Пошук
Розширений пошук
Департамент соціальної політики Луцької міської ради

ЗАГАЛЬНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Директор:Боярин Лариса Ярославівна

Адреса: 43025, м. Луцьк, пр-т Волі, 4А
тел. (0332) 72-45-65
e-mail:
dsp@lutskrada.gov.ua

www.social.lutsk.ua


Департамент соціальної політики Луцької міської ради здійснює свою діяльність у сфері соціального захисту населення міста Луцька. Соціальні послуги надаються найменш соціально захищеним верствам населення: малозабезпеченим, одиноким громадянам, багатодітним сім’ям, сім’ям з дітьми, громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, інвалідам, ветеранам війни та праці та ін.

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ:

 

-          забезпечення у межах своїх повноважень реалізації в місті державної політики у сфері соціального захисту і обслуговування громадян, які потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави;

-          здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;

-          призначення та виплата соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановленої законодавством, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

-          розроблення та реалізація виконання міських програм поліпшення соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання;

-          сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури;

-          забезпечення виплати передбачених законодавством компенсацій та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

-          виконання функцій головного розпорядника коштів місцевого бюджету на здійснення за рахунок субвенції з державного бюджету.

 

Серед груп соціальних послуг, які надаються департаментом:

 

1)     державні соціальні допомоги;

2)     житлові субсидії;

3)     соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;

4)     соціальний захист інвалідів, ветеранів війни та праці;

5)     встановлення статусу учасника війни, інваліда війни та жертв нацистських переслідувань;

6)     встановлення статусу “Дитина війни”;

7)     реєстрація пільговиків у базі Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків.

8)     допомога на поховання мешканців міста, які на час смерті не працювали, не отримували пенсії, не перебували на обліку в центрі зайнятості;

9)     реєстрація помічників дієздатних фізичних осіб, які за станом здоров’я  не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки.

10)             консультації з питань пенсійного забезпечення. 

 

Спеціалісти департаменту також організовують роботу комісій міської ради:

 

-          з питань надання грошової та матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення м. Луцька;

-          з питань призначення державних соціальних допомог;

-          із розгляду питань пов’язаних із встановленням статусу інваліда війни, учасника війни;

-          зпитань проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир пільгових категорій громадян.

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

Питання соціального захисту населення завжди займали одне із найважливіших місць в житті суспільства. Основними завданнями в сфері соціального захисту населення було і залишається вдосконалення системи соціальних виплат, спрямованих на посилення соціального захисту соціально-вразливих верств населення, спрощення процедур надання державних соціальних допомог та впровадження нових форм соціального обслуговування, зокрема в сфері надання соціальних послуг.

Першим кроком до вдосконалення системи надання соціальних послуг у місті Луцьку було проведення в грудні 2006 року реорганізації відділу субсидій і управління праці та соціального захисту населення шляхом їх об’єднання. В наслідок чого утворився департамент соціальної політики Луцької міської ради. Проведена реорганізація дала можливість більш раціонально розділити спеціалістів по відділах департаменту для покращення виконання повноважень, делегованих державою органам місцевого самоврядування (до реорганізації в  відділі субсидій та управлінні деякі спеціалісти виконували одну і ту ж роботу).

Протягом 2007 року в місті Луцьк проектом «Голос громадськості» реалізовувалась місцева ініціатива «Вдосконалення та підвищення ефективності надання соціальних послуг населенню міста Луцьк», мета якої – впровадження системи управління якістю ISO 9001-2000 в Департаменті соціальної політики Луцької міської ради. Основними напрямками даного проекту було запровадження прийому громадян за принципом «Єдиного вікна» та надання послуг з урахуванням вимог системи управління якістю, насамперед стандартів ISO 9001 – 2000.

Початком  роботи стало створення робочої групи, яка взяла на себе місію ініціатора та рушія даних змін. В процесі запровадження змін з робочою групою постійно працювали українські та польські експерти.

Розпочалась робота з аналізу існуючої ситуації та підготовки відповідної нормативної бази. Так, було переглянуто і внесено докорінні зміни до Положення про департамент, Положень про відділи департаменту, посадові інструкції. Розроблено також Регламент роботи департаменту та регламенти роботи відділів. В них виписані завдання відділів, повноваження з детальним описом порядку їх виконання, права, відповідальність, а також зазначаються інструкції системи управління якістю виконкому Луцької міської ради, якими керується департамент при вирішенні визначених завдань.

В ході реалізації проекту  було складено реєстр соціальних послуг, та відповідно до кожної з них було розроблено карти та схеми процесів, а також інформаційні картки, що дало можливість чітко визначити початок та завершення процесу, кількість трудових ресурсів, які залучаються до його виконання, а також визначити ступінь складності.

До кожної схеми була розроблена карта процесу в якій визначається ціль процесу, порядок його виконання, критерії оцінки та відповідальних за процес. Згідно складеного реєстру, в департаменті зареєстровано надання 48 соціальних послуг.

Для доступності інформації про послуги департаменту для користувачів послуг оформлені та розміщені в залі очікування інформаційні стенди, а також були розроблені інформаційні картки. В них подано основну інформацію, яка цікавить громадян, а саме: де і ким надається послуга із зазначенням адреси, контактних телефонів, години прийому, перелік необхідних документів, термін їх розгляду, причини відмови та порядок оскарження. Дані інформаційні картки громадяни можуть отримати як в міській раді в секторі звернень, так і безпосередньо в департаменті. Інформаційні картки розміщені також в електронному варіанті на сайті міської ради на веб-сторінці департаменту соціальної політики. Це дає змогу громадянам попередньо отримати необхідну для них інформацію без затрат часу на прийом у спеціаліста. Для забезпечення прозорості та доступності для мешканців міста діяльності департаменту на веб-сторінці розміщено також документи, які регламентують роботу департаменту, інформацію про проведену роботу щоквартально, про зміни у законодавстві та інша інформація соціального спрямування, яка цікавить громадян.

 

   

В рамках даного проекту був здійсненний також аналіз використання робочого часу працівниками департаменту. В результаті аналізу були отримані наступні показники: близько 80% робочого часу затрачається на прийом громадян і лише 20% залишається на опрацювання заяв і прийняття рішень та виконання інших важливих завдань. Тому було зроблено висновок про необхідність розподілу функцій прийому та прийняття рішень, що значно полегшить роботу з клієнтом для працівників і дасть можливість уважніше розглядати звернення громадян при прийнятті рішень та скоротити термін їх розгляду. Також для покращення обміну інформацією між відділами та зручності її отримання, що суттєво впливає на ефективніше використання працівниками робочого часу, відділом автоматизованої обробки інформації департаменту соціальної політики було розроблено власне програмне забезпечення з таких напрямків:

 реєстрація дітей, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи;

ведення протоколів комісій, діяльність яких забезпечують працівники департаменту;

ведення протоколів реєстру позовів та претензій юристами департаменту;

реєстрація актів обстежень матеріально-побутових умов проживання громадян, які звернулись за призначенням державних соціальних допомог;

реєстрація звернень громадян за призначенням державних соціальних допомог, ведення електронного журналу звернень, формування звітності по зверненнях громадян.

З метою покращення надання соціальних послуг у департаменті запроваджено прийом громадян за принципом «єдиного вікна» в громадській приймальні на першому поверсі, де облаштовані зал очікування, кабінет з прийому документів та дитячий куточок. Зазначені кабінети облаштовано засобами звукового та візуального оповіщення про вільний стіл прийому громадян.

       

 

Для оптимізації процесу прийому документів спеціалістами громадської приймальні здійснюється прийом та надаються консультації щоденно (крім вихідних) з 07.00 до 21.00 год. без перерви на обід. Прийом громадян проводиться в зручний для них час, як згідно попереднього запису, так і при безпосередньому зверненні, що дає змогу позбавитись черг, а також скарг та невдоволення. Обслуговування інвалідів I групи (одиноко проживаючих), громадян, які за станом здоров’я не можуть виходити за межі житла, проводиться на дому за попереднім телефонним записом. Для зручності громадян всі відділи, які задіяні у прийомі розміщено на першому поверсі.

У департаменті діє два номери гарячої лінії за якими мешканці міста можуть отримати консультації з питань, що належать до компетенції департаменту (з питань порядку оформлення субсидій та з питань пенсійного забезпечення).

Окрім цього розміщення інформаційного терміналу в залі очікування для відвідувачів дає можливість отримати повну інформацію щодо надання послуг та діяльності всіх виконавчих органів Луцької міської ради.

Важливим моментом стало облаштування приймальні громадян з можливим доступом до неї людей з обмеженими фізичними можливостями. Враховуючи те, що в старому приміщенні, в якому знаходився департамент, була відсутня така можливість, оскільки перший поверх будівлі займали інші організації, виконкомом Луцької міської ради було прийнято рішення про передачу на баланс департаменту соціальної політики іншого приміщення (на проспекті Волі, 4а), а також додаткового приміщення для філії у віддаленому районі від центра міста (вул. Бенделіані, 7), з метою їх облаштування, з врахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями, для здійснення прийому громадян. На ремонтно-будівельні роботи з бюджету міста були виділені значні кошти.

 

 

 

Отже, нове приміщення департаменту соціальної політики побудоване з урахування потреб людей з обмеженими фізичними можливостями, а саме:

-    приміщення облаштовано спеціалізованими засобами інформування;

 

        

 

-    забезпечено доступність та зручність (особи з обмеженими фізичними можливостями можуть самостійно і безперешкодно потрапити в приміщення та пересуватись по ньому);

  

 

-    застосована спеціалізована технологія обслуговування людей з обмеженими фізичними можливостями (прийом громадян здійснюється на першому поверсі за принципом «Єдиного вікна»);

 

 

 

 

В новому приміщенні департаменту створені всі умови для здійснення належного прийому мешканців міста та роботи трудового колективу.

Раніше прийом громадян проводився у приміщеннях дев’яти житлово-комунальних підприємств, проте це не давало можливості оперативного вирішення завдань та проблем і унеможливлювало забезпечення належного контролю за їх виконанням. Відкриття філії у додатковому приміщенні дало змогу усунути зазначені недоліки та раціональніше використовувати спеціалістів для організації роботи з прийому та призначення державних соціальних допомог і субсидій.

Для спеціалістів департаменту було проведено 15 навчальних семінарів на різну тематику: управління процесами, система управління якістю, зміни в законодавстві України в частині надання соціальних послуг, орієнтація на клієнта, проведення інформаційних кампаній тощо. З метою забезпечення ефективності надання соціальних послуг в департаменті щороку проводяться у відповідності до затвердженого плану роботи департаменту та плану внутрішніх навчань навчання спеціалістів відділів.

Особливу увагу звернуто на вивчення задоволеності замовників наданням соціальних послуг. З даною метою в залі очікування розміщено скриньку для проведення анонімного опитування громадян. За його результатами керівництво департаменту приймає рішення про проведення заходів спрямованих на удосконалення  надання соціальних послуг.

Головним та довгостроковим результатом змін, що мали місце в Департаменті соціальної політики міста Луцька, є суттєве підвищення якості надання соціальних послуг шляхом часткового спрощення процедур.

Підсумки роботи фактично було підбито під час проведення внутрішнього аудиту та перед сертифікаційним аудитом в лютому 2009 року. Висновок аудиторів свідчить про те, що в  департаменті соціальної політики Луцької міської ради  впроваджена дійсно стійка система якості, яка працює і дає результат. Що і було підтверджено фахівцями та надано Луцькій міській раді сертифікат якості ДСТУ ISO 9001-2001.

За підсумками роботи із зверненнями громадян до міського голови та безпосередньо до департаменту були визначені найбільш соціально болючі та проблемні питання громади міста, які потребували термінового вирішення. З цією метою департаментом розроблено та втілено у виконання міські Програми, а саме:

-    Програма соціального захисту населення на 2008-2010 роки;

-    Програма соціальної адаптації бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, на 2009-2010 роки;

-    Комплексна міська програма соціального захисту населенняна 2011 – 2015  роки.

Важливим етапом у вдосконаленні якості надання соціальних послуг є залучення до вирішення проблемних питань громадськості міста. Співпраця із громадськими обєднаннями, діяльність яких має соціальне спрямування (понад 20 громадських об’єднань) є одним із стратегічних напрямків роботи департаменту соціальної політики, який реалізується шляхом участі, підтримки та організації спільних заходів (збори, конференції, зустрічі, круглі столи тощо), роботи громадських дорадчо-консультаційних органів, фінансової підтримки діяльності громадських організацій, соціального замовлення на надання окремих соціальних послуг соціально-вразливим мешканцям міста, підтримки та співучасті у реалізації соціальних проектів об’єднань громадян.

Налагоджено співпрацю із:

- ГО «Спілка Самаритян м. Луцька» щодо надання соціальних послуг із перевезення інвалідів на візках спеціально облаштованим автотранспортом та вуличного харчування бездомних (відшкодування коштів проводиться за рахунок міського бюджету);

- Центром обліку бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі (ВОБФ «ПЕРЕОБРАЖЕННЯ»), щодо надання соціальних послуг бездомним громадянам (допомога у відновленні документів, майнових та житлових прав, юридичні консультації, санітарно-гігієнічні послуги та направлення (алко- та нарко-) залежних людей у центри ресоціалізації фонду).

Департамент соціальної політики міської ради здійснює організаційне забезпечення діяльності таких громадських консультаційно – дорадчих органів, як:

- комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур, метою якого є координація роботи, пов’язаної із створенням на території міста безбар’єрного середовища для маломобільних груп населення (до складу входять представники громадських організацій інвалідів та інваліди – візочники);

- координаційна рада громадських, благодійних та релігійних організацій з соціальних питань при Луцькому міському голові, створеної з метою здійснення об’єднання зусиль та узгодження діяльності влади та громади щодо реалізації соціальних заходів у місті Луцьку, таких як: проведення благодійних акцій, відзначення святкових та визначних дат, створення сприятливих умов життєдіяльності для осіб з обмеженими фізичними можливостями, підготовки та реалізації міських соціальних програм і т.п.
Територіальні органи Головдержслужби
Cтатистичні та аналітичні матеіали
Моніторинг
На допомогу кадровику
Взаємодія зі ЗМІ та громадськістю
 
 Опитування

Якими б Ви хотіли бачити результати адміністративної реформи?

Відповісти 

http://www.guds.gov.ua/document/382535/admin_reforma.gif 

11


http://nads.gov.ua/sub/data/upload/content/volynska/ua/banz/kru.gif

http://www.guds.gov.ua/document/456617/president_kadr_rezerv.gif

http://nads.gov.ua/sub/data/upload/content/chernigivska/ua/banz/image003.gif

http://nads.gov.ua/sub/data/upload/content/volynska/ua/banz/image009.gif

http://nads.gov.ua/sub/data/upload/content/volynska/ua/banz/baner.jpg

http://nads.gov.ua/sub/data/upload/content/volynska/ua/banz/spartakiada.gif

http://nads.gov.ua/sub/data/upload/content/volynska/ua/banz/image010.gif

http://nads.gov.ua/sub/data/upload/content/volynska/ua/banz/image011.gif

http://nads.gov.ua/sub/data/upload/content/dnepropetrovska/ua/banz/image002.gif

http://nads.gov.ua/sub/data/upload/content/volynska/ua/banz/123.bmp

http://nads.gov.ua/sub/data/upload/content/volynska/ua/banz/banner_school_.png

http://nads.gov.ua/sub/data/upload/content/volynska/ua/banz/zeropoint_logo.png