Пошук
Розширений пошук
Модуль ГВ-3. ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ

Модуль ГВ-3. ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ

(для кадрового резерву)

 

Мета модуля:

·         розкрити основні проблеми сучасного ринку праці, стратегії зайнятості та моделі ринку праці,

·         ознайомлення слухачів із засобами державної політики щодо формування та регулювання ринку праці в Україні та світі.

 

За результатами навчання слухачі повинні:

·         знати:

·         понятійний апарат і теорію ринку праці;

·         уявлення про діагностику ринку праці в регіоні, проблеми його розвитку та основні засоби їх розв’язання;

·         аналізувати місцеві програми зайнятості населення.

·         вміти:

·         діагностувати ситуації, тенденцій та перспективи розвитку в системі управління трудовими ресурсами..

 

Зміст модуля:

 

Тема

Навчальні елементи теми

1. Ринок праці в сучасних економічних системах

Основні поняття, що характеризують ринкову економічну систему: ринки праці, товарів, цінних паперів, праця, робоча сила. Цілі сучасної державної стратегії в сфері ринку праці: структура, співвідношення, протиріччя. Державний вплив на ринок праці. Повна зайнятість як повна зайнятість ресурсів. Циклічні зміни ринку праці.

2. Загальна схема формування пропозиції робочої сили

 

Демоекономічні процеси та їх роль у формуванні ринку праці. Загальна схема формування пропозиції робочої сили. Працездатність, середня тривалість трудового активного життя населення. Життєвий потенціал населення України і його структура.

3. Міграція робочої сили і проблеми її регулювання

Проблеми міграції в контексті формування і функціонування ринку робочої сили. Легальна і нелегальна Міграція. Еміграція кваліфікованої робочої сили. Вплив притоку населення на загальноукраїнський та регіональні ринки пращ. Принципи державної міграційної політики.

4. Зайнятість і безробіття

Безробіття як соціально-економічне явище, його економічні причини и соціальні наслідки. Природне і вимушене безробіття та його види. Природна норма безробіття и мобільність робочої сили. Вимушене безробіття. Повне і часткове, явне і приховане безробіття. Співвідношення фактичного рівня безробіття з природною нормою. Безробіття та інфляція.

5. Сучасна стратегія зайнятості в країнах розвинутої економіки

Активна політика зайнятості: поняття, цілі, форми и методи, джерела фінансування. Пасивна політика зайнятості: поняття, цілі, форми и методи, джерела фінансування, регіони переважного розповсюдження. Сучасні тенденції розповсюдження і гнучких ринків праці у світі.

6. Сучасні моделі ринків праці

Японська модель ринку праці й система довічного найму. Шведська модель ринку пращ и основні елементи політики зайнятості. Новітні тенденції розвитку шведського ринку пращ. Американська модель ринку пращ. Роль допомоги з безробіття у державній політиці зайнятості

 

Література:

 

1.      Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв.1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

2.      Закон України “Про зайнятість населення” від 1 березня 1991 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №14. – Ст. 170.

3.      Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 252 с.

4.      ГрішноваО.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. – К.: “Знання”, 2004. – 536 с.

5.      Жадан О.В., Щербак В.Г. Організація праці: Навч. посібник. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004. – 122 с.

6.      Задоволення соціальних потреб населення як умова підвищення його довіри до влади / Є.Ф. Глухачов, Т.Б. Хомуленко, С.М. Клімова та ін.; За заг.ред. Є.Ф. Глухачова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2005. – 182 с.
Територіальні органи Головдержслужби
Статистичні та аналітичні матеріали
Моніторинг
На допомогу кадровику
Взаємодія зі ЗМІ та громадськістю

b_ms.JPG

банер сайту 

Код для вставки цього банера

Харківська область Користні посилання

Анкетування - вивчення громадської думки

15-річчя заснування магістратур за спеціальністю "Державна служба"

 Опитування

Якими б Ви хотіли бачити результати адміністративної реформи?

Відповісти 

Доступ до публічної інформації 

 

 

Конкурс "Кращий державний службовець" 

Спільнота кращих державних службовців України

Всеукраїнський конкурс "Приязна адміністрація"

Всеукраїнський конкурс Приязна адміністрація

Спартакіада державних службовців

Модернізація державного управління
Про декларування доходів

Вісник державної служби України 

Урядова телефонна "Гаряча лінія"