Методичні рекомендації "Щодо застосування порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків"

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для працівників органів державної влади, місцевого самоврядування

щодо застосування порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків

Укладачі:

  Войналович А.П. –     начальник Управління державної служби Головного управління державної служби України в Житомирській області

  Кравченко Л.М. –       головний спеціаліст сектору організаційно- кадрової роботи та діловодства

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

  1. Закон України „Про державну службу” від 16 грудня 1993 року №3723-XI/
  2. Закон України „Про службу в органах місцевого самоврядування” від 07.06.2001 року №2493-III.
  3. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року №212 „Про затвердження порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків” (із змінами, внесеними згідно з Постановою №1563 (1563-2003-п) від 02.10.2003).
  4. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.05.1994р. №283 „Про порядок обчислення стажу державної служби”.
  5. Кодекс України про працю. Київ, 2005.
  6. Кодекс про адміністративні правопорушення. Київ,2001.
  7.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.09.1997р. №503-р. Київ (із змінами та доповненнями внесеними постановою КМУ від 25.08.98р. №1336) про віднесення посад працівників державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і державних податкових інспекцій у районах, містах, районах у містах, які не мають спеціальних звань до відповідних категорій посад державних службовців.

            Порядок видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 №212 ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 №1563 ).

               КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 лютого 2003 р. N 212

Київ

Про затвердження Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків

(Із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ

N 1563(1563-2003-п) від 02.10.2003

Відповідно до статті 34 Закону України "Про державну службу" (.3723-12 Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків, що додається.

Установити, що витрати, пов'язані з видачею зазначеної грошової винагороди, здійснюються у межах коштів, передбачених на утримання відповідних органів державної влади.

Прем'єр-міністр України                                                                                       В.ЯНУКОВИЧ

                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                         постановою Кабінету Міністрів України

          від 24 лютого 2003 р. N 212

            (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р.

 1563 (1563-2003-п)

ПОРЯДОК

видачі грошової винагороди державним

                                                        службовцям за сумлінну                     

                                                           безперервну працю

в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків

1. Грошова винагорода державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків (далі - грошова винагорода) видається  особам, які пропрацювали безперервно на посадах державних службовців в одному або кількох органах державної влади не менше ніж 10 років.

До стажу безперервної роботи (служби) на посадах державних службовців в одному або кількох органах державної влади зараховуються всі періоди роботи (служби) у цих органах, у тому числі до 1 січня 1994 р., на посадах державних службовців, передбачених статтею 25 Закону України "Про державну службу" (3723-12), а також на посадах, що відносяться в установленому законодавством порядку до відповідних категорій посад державних службовців, на посадах керівних працівників і спеціалістів в апараті органів, зазначених у частині другій статті 9 Закону України "Про державну службу".

До стажу, який дає право на одержання грошової винагороди, не зараховується, але й не перериває його, період працевлаштування, протягом якого державному службовцю виплачувалася середньомісячна заробітна плата на період працевлаштування, якщо він звільнений з державної служби на підставі пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України ( 322-08), період перебування на обліку в службі зайнятості, як такого, що шукає роботу, а також строкова військова служба у разі, коли державний службовець після цього повернувся на державну службу.

Безперервний стаж роботи в органах державної влади обчислюється на підставі записів у трудовій книжці та документів, які відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи.

2. Грошова винагорода видається один раз на п'ять років за умови зразкового виконання посадових обов'язків та відсутності порушень трудової дисципліни з урахуванням щорічної оцінки виконання державним службовцем покладених на нього завдань та обов'язків (далі - щорічна оцінка). Винагорода видається, якщо за результатами проведення щорічної оцінки рівень виконання державним службовцем обов'язків та завдань оцінений як "добрий" і "високий". При цьому повинні враховуватися результати щорічних оцінок за п'ять років.

У разі відсутності щорічних оцінок за п'ять років, що передують видачі грошової винагороди, враховується наявність адміністративних, дисциплінарних та інших порушень за зазначений період.

Якщо державний службовець змінив місце роботи, результати щорічної оцінки враховуються на підставі довідок, виданих за попереднім місцем роботи на державній службі.

Облік часу безперервної роботи кожного працівника на посадах державних службовців в органах державної влади веде кадрова служба зазначених органів. Про видачу грошової винагороди у трудовій книжці працівника робиться відповідний запис. Подання на видачу працівникові грошової винагороди готує безпосередній його керівник після одержання відповідної інформації від кадрової служби.

3. Грошова винагорода видається у таких розмірах: від 10 до 15 років роботи - одна середньомісячна заробітна плата; від 15 до 20 років - дві, від 20 до 25 років - три, від 25 до 30 років -чотири, від 30 років і більше - п'ять, у межах асигнувань на оплату праці, передбачених у державному бюджеті для відповідних органів державної влади. Середньомісячна заробітна плата обчислюється у порядку, визначеному законодавством.

4. Сума грошової винагороди включається до фонду оплати праці та відповідно до законодавства враховується під час визначення бази (об'єкта) для оподаткування, для нарахування страхових внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та збору до Пенсійного фонду.

5. Грошова винагорода керівним працівникам і спеціалістам видається на підставі рішення керівника відповідного органу державної влади, а керівникам органів та їх заступникам - рішення керівника органу вищого рівня.

6. Рекомендувати органам місцевого самоврядування видавати грошову винагороду посадовим особам за сумлінну безперервну працю в зазначених органах, зразкове виконання трудових обов'язків згідно з цим Порядком і пунктом 2 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

 

         Згідно з цим Порядком грошова винагорода видається особам, які пропрацювали на посадах державних службовців в одному або кількох органах державної влади не менш як 10 років.

         Облік часу безперервної роботи кожного працівника на посадах державних службовців в органах державної влади веде кадрова служба зазначених органів на підставі записів у трудовій книжці та документів, що відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи.

         До стажу безперервної роботи (служби) на посадах державних службовців в одному або кількох органах державної влади зараховуються всі періоди роботи в цих органах державної влади зараховуються всі періоди роботи в цих органах, у тому числі до 1 січня 1994 року, на посадах державних службовців, передбачених ст.25 Закону України „Про державну службу”, а також на посадах, що віднесені у встановленому законодавством порядку до відповідних категорій посад державних службовців, на посадах керівних працівників і спеціалістів апарату органів, зазначених ч.2 ст.9 цього Закону.

         До стажу, який дає право на одержання грошової винагороди, не зараховується, але й не перериває його, період працевлаштування, протягом якого державному службовцю виплачувалася середньомісячна заробітна плата на період працевлаштування, якщо він звільнений з державної служби на підставі п.1 ч.1 ст.40 КЗпП України, перебування на обліку в службі зайнятості, як такого, що шукає роботу, а також строкова військова служба в разі, коли державний службовець після цього повернувся на державну службу.

         З урахуванням наведеного, стаж який дає право на одержання грошової винагороди, переривається в разі, якщо особа переходить на іншу роботу ( не на державну службу).

         Відповідно до п.6 названого Порядку органам місцевого самоврядування рекомендовано видавати грошову винагороду посадовим особам за сумлінну безперервну працю в цих органах, зразкове виконання трудових обов’язків згідно з цим Порядком.

         Під час обчислення стажу, який дає право на виплату грошової винагороди посадовим особам місцевого самоврядування , Порядок обчислення стажу державної служби затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94р. №283, не застосовується. Зарахування періоду роботи на посадах, що належать у встановленому порядку до відповідних категорій посад державних службовців, до стажу роботи, що дає право на виплату грошової винагороди посадовим особам місцевого самоврядування, цим Порядком не передбачено. Порушене питання потребує врегулювання на законодавчому рівні.

         Отже, для одержання названої грошової винагороди потрібно пропрацювати не менш як 10 років на посадах, визначених ст.14 Закону         України  „Про службу в органах місцевого самоврядування”, в органах місцевого самоврядування. Посадова особа органу місцевого самоврядування, якщо її стаж в органах місцевого самоврядування було перервано, не має права на одержання грошової винагороди за сумлінну безперервну працю в органах місцевого самоврядування, зразкове виконання трудових обов’язків.

         З урахуванням зазначеного та щорічної оцінки виконання  державним службовцем (посадовою особою місцевого самоврядування) покладених на нього завдань та обов’язків грошова винагорода видається один раз на п’ять років у таких розмірах: від 10 до 15 років роботи – одна середньомісячна заробітна плата; від 15 до 20 років – дві, від 20 до 25 років – три, від 25 до 30 років – чотири, від 30 років і більше – п’ять – у межах асигнувань на оплату праці, передбачених у державному бюджеті для відповідних органів державної влади.

         Грошова винагорода виплачується за результатами щорічної оцінки, рівень виконання державним службовцем обов’язків і завдань оцінено як „добрий” і „високий”. при цьому має бути враховано результати щорічних оцінок за п’ять років. За відсутності щорічних оцінок за п’ять років, що передують виплаті грошової винагороди, враховуються адміністративні, дисциплінарні та інші порушення за зазначений період. Зокрема, за систематичне невиконання без поважних причин функціональних обов‘язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього розпорядку; невихід на роботу без поважних причин; появу на роботі в нетверезому стані, в стані наркотичного або токсичного сп’яніння; неякісну підготовку матеріалів, що подаються на підпис керівництва; невиконання планових завдань; порушення вимог, передбачених нормативно-правовими актами щодо забезпечення охорони державної таємниці; незабезпечення матеріально-відповідальним працівником зберігання матеріальних цінностей чи грошових коштів; порушень правил техніки безпеки, що призвело до пошкодження або знищення матеріальних цінностей; систематичне невиконання доручень керівництва тощо.

         Водночас слід розрізняти поняття щорічної оцінки та атестації державних службовців. Атестацію державних службовців проводять згідно з Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000р. №1922, п.3 якого передбачено, що в період між атестаціями з метою регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями щороку оцінюють виконання державними службовцями покладених на них завдань та обов’язків. Загальний порядок проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків. і завдань затверджено наказом Головного управління державної служби України від 31.10.2003р. №122.

         Отже, якщо на момент виникнення права на виплату грошової винагороди державному службовцеві не було вчасно проведено щорічну оцінку виконання покладених на нього обов’язків і завдань, можна керуватися результатами атестації з урахуванням відсутності адміністративних, дисциплінарних порушень.

         Подання на грошову винагороду готує безпосередній його керівник з урахуванням відповідної інформації від кадрової служби. Якщо державний службовець змінив місце роботи, результати щорічної оцінки враховуються на підставі довідок, виданих за попереднім місцем роботи на державній службі.

         Рішення про надання керівним працівникам і спеціалістам грошової винагороди ухвалює керівник відповідного органу державної влади (місцевого самоврядування), а керівникам органів та їхнім заступникам – керівник органу вищого рівня.

         Про одержання працівником грошової винагороди у його трудовій книжці робиться відповідний запис.

         Право на чергову виплату настає через п’ять років.

            Оскільки термін, протягом якого потрібно виплатити грошову винагороду після щорічної оцінки, постановою КМУ не встановлено, виплатити її можна протягом року до наступної щорічної оцінки.

            Виплачують грошову винагороду в межах асигнувань на оплату праці, передбачених у держбюджеті для відповідних органів державної влади. Грошову винагороду може бути видано особі після настання права на неї за наявності коштів у бюджеті.

            Сума грошової винагороди включається до фонду оплати праці та відповідно до законодавства враховується під час визначення бази (об’єкта) для оподаткування, нарахування страхових внесків до фондів загальнообов’язкового соціального страхування і збору до Пенсійного фонду.

         Виплату грошової винагороди за сумлінну безперервну працю і зразкове виконання трудових обов’язків державним службовцям, які вийшли на пенсію, чинним законодавством не передбачено.

            Також не враховується грошова винагорода в заробіток для обчислення пенсії державного службовця . Пенсія державним службовцям обчислюється із заробітної плати, складові якої визначені ст.33 Закону України „Про державну службу”, а саме: посадовий оклад, доплата за ранг, надбавка за вислугу років, премія, інші надбавки. Грошова винагорода, передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003р. №212, не належить до надбавок, тому не враховується в заробіток під час обчислення пенсії державного службовця.

         Приклад 1.

            Чи переривається стаж державної служби, що дає право на виплату винагороди за сумлінну безперервну працю, зразкове виконання трудових обов’язків, передбаченої постановою КМУ від 24.02.2003р. №212, якщо державного службовця звільнено на підставі п.5 ст.36 КЗпП України (за переведенням), але на інше робоче місце державного службовця було прийнято за конкурсом через 10 днів після звільнення?

         До стажу безперервної роботи (служби) на посадах державних службовців в одному або кількох органах державної влади зараховуються всі періоди роботи в цих органах, у тому числі до 01 січня 1994 року на посадах державних службовців, передбачених ст.25 Закону України „Про державну службу”, а також на посадах, що належать за встановленим законодавством порядком до відповідних категорій посад державних службовців, на посадах керівних працівників і спеціалістів в апараті органів, зазначених у ч.2 ст.9 Закону України „Про державну службу”. Відповідно до ч.4 п.1 Порядку видачі грошової винагороди безперервний стаж роботи в органах державної влади обчислюється на підставі записів у трудовій книжці та документів, котрі за законодавством підтверджують стаж роботи.

         Оскільки термін, що перериває стаж роботи на посадах державних службовців у разі переходу з одного органу державної влади до іншого, чинним законодавством України не визначено, стаж, що дає право на грошову винагороду, не переривається за умови відсутності записів у трудовій книжці в період переходу державного службовця з одного органу державної влади до іншого.

         Приклад 2.

Чи можна вважати безперервним стаж державної служби, що дає право на виплату грошової винагороди за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків, передбаченої постановою від 24.02.2003р. №212, у разі звільнення з посади державного службовця за власним бажанням двічі на рік в одному й тому самому органі виконавчої влади?

Якщо в трудовій книжці працівника, котрий звільнявся з посади державного службовця одного й того самого органу виконавчої влади за власним бажанням двічі на рік, немає записів про трудову діяльність на інших підприємствах, установах, організаціях, які не є органами виконавчої влади, сам факт такого звільнення не може вплинути на стаж безперервної роботи, що дає право на виплату грошової винагороди.

         Приклад 3.

         Чи зараховується до стажу безперервної роботи, що дає право на грошову винагороду за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків, передбаченої постановою КМУ від 24.02.2003р. №212, період перебування на обліку в службі зайнятості?

         Згідно з п.1 Порядку видачі грошової винагороди до стажу, що дає право на таку винагороду, не зараховується але й не перериває його час, протягом якого державному службовцю виплачувалася середньомісячна заробітна плата на період працевлаштування, якщо його звільнено з державної служби на підставі п.1 ст.40 КЗпП України, та період перебування на обліку в службі зайнятості як такого, що шукає роботу.

         Приклад 4.

         Чи можна вважати безперервним стаж державної служби, що дає право на виплату грошової винагороди за сумлінну безперервну працю, зразкове виконання трудових обов’язків, передбаченої постановою КМУ від 24.02.2003р. №212, у разі переходу з посади державного службовця на службу в органи місцевого самоврядування.?

         Якщо державного службовця звільнено з посади за власним бажанням і наступним днем після звільнення прийнято на службу в органи місцевого самоврядування, період роботи на державній службі і в органах місцевого самоврядування слід вважати стажем безперервної роботи, що дає право на виплату грошової винагороди за сумлінну безперервну працю, зразкове виконання трудових обов’язків.

Приклад 5.

Чи зараховується до стажу, що дає право на грошову винагороду за сумлінну безперервну працю, зразкове виконання трудових обов’язків, передбаченої постановою КМУ від 24.02.2003р. №212, період відпустки для догляду за дитиною до трьох років?

До стажу, що дає право на виплату грошової винагороди за сумлінну безперервну працю, зразкове виконання трудових обов’язків, зараховується час відпустки для догляду за дитиною до трьох років, оскільки трудові відносини державного службовця з відповідним органом державної влади не було перервано.

Приклад 6.

Чи включається до стажу державної служби, що дає право на виплату винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю, зразкове виконання трудових обов’язків, передбаченої постановою КМУ від 24.02.2003р. №212, період військової служби?

До стажу , що дає право на грошову винагороду, не зараховується, але й не перериває його строкова військова служба в разі, якщо державний службовець після цього повернувся на державну службу.

Приклад 7.

Чи зараховується до стажу державної служби для виплати грошової винагороди за сумлінну безперервну працю, зразкове виконання трудових обов’язків, передбаченої постановою КМУ від 24.02.2003р. №212, робота в комсомольських і партійних організаціях?

Щодо права на виплату грошової винагороди, передбачених постановою КМУ від 24.02.2003р. №212, стаж роботи в комсомольських і партійних органах до безперервного стажу роботи в органах державної влади не включається.

Приклад 8.

Чи зараховується до стажу, що дає право державному службовцю на винагороду за постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003р. №212, період на посаді бухгалтера  виправно-трудової колонії в 1988-1990рр.?

За Порядком видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків, не передбачено зарахування до стажу роботи, що дає право на цю винагороду, період роботи на посадах спеціалістів кримінально-виконавчої системи (установи виконання покарань, слідчі ізолятори, підрозділи кримінально-виконавчої інспекції).

Приклад 9.

Чи зараховується до стажу, що дає право державному службовцю на винагороду за постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003р. №212, період роботи в банківських установах колишнього СРСР до листопада 2002р., решта – безпосередньо в державному органі (райдержадміністрація)?

Безперервний стаж роботи в органах державної влади обчислюється на підставі записів у трудовій книжці та документів, що відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи. Порядок видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків не регулюється постановою КМУ від 03.05.94р. №284 „Про порядок обчислення стажу державної служби”.

 Стаж державної служби, що дає право на виплату зазначеної грошової винагороди, потрібно рахувати, починаючи з роботи в райдержадміністрації.

Приклад 10.

Чи зараховується до стажу державної служби період роботи в органах державної податкової служби для одержання грошової винагороди посадовій особі за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків за постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003р. №212?

             До стажу безперервної роботи (служби) на посадах державних службовців в одному або кількох органах державної влади зараховується всі періоди роботи (служби) у цих органах, у тому числі до 1 січня 1994 р. на посадах державних службовців, передбачених статтею 25 Закону України “Про державну службу”, а також на посадах, що відносяться в установленому законодавством порядку до відповідних категорій посад державних службовців, на посадах керівних працівників і спеціалістів в апараті органів, зазначених у частині другій статті 9 Закону України “Про державну службу”. В установленому законодавством порядку, а саме розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.09.1997 р. № 503-р до відповідних категорій посад державних службовців віднесені посади працівників державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і державних податкових інспекцій у районах, містах, районах у містах, які не мають спеціальних звань.

           Період роботи на посадах не передбачений цим розпорядженням, не зараховується до стажу державної служби, а також перериває стаж роботи на посадах державних службовців і при обчисленні стажу, який дає право на отримання грошової винагороди, Порядок обчислення стажу державної служби, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994 р. № 283 не застосовується.

            Водночас повідомляємо, що на службу в податкову міліцію, приймаються громадяни України на контрактній основі, їм присвоюються спеціальні звання та їх діяльність регулюється Законом України “Про податкову службу”.

         Приклад 11.

         Чи можна виплачувати грошову винагороду за сумлінну безперервну працю, зразкове виконання трудових обов’язків, передбаченої постановою КМУ від 24.02.2003р. №212, якщо державний службовець позбавлений премії?

         Премія може не виплачуватись працівникові за час тимчасової непрацездатності, навчання з метою підвищення кваліфікації, тобто з причин, не пов’язаних з адміністративними, дисциплінарними та іншими порушеннями.

 Якщо позбавлено премії, в зв’язку з адміністративними, дисциплінарними та іншими порушеннями, грошова винагорода не видається.

Приклад 12

Чи має право державний службовець на винагороду за сумлінну безперервну працю в органі державної влади за останні п’ять років, якщо за цей період щорічна оцінка виконання ним обов’язків і завдань не проводилась, але нагороджений чотирма грамотами і має догану без занесення в трудову книжку?

           Згідно зі ст.151 КЗпП України та ст.39 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо особа, піддана адміністративному стягненню, протягом року з дня закінчення виконання стягнення не вчинила нових правопорушень, ця особа вважається такою, що не була піддана адміністративному чи дисциплінарному стягненню.

           Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисциплінарне стягнення може бути знято до закінчення одного року.

           Відповідно до п.5 зазначеного Порядку грошову винагороду керівним працівникам і спеціалістам видають на підставі рішення керівника відповідного органу державної влади.

Приклад 13.

Чи має право державний службовець на виплату винагороди за сумлінну безперервну працю в органах державної влади згідно з постановою КМУ від 24.02.2003р. №212, якщо загальний стаж державної служби 10 років 7 місяців, відсутні порушення трудової дисципліни, але за результатами щорічного оцінювання рівень виконання роботи оцінено в 2005р. „задовільно”, а в 2006 р. – „добре”?

          Оскільки рівень виконання завдань і обов’язків у 2005 році було оцінено як „задовільний” грошову винагороду за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків у 2007 році їй не може бути виплачено.

Приклад 14.

Чи мають право державні службовці, яким призначено пенсію за Законом України „Про державну службу”, на грошову винагороду за сумлінну безперервну працю, зразкове виконання трудових обов’язків, передбаченої постановою КМУ від 24.02.2003р. №212?

У разі досягнення державним службовцем пенсійного віку та продовження терміну перебування його на державній службі ( за умови дотримання всіх вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2003р. №212 (у редакції постанови КМУ від 02.10.2003р. №1563 ) таким державним службовцям може виплачуватися грошова винагорода за сумлінну безперервну працю в органах державної влади.

Якщо державний службовець вийшов на пенсію державного службовця і продовжує працювати в цьому самому органі державної влади на посаді, наприклад службовця, права на виплату грошової винагороди, передбаченою постановою, він не має.

Головним управлінням державної служби України розглянуто ваш лист щодо зарахування до стажу державної служби періоду роботи в органах державної податкової служби для одержання грошової винагороди посадовій особі за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків.

          Відповідно до Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. № 212 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 р. № 1563), грошова винагорода державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків видається особам, які пропрацювали безперервно на посадах державних службовців в одному або кількох органах державної влади не менше 10 років.

           До стажу безперервної роботи (служби) на посадах державних службовців в одному або кількох органах державної влади зараховується всі періоди роботи (служби) у цих органах, у тому числі до 1 січня 1994 р. на посадах державних службовців, передбачених статтею 25 Закону України “Про державну службу”, а також на посадах, що відносяться в установленому законодавством порядку до відповідних категорій посад державних службовців, на посадах керівних працівників і спеціалістів в апараті органів, зазначених у частині другій статті 9 Закону України “Про державну службу”. В установленому законодавством порядку, а саме розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.09.1997 р. № 503-р до відповідних категорій посад державних службовців віднесені посади працівників державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і державних податкових інспекцій у районах, містах, районах у містах, які не мають спеціальних звань.

            Період роботи на посадах не передбачений цим розпорядженням, не зараховується до стажу державної служби, а також перериває стаж роботи на посадах державних службовців і при обчисленні стажу, який дає право на отримання грошової винагороди, Порядок обчислення стажу державної служби, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 03.05.1994 р. № 283 не застосовується.

           Водночас повідомляємо, що на службу в податкову міліцію, приймаються громадяни України на контрактній основі, їм присвоюються спеціальні звання та їх діяльність регулюється Законом України “Про податкову службу”.