•  
  •  
  •  

Щодо визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування

 

 

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ

 

___ грудня 2016 року                                                                            №     -р/з

 

Щодо визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування

 

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» (далі – Закон) Нацдержслужба надає роз’яснення з питань застосування Закону та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби.

Законом України «Про державну службу» (далі – Закон) встановлено категорію посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування (далі – Перелік).

Залежно від юрисдикції державного органу Перелік затверджується за поданням керівника державної служби у державному органі Національним агентством України з питань державної служби або його територіальним органом.

Перелік визначається за критеріями, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 271 (далі – Критерії).

Критеріями визначення Переліку є зміст і характер виконуваної ними роботи, що в переважній більшості не передбачає здійснення повноважень, безпосередньо пов’язаних з виконанням завдань і функцій, визначених частиною першою статті 1 Закону, а також роботи, що пов’язана із забезпеченням належних умов функціонування державного органу, різновид якої встановлений абзацом другим пункту 1 Критеріїв.

До посад працівників, які виконують функції з обслуговування, посади керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів державних органів не відносяться.

Оплата праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, здійснюється із урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 року № 590 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 268» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 521 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України», згідно із якою втратили чинність акти Кабінету Міністрів України стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 268 від 06 квітня 2016 року.

Таким чином, Перелік формується керівником державної служби після проведення аналізу завдань та функцій, закріплених за відповідними посадами, на предмет їх відповідності Критеріям, у тому числі і тих посад працівників, розміри посадових окладів яких були визначені додатком 55 до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 700).

 

 

Голова                                                                                               К.О. Ващенко