Пошук
Розширений пошук
План діяльності Управління державної служби Головдержслужби України в АРК та м. Севастополі на грудень-місяць 2011 року

 “ЗАТВЕРДЖУЮ”

Начальник Управління державної служби

Головного управління державної служби України

в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

_____________________  В. Артеменко

«____»______________________2011 р.

 

План роботи

Управління державної служби Головного управління державної служби України

в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

на грудень 2011 року

 

№ п/п

Завдання

Виконавці

Терміни

Результат

Терміни звітування

Форма звітності

1

2

3

4

5

6

7

I. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ТА М.СЕВАСТОПОЛІ ЗАВДАНЬ І ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ

1.1.

Прийняти участь в межах компетенції у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань державної служби для внесення їх в установленому порядку відповідно до методики процесу «Розробка та участь у розробці нормативно-правових актів з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування».

Артеменко В.М

Єрьомін В.Ю.,

Мамонова В.О., працівники Управління

по мірі надходження відповідних доручень, резолюцій, листів

 

 

 

 

Справа 02-01

1.2.

Взяти участь у пленарному засіданні сесії Верховної Ради АРК, ініціювати під час засідань Ради міністрів АРК, колегій райдержадміністрацій розгляд питань щодо вдосконалення роботи з кадрових питань та питань професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в органах виконавчої влади

Артеменко В.М.

Єрьомін В.Ю.

Грудень

 

щокварталу

Форма 1

1.3.

Взяти участь в апаратних нарадах при голові Севастопольської МДА, колегіях Севастопольської МДА, районних державних адміністрацій в м. Севастополі, ініціювати під час їх проведення розгляд питань щодо вдосконалення роботи з кадрових питань та питань професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в органах виконавчої влади

Артеменко В.М.,

Єрьомін В.Ю.,

Таліпова Л.М.,

Охріменко Я.Г.

Щотижня

 

щокварталу

Форма 1

II. ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2.1.

Вести реєстрацію звернень громадян, які звернулися на особистий прийом  відповідно до затвердженого графіку

 

Мамонова В.О.

Протягом місяця

 

щокварталу

 

2.2.

Розроблення та розповсюдження методичних матеріалів для працівників кадрових служб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Єрьомін В.Ю.,

Єгоров О.С.,

Таліпова Л.М.,

Охріменко Я.Г.

Протягом місяця

 

 

 

2.3.

Проведення кущових семінарів для працівників кадрових служб органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади

 

Єрьомін В.Ю.,

Єгоров О.С.,

Таліпова Л.М.,

Охріменко Я.Г.

За окремим планом

 

щокварталу

 

2.4.

Укладання угод з органами місцевого самоврядування  АРК та м. Севастополь про співпрацю з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування

Таліпова Л.М.,

Охріменко Я.Г., Єгоров О.С.

Протягом місяця

 

 

 

2.5.

Реалізація планів спільних дій до укладених угод про співпрацю з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування

 

Таліпова Л.М.,

Охріменко Я.Г., Єгоров О.С.

Протягом місяця

 

 

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ТА КОНТРОЛЬ

3.1.

Інформувати про зміни у складі керівництва Ради міністрів АРК, Севастопольської міської державної адміністрації
та голів РДА в АРК, районних державних адміністраціях
м. Севастополя.

Лисенко М.А.,

Риженіна Н.А.

до 04.12.2011

 

щомісяця

Форми відповідно до с/з № 37 від 10.02.2007, № 107 с/з від 10.05.07., № 52 с/з від

01.03.07

3.2.

Забезпечити ведення єдиного порядку обліку документації та дотримання діловодства:

- вести облік та реєстрацію вхідної та вихідної документації у програмі «Мегаполіс»;

-  вести облік контрольних документів,

- доводити документи до виконавців, перевіряти і регулювати хід виконання документів за допомогою програми «Мегаполіс»;

- доповідати і вносити пропозиції на нарадах Управління та забезпечити інформування ГУДСУ.

 

Іванова М.В.

 

при надходженні документації

 

 

5,12,19,26 грудня

 

 

Додаток 1,2

до наказу ГУДСУ № 254

3.3.

Організувати проведення апаратних нарад та здійснювати контроль за виконанням протокольних доручень апаратних нарад в Управлінні.

Іванова М.В.

5,12,19,26 грудня

 

 

Справа 01-17

Протоколи апаратних нарад

IV. ПРОФЕСІОНАЛІЗІЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

4.1.

Надати методично-консультативну допомогу органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування АРК та м. Севастополя

 

Єрьомін В.Ю.,

працівники Управління

Відповідно до графіку надання методично-консультатив-ної допомоги

 

 

щокварталу

Довідки за результатами надання методично-консультативної допомоги.

Справа 02-06,

Ф.2 кв. звіт

4.2.

Проведення виїзних прийомів під час надання методично-консультативної допомоги

Артеменко В.М.,

Єрьомін В.Ю.,

Таліпова Л.М.,

працівники Управління

Відповідно до графіку надання методично-консультатив-ної допомоги

 

 

Журнал реєстрації консультацій

4.3.

Проведення особистого прийому громадян керівництвом Управління

Артеменко В.М.,

Єрьомін В.Ю.,

Мамонова В.О.

Відповідно до графіку особистого прийому громадян

 

щокварталу

Журнал особистого прийому громадян керівниками Управління,

Програма ASOG,

Ф. 7 кв. звіт

4.4.

Проводити стажування спеціалістів кадрових служб з організаційно-кадрових питань  відповідно до графіку проведення стажувань

Лисенко М.А.,

Мамонова В.О.

Відповідно до графіку

 

 

 

Справа 04-16

4.5.

Організовувати і проводити роботу, пов’язану із підвищенням рівня правових знань працівників Управління, інформувати про законодавство, роз’яснювати існуючу практику його застосування; надавати консультації з правових питань

Мамонова В.О.

Протягом місяця

 

 

Справа 01-17

4.6.

Проводити апаратні навчання працівників Управління відповідно до Плану проведення навчань

Мамонова В.О., працівники Управління

Відповідно до графіку

 

 

Звіт по методиці процесу № 6

4.7.

Проведення перевірок на виконання доручень Нацдержслужби України, за запитами органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, зверненнями громадян, плану Управління щодо дотримання вимог Закону України «Про державну службу», вимог антикорупційного законодавства

Єрьомін В.Ю.,

Мамонова В.О.,

Єгоров О.С.,

Таліпова Л.М., працівники Управління

При надходженні відповідних доручень, резолюцій, листів, згідно плану

 

 

 

 

V. ВІДКРИТІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

5.1.

Проводити лекції, тренінги, «круглі столи», конференції  та інші комунікативні заходи з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, з питань професійної етики державних службовців та запобігання проявам корупції.

Артеменко В.М.,

Єрьомін В.Ю.,

Мамонова В.О., працівники Управління

Протягом місяця

 

 

 

5.2.

Здійснення заходів щодо роз’яснення нового антикорупційного законодавства

Артеменко В.М.,

Єрьомін В.Ю.,

Мамонова В.О.

протягом місяця

 

 

 

5.3.

Розглядати та надавати роз’яснення на запитання громадян, звернення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування відповідно до методик процесів «Розгляд звернень громадян, листів установ та організацій з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування», «Розгляд депутатських запитів та звернень»

Мамонова В.О.,

працівники Управління

Протягом місяця

 

щотижня,

щокварталу

Щотижневий моніторинг,

справа 01-09,

Ф. 6 кв. звіт

5.4.

Забезпечити збір та систематизацію роз’яснень для поповнення комп’ютерної довідково-інформаційної бази нормативно-правових актів та роз’яснень з питань державної служби

Мамонова В.О.

до 31.12.2011

 

щомісяця

Довільна форма, сервіс веб-сайту „Довідниково-інформаційна система”

5.5.

Висвітлення матеріалів з актуальних питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування у ЗМІ, надати роз’яснення для постійно діючої рубрики “Державна служба: запитання і відповіді”

Горобей О.В., Риженіна Н.А.

Протягом місяця

 

щомісяця

Справа 01-13, публікації у ЗМІ

5.6.

Організація проведення прес-конференцій, брифінгів, коментарів, інтерв’ю у ЗМІ з актуальних питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

Артеменко В.М.,

Єрьомін В.Ю.,

Горобей О.В., Риженіна Н.А.

До 23.12.2011

 

щокварталу

Ф.10 кв. звіту

5.7.

Забезпечити організацію проведення прямої телефонної лінії «Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування» з актуальних питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

Єрьомін В.Ю.,

Мамонова В.О.,

Таліпова Л.М.,

Охріменко Я.Г.

 

Щосереди

 

щомісяця

Журнал реєстрації „прямих телефонних ліній”

5.8.

Провести пряму телефонну лінію “Суспільство проти корупції”:

1) спільно з представниками ГУ СБУ в АРК, ГУ МВС України в АРК, ДПА в АРК, прокуратури АРК;

2) спільно з представниками СБУ в м. Севастополі, МВС України в м. Севастополі, ДПА в м. Севастополі

Єрьомін В.Ю.,

Мамонова В.О.,

Охріменко Я.Г., працівники Управління

Щотижня

 

щомісяця

Журнал реєстрації „прямих телефонних ліній”

5.9.

Здійснення аналізу наповнення суб-сайту Управління.

Горобей О.В.,

Риженіна Н.А.

до 27.12.2011

 

щомісяця

Аналітична записка,

Накази ГУДСУ від 14.11.2008  № 338

27.03.2009 № 89,

форма 22

5.10.

Звітувати щодо інформаційної активності висвітлення діяльності Управління

Горобей О.В., Риженіна Н.А.

до 31.12.2011

 

щомісяця

 

5.11.

Проведення моніторингу громадської думки щодо діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та наданих послуг Управлінням державної служби споживачам згідно з методикою СУЯ «Вивчення очікувань та задоволеності споживачів»

Таліпова Л.М.,

Охріменко Я.Г.,

Лисенко М.А.,

працівники Управління

При наданні допомоги, проведенні перевірок

 

щопівріччя

Ф. 11 кв. звіту

5.12.

Проведення моніторингу кількісних показників підписки журналу “Вісник державної служби України” органами виконавчої влади та органів місцевого самоврядування АРК та м. Севастополя

Горобей О.В.,

Риженіна Н.А.

протягом місяця

 

 

 

5.13.

Проведення агітаційної роботи серед органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо проведення підписки журналу "Вісник державної служби" 

Горобей О.В., Риженіна Н.А.

протягом місяця

 

щопівріччя

Справа 02-03,

Ф.12 кв. звіт

5.14.

Підготовка звітів про роботу Управління протягом IV кварталу, ІІ півріччя 2011 року та направлення їх до Нацдержслужби України

Єрьомін В.Ю.,

Працівники Управління

До 27.12.11

 

Щопівріччя

 

VI. ПЛАНУВАННЯ

6.1.

Підготувати особисті плани роботи на січень 2012 року

працівники Управління

до 26.12.2011

 

щомісяця

Справа 01-04,

плани роботи

6.2.

Підготувати план роботи Управління на січень 2012  року

Єрьомін В.Ю.,

Єгоров О.С.

до 26.12.2011

 

щомісяця

Справа 01-04,

плани роботи

6.3.

Здійснити аналіз виконання та закриття особистих планів роботи працівників Управління за грудень 2011 року

працівники Управління

до 26.12.2011

 

щомісяця

Справа 01-04

6.4.

Здійснити аналіз виконання та закриття планів роботи Управління за грудень 2011 року

Єрьомін В.Ю.,

Іванова М.В.

до 26.12.2011

 

щомісяця

Справа 01-04

6.5.

Підготувати план роботи Управління щодо взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків із громадськістю на січень 2012 року.

Звітувати про виконання плану на грудень 2011 р.

 

Єгоров О.С., Риженіна Н.А.

 

до 20 грудня

 

31.12.2011

 

щомісяця

с/з № 226 від 14.07.2006

с/з № 412 від

19.09.2008

VII. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІ ПИТАННЯ

7.1.

Підготувати оперативну інформацію про стан фінансування соціальних виплат за захищеними статтями видатків загального фонду Державного бюджету

Таліпова Л.М.

до 06.12.2011

 

щомісяця

Додаток до листа Міністерства фінансів України від 02.04.09 № 31-1740-402-5/19267

7.2.

Звіт про надходження на використання коштів загального фонду

Таліпова Л.М.

до 05.12.2011

 

щомісяця

Додаток 2 до Порядку складання місячной та квартальной фінансовой звітності

7.3.

Підготувати та надати до Управління державного казначейства в АРК та до Нацдержслужби України звіт про заборгованість за бюджетними коштами за листопад 2011 року

Таліпова Л.М.

до 12.12.2011

 

щомісяця

Форма 7д

7.4.

Підготувати та направити до Нацдержслужби України пояснювальну записку до місячного звіту

Таліпова Л.М.

до 12.12.2011

 

щомісяця

Пояснювальна записка у довільній формі

7.5.

Підготувати та здати до відділення Пенсійного  фонду України у Центральному районі м. Сімферополя розрахунок сум страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за листопад 2011 року

Таліпова Л.М.

до 20.12.2011

 

щомісяця

Додаток 23 до п. 11.11. Інструкції про порядок складання звітів

Позапланово:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З планом ознайомлені:
Територіальні органи Головдержслужби
Статистичні та аналітичні матеріали
Моніторинг
На допомогу кадровику
Взаємодія зі ЗМІ та громадськістю

uaRating 

 

 Опитування

Якими б Ви хотіли бачити результати адміністративної реформи?

Відповісти 

http://guds.gov.ua/sub/data/upload/content/krym/ua/banz11/administr.gif

http://guds.gov.ua/sub/data/upload/content/krym/ua/banz11/12345.gif

http://guds.gov.ua/sub/data/upload/content/krym/ua/banz11/gromada.gif

http://guds.gov.ua/sub/data/upload/content/krym/ua/banz11/baner.gif