Пошук
Розширений пошук
Про врахування доплати за виконання обов'язків відсутнього працівника для призначення пенсії

З квітня 2009 до березня 2011 р.  одержувала доплату за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника. Чи враховується ця доплата під час призначення пенсії відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"?

 

Відповідь. Згідно зі ст.21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування та/або державної служби не менш як 10 років, провадиться в порядку, визначеному законодавством України про державну службу.

Відповідно до ст.37 Закону України "Про державну службу" пенсія державним службовцям обчислюється в розмірі 80—90% сум їхньої заробітної плати, на які нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Під час розгляду порушеного питання слід ураховувати те, що Закон України "Про державну службу" є спеціальним законом, яким визначено відмінні від загальної системи умови пенсійного забезпечення державних службовців та інших передбачених законодавством осіб, у тому числі посадових осіб органів місцевого самоврядування. Ці відмінності полягають не тільки в тому, що пенсія обчислюється в розмірі 80—90% сум заробітної плати названих осіб. Є, звичайно, відповідні відмінності й у визначенні заробітної плати. Так, постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" надано право керівникам органів, зазначених п.1 цієї постанови, в межах затвердженого фонду оплати праці встановлювати спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників органів виконавчої влади, прокуратури, судів та інших органів, керівників структурних підрозділів та їхніх заступників) доплату: за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (в разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустках без збереження заробітної плати, у зв'язку з вагітністю та пологами, в частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) — до 50% посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50% посадового окладу відсутнього працівника; за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу — в розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який тимчасово виконує обов'язки такого керівника або заступника керівника, якщо цей працівник не є заступником відсутнього керівника структурного підрозділу.

Проте під час обчислення пенсії на умовах, передбачених Законом України "Про державну службу", в заробіток включаються лише складові, передбачені ст. 33 цього Закону, а саме: посадовий оклад, премія, доплата за ранг, надбавка за вислугу років на державній службі та інші надбавки. Доплата за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника не належить до інших надбавок.

Якщо особа має право на пенсії за різними законами, призначається одна з них за вибором особи. Це стосується і посадових осіб органів місцевого самоврядування, які можуть скористатися своїм правом на призначення пенсії відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". У разі призначення пенсії за цим Законом названа доплата буде врахована.

 

Розміщено 23.09.2011
Територіальні органи Головдержслужби
Статистичні та аналітичні матеріали
Моніторинг
На допомогу кадровику
Взаємодія зі ЗМІ та громадськістю
 
 Опитування

Якими б Ви хотіли бачити результати адміністративної реформи?

Відповісти