•  
  •  
  •  

Проекти міжнародної технічної допомоги

З метою посилення ефективності управління персоналом на державній службі та підвищення професійного рівня державних службовців у Національному агентстві України з питань державної служби впроваджуються такі проекти та програми міжнародної технічної допомоги:

 

Проект Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) «Консультаційний фонд впровадження реформ»

Метою проекту є впровадження управлінських реформ у сфері децентралізації, сталого економічного розвитку і державних фінансів, створення умов для впровадження антикорупційної діяльності, підтримка становлення НАБУ та поширення знань щодо європейських стандартів державної служби, посилення адміністративної спроможності для підтримки реформування державної служби.

У рамках проекту в Нацдержслужбі розроблено навчальну програму для підготовки тренерів з питань застосування нового законодавства про державну службу «EU HRM Trainer Programme». Одним з першочергових заходів є навчання тренерів, готових поширювати європейські стандарти у сфері управління людськими ресурсами на державній службі.

Учасниками навчальної програми є працівники центрального апарату Нацдержслужби та її територіальних органів, у тому числі представники Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, національних регуляторів, апаратів вищих спеціалізованих судів та Конституційного Суду України.

Бенефіціари проекту: Національне агентство України з питань державної служби, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Національне антикорупційне бюро.

Інформація щодо GIZ Україна 

 

 

Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Навчальні програми професійного зростання»

Проект міжнародної технічної допомоги «Навчальні програми професійного зростання» здійснюється з метою передачі нових знань і навичок для покращання політичного, суспільного та економічного стану України, формування мереж професіоналів для поширення та застосування міжнародного досвіду в Україні. Учасники, відібрані на конкурсних засадах, ознайомляться із досвідом американських та європейських організацій, візьмуть участь у семінарах, професійних тренінгових програмах, дискусіях та культурних заходах. Зазначений проект призначений для ознайомлення учасників з устроєм американського та європейських суспільств, налагодження професійних і культурних зв’язків між українськими, американськими та європейськими громадами, розвитку приватно-державних партнерств і вивчення американського та європейського досвіду.

Донором проекту є Уряд Сполучених Штатів Америки через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Проект здійснюється відповідно до Угоди між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 7 травня 1992 року.

Бенефіціар проекту: Національне агентство України з питань державної служби.

Реципієнт: представники органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємці, журналісти, представники громадських організацій, адміністратори загальноосвітніх шкіл та фахівці інших професій.

 

Інформація щодо проекту «Навчальні програми професійного зростання» 

 

Швейцарсько-український проект «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU»

Проект спрямований на підтримку сталого розвитку громадянського суспільства за допомогою поширення знань про освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини (далі – ОДГ/ОПЛ) в Україні через систему навчання державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також через систему післядипломної освіти вчителів і керівників шкіл. Проект покликаний удосконалювати процес співпраці між органами державної влади, системою освіти та громадськістю для створення демократичного середовища у місцевих спільнотах.

Проект передбачає поширене та поглиблене впровадження ОДГ/ОПЛ  для досягнення наступних цілей:

  • зміцнення місцевого самоврядування через підтримку демократичних освітніх установ;
  • впровадження принципів «належного управління» через поширення знань про ОДГ/ОПЛ серед державних службовців;
  • інтеграція навчального курсу в освітні програми для державних службовців і представників органів місцевого самоврядування на національному та регіональному рівнях;
  • посилення національної дискусії щодо демократичного громадянства на основі Хартії Ради Європи з ОДГ/ОПЛ.

Бенефіціари проекту: Національне агентство України з питань державної служби, Міністерство освіти і науки України.

Реципієнти:Національна академія державного управління при Президентові України, Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів і Одеський обласний інститут удосконалення вчителів.

Інформація щодо проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU»

 

 

Проект Європейського Союзу «Сприяння впровадженню заходів TAIEX: забезпечення логістичних послуг та реалізація завдань із фінансового управління»

Мета проекту – забезпечення логістичних засобів для заходів ТАІЕХ за особливої уваги до раціонального використання коштів, належного проведення платежів і відповідного звітування.

Механізм використання інструмента TAIEX передбачає реалізацію за рахунок коштів Європейської Комісії наступних заходів:

  • експертні місії – відрядження експертів однієї або декількох країн-членів ЄС до України та залучення представників органів державної влади України (до 5 робочих днів, до 20 учасників); 
  • навчальні візити – відрядження 3 представників органів державної влади України до країн-членів ЄС (до 5 робочих днів, максимум 3 учасники);
  • семінари в Україні – відрядження експертів країн-членів ЄС до України та залучення представників органів державної влади України (до 2 робочих днів, до 80 учасників).
  • Участь представників України в міжнародних заходах у рамках інструмента TAIEX (за ініціативи ЄК).

 

Бенефіціар проекту: Національне агентство України з питань державної служби.

Реципієнти: державні службовці, які працюють в центральних органах виконавчої влади; державні службовці, які працюють в місцевих органах виконавчої влади та асоціаціях місцевих органів влади; члени законодавчих органів та державні службовці, які працюють у законодавчих органах та органах місцевого самоврядування; професійні та комерційні асоціації, що представляють соціальних партнерів, представники профспілок та спілок роботодавців; перекладачі, коректори та особи або органи, що офіційно тлумачать норми законодавства.

Інформація щодо інструменту TAIEX  

 

«Проект зміцнення управління державними ресурсами»

(Частина А Проекту «Зміцнення управління людськими ресурсами в системі державної служби»)

Метою проекту є зміцнення спроможності України у забезпеченні ефективного та прозорого управління її ресурсами.

Проектом передбачено розробку та реалізацію Інформаційної системи управління людськими ресурсами (ІСУРЛ), яка буде сприяти вдосконаленню обміну інформацією між державними органами щодо кадрового планування, підбору персоналу, структури зайнятості, кадрової статистики, підвищення кваліфікації та розвитку державних службовців, а також здійсненню бюджетного планування та нарахування заробітної плати.

Донором проекту є Міжнародний банк реконструкції та розвитку.

Бенефіціари проекту: Національне агентство України з питань державної служби (Частина А Проекту), Міністерство фінансів України (Частина Б Проекту).

Реципієнти: Національне агентство України з питань державної служби (Частина А Проекту), Міністерство фінансів України (Частина Б Проекту).