•  
  •  
  •  

Проекти міжнародної технічної допомоги

З метою покращення системи управління персоналом на державній службі, удосконалення системи професійного навчання та запобігання проявам корупції Національне агентство України з питань державної служби впроваджує такі проекти/програми міжнародної технічної допомоги:

 

Проект Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) «Консультаційний фонд впровадження реформ»

Метою проекту є впровадження управлінських реформ у сфері децентралізації, сталого економічного розвитку і державних фінансів, створення умов для впровадження антикорупційної діяльності, підтримка становлення НАБУ та поширення знань щодо європейських стандартів державної служби, посилення адміністративної спроможності для підтримки реформування державної служби.

У рамках проекту в Нацдержслужбі розроблено навчальну програму для підготовки тренерів з питань застосування нового законодавства про державну службу «EU HRM Trainer Programme». Одним з першочергових заходів є навчання тренерів, готових поширювати європейські стандарти у сфері управління людськими ресурсами на державній службі.

Учасниками навчальної програми є працівники центрального апарату Нацдержслужби та її територіальних органів, у тому числі представники Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, національних регуляторів, апаратів вищих спеціалізованих судів та Конституційного Суду України.

Бенефіціари проекту: Національне агентство України з питань державної служби, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Національне антикорупційне бюро.

Інформація щодо GIZ Україна 

 

 

Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Навчальні програми професійного зростання»

Проект міжнародної технічної допомоги «Навчальні програми професійного зростання» здійснюється з метою передачі нових знань і навичок для покращання політичного, суспільного та економічного стану України, формування мереж професіоналів для поширення та застосування міжнародного досвіду в Україні. Учасники, відібрані на конкурсних засадах, ознайомляться із досвідом американських та європейських організацій, візьмуть участь у семінарах, професійних тренінгових програмах, дискусіях та культурних заходах. Зазначений проект призначений для ознайомлення учасників з устроєм американського та європейських суспільств, налагодження професійних і культурних зв’язків між українськими, американськими та європейськими громадами, розвитку приватно-державних партнерств і вивчення американського та європейського досвіду.

Донором проекту є Уряд Сполучених Штатів Америки через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Проект здійснюється відповідно до Угоди між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 7 травня 1992 року.

Бенефіціар проекту: Національне агентство України з питань державної служби.

Реципієнт: представники органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємці, журналісти, представники громадських організацій, адміністратори загальноосвітніх шкіл та фахівці інших професій.

 

Інформація щодо проекту «Навчальні програми професійного зростання» 

 

 

Швейцарсько-український проект «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU»

Проект спрямований на підтримку сталого розвитку громадянського суспільства за допомогою поширення знань про освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини (далі – ОДГ/ОПЛ) в Україні через систему навчання державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також через систему післядипломної освіти вчителів і керівників шкіл. Проект покликаний удосконалювати процес співпраці між органами державної влади, системою освіти та громадськістю для створення демократичного середовища у місцевих спільнотах.

Проект передбачає поширене та поглиблене впровадження ОДГ/ОПЛ  для досягнення наступних цілей:

  • зміцнення місцевого самоврядування через підтримку демократичних освітніх установ;
  • впровадження принципів «належного управління» через поширення знань про ОДГ/ОПЛ серед державних службовців;
  • інтеграція навчального курсу в освітні програми для державних службовців і представників органів місцевого самоврядування на національному та регіональному рівнях;
  • посилення національної дискусії щодо демократичного громадянства на основі Хартії Ради Європи з ОДГ/ОПЛ.

Бенефіціари проекту: Національне агентство України з питань державної служби, Міністерство освіти і науки України.

Реципієнти:Національна академія державного управління при Президентові України, Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів і Одеський обласний інститут удосконалення вчителів.

Інформація щодо проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU»

 

 

Проект Європейського Союзу «Сприяння впровадженню заходів TAIEX: забезпечення логістичних послуг та реалізація завдань із фінансового управління»

Мета проекту – забезпечення логістичних засобів для заходів ТАІЕХ за особливої уваги до раціонального використання коштів, належного проведення платежів і відповідного звітування.

Механізм використання інструмента TAIEX передбачає реалізацію за рахунок коштів Європейської Комісії наступних заходів:

  • експертні місії – відрядження експертів однієї або декількох країн-членів ЄС до України та залучення представників органів державної влади України (до 5 робочих днів, до 20 учасників); 
  • навчальні візити – відрядження 3 представників органів державної влади України до країн-членів ЄС (до 5 робочих днів, максимум 3 учасники);
  • семінари в Україні – відрядження експертів країн-членів ЄС до України та залучення представників органів державної влади України (до 2 робочих днів, до 80 учасників).
  • Участь представників України в міжнародних заходах у рамках інструмента TAIEX (за ініціативи ЄК).

 

Бенефіціар проекту: Національне агентство України з питань державної служби.

Реципієнти: державні службовці, які працюють в центральних органах виконавчої влади; державні службовці, які працюють в місцевих органах виконавчої влади та асоціаціях місцевих органів влади; члени законодавчих органів та державні службовці, які працюють у законодавчих органах та органах місцевого самоврядування; професійні та комерційні асоціації, що представляють соціальних партнерів, представники профспілок та спілок роботодавців; перекладачі, коректори та особи або органи, що офіційно тлумачать норми законодавства.

Інформація щодо інструменту TAIEX