•  
  •  
  •  

Орієнтовний план проведення Нацдержслужбою консультацій з громадськістю на 2016 рік

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Національного агентства

України з питань державної служби

__________________К.О.Ващенко

«__»________________2015 року

 

 

Орієнтовний план проведення Нацдержслужбою консультацій з громадськістю на 2016 рік

 

№ з/п

Питання або проект
рішення, нормативно-правового
акта, які плануються винести
на обговорення

Захід, що
проводитиметься у рамках
консультацій з
громадськістю

Строк проведення
консультацій (дата або місяць)

Соціальні групи
населення та 
заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

Контактні дані особи/структурного підрозділу,
відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)

1

2

3

4

5

6

1

Установчі збори з формуванню складу Громадської ради

при Національному агентстві України з питань державної служби

Оприлюднення офіційному веб-сайті Нацдержслужби

березень

члени ініціативної групи, співробітники НАДС

Управління стратегічного планування та інформаційно-аналітичного забезпечення

nadspublic@ukr.net

2

Засідання Громадської ради при Національному агентстві України з питань державної служби

 

Оприлюднення офіційному веб-сайті Нацдержслужби

протягом року

громадської ради при НАДС

Управління стратегічного планування та інформаційно-аналітичного забезпечення

nadspublic@ukr.net

 

3

Засідання Колегії НАДС

Оприлюднення на офіційному веб-сайті Нацдержслужби

протягом року

члени Колегії НАДС

Управління стратегічного планування та інформаційно-аналітичного забезпечення

nadspublic@ukr.net

 

4

Засідання експертно-консультативної ради НАДС

Оприлюднення на офіційному веб-сайті Нацдержслужби

протягом року

члени ЕКР НАДС

Управління стратегічного планування та інформаційно-аналітичного забезпечення

nadspublic@ukr.net

 

5

Обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування"

Оприлюднення на офіційному веб-сайті Нацдержслужби та на Урядовому веб-порталі Громадське суспільство і влада

серпень –вересень

фізичні та юридичні особи, 
їх об’єднання

Відділ організації професійного навчання

glazkov@nads.gov.ua

 

6

Обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України «Про державну службу»

Оприлюднення на офіційному веб-сайті Нацдержслужби та на Урядовому веб-порталі Громадське суспільство і влада

вересень

фізичні та юридичні особи, 
їх об’єднання

Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення

Andriy.Astapov@nads.gov.ua

7

Обговорення проектів нормативно-правових актів

Оприлюднення на офіційному веб-сайті Нацдержслужби та на Урядовому веб-порталі Громадське суспільство і влада

протягом року

фізичні та юридичні особи, 
їх об’єднання, члени ЕКР НАДС, громадської ради, Колегії НАДС

Управління стратегічного планування та інформаційно-аналітичного забезпечення

nadspublic@ukr.net

Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення

Andriy.Astapov@nads.gov.ua