 – 2020 роки. Аналогічні реформи відбуваються також в інших країнах Східного партнерства.

Альона Студенецька і Василь Куйбіда підкреслили актуальність обраної теми тренінгу та наголосили на важливості розвитку лідерства на державній службі, а також відзначили необхідність належної підготовки вищого корпусу державної служби в умовах демократичного розвитку та оптимізації політико-адміністративних відносин. Адже сьогодні Україна демонструє оновлення влади та перегляд базових принципів політики управління персоналом на державній службі, реформування державного управління на принципах демократії, верховенства права та поваги прав людини.

У рамках пленарної частини тренінгу відбувся обмін досвідом країн-членів ЄС і країн ініціативи ЄС «Східне партнерство» щодо трансформаційного лідерства (лідерства змінами) та актуальних проблем і тенденцій розвитку державної служби, питань підготовки й професійного розвитку представників вищого корпусу державної служби, розвитку та оцінки ключових компетенцій лідерства на державній службі.

Впродовж двох днів під час роботи у групах представники країн ініціативи ЄС «Східне партнерство», органів виконавчої влади України спільно з іноземними та вітчизняними тренерами матимуть можливість відпрацювати і розвинути свої компетенції лідерства щодо управління процесами та змінами у державному органі, формування високоефективних команд та ефективної комунікації для просування реформи державного управління.

У тренінгу беруть участь представники вищого корпусу державної служби, керівники структурних підрозділів міністерств, інших державних органів, представники вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів у галузі знань «Публічне управління та адміністрування», міжнародних проектів та організацій України і країн ініціативи ЄС «Східне партнерство».

За результатами тренінгу його учасники отримають сертифікати.