Пошук
Розширений пошук
Інтеграція інформаційних технологій у державному управлінні

Інтеграція інформаційних технологій у державному управлінні

 

Сьогодні Україна не тільки увійшла до світового інформаційного простору, а й стала його невід'ємною складовою, а це, в свою чергу, відкрило шлях до практично необмежених інформаційних ресурсів державним установам.

Пошук, збирання, обробка, аналіз, перетворення, зберігання, надання та поширення інформації стає ключовим фактором у сфері державного управління, а останнє можливо завдяки використанню сучасних інформаційних технологій. Відтак державне управління актуалізує необхідність отримання державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування сучасної інформаційно-комп’ютерної підготовки та її постійного оновлення. Тобто, професійне навчання державних службовців є обов’язковою невід’ємною складовою їх професійної діяльності.

Професійні програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, погоджені Головдержслужбою України, та затверджені Запорізькою облдержадміністрацією і Запорізькою обласною радою, містять такі навчальні модулі: “Інформаційне забезпечення діяльності органів влади”, “Автоматизація та використання комп'ютерних технологій у практичній роботі посадових осіб місцевого самоврядування”. Метою даних модулів є надання слухачам теоретичних знань та практичних навичок щодо використання комп’ютерної техніки, сприяння ефективному впровадженню новітніх технологій в управлінську діяльність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, їх участі в інноваційних процесах по розбудові державних структур та органів місцевого самоврядування.

Так, впродовж 2009 року в рамках навчання за професійними програмами відбулися практичні заняття для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, тематика яких наведена нижче:

“Використання системи автоматизації діловодства «ОPTIMA» в контрольній діяльності” (для працівників головних управлінь, управлінь та структурних підрозділів Запорізької облдержадміністрації, райдержадміністрацій, райадміністрацій Запорізької міської ради та міст обласного значення, які відповідають за контрольну діяльність);

– “Дотримання технології АСОПД/КОМТЕХ. Повнота використання можливостей АСОПД/КОМТЕХ (ІПС, “Двійники” тощо) та Особливості застосування програми “Призначення та перерахунки пенсій” комплексу “АСОПД-КОМТЕХ” з урахуванням її доопрацювання (для працівників відділів з призначення пенсій управлінь Пенсійного фонду України в містах та районах Запорізької області);

“Порядок проведення контролю, передбаченого технологією АСОПД/КОМТЕХ” (для працівників відділів з призначення пенсій управлінь Пенсійного фонду України в містах та районах Запорізької області);

“ Порядок ведення Єдиного електронного банку даних дітей, які опинились у складних життєвих обставинах” (для спеціалістів секторів профілактичної роботи служб у справах дітей райдержадміністрацій, райадміністрацій Запорізької міської ради та міських рад міст обласного значення);

“Порядок ведення єдиного електронного банку даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” (для спеціалістів секторів опіки, піклування та усиновлення служб у справах дітей райдержадміністрацій, райадміністрацій Запорізької міської ради та міських рад міст обласного значення);

– “Формування звітів про роботу з документами в автоматизованій системі OPTIMA” (для працівників загальних відділів райдержадміністрацій, райадміністрацій Запорізької міської ради та міських рад);

“Документообіг управлінської та фінансово-господарської діяльності” (для для головних спеціалістів, головних бухгалтерів районних, міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді) та інші.

Окрім того, зазначена тематика висвітлювалась в рамках проведених тематичних короткотермінових семінарів. Зокрема:

“Впровадження автоматизованої системи діловодства та електронного документообігу “ОПТІМА” (для працівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації);

“Користування комп’ютерною системою обліку державних службовців “Картка” ЄДКС “Кадри” в органах виконавчої влади” (для працівників кадрових служб районних та територіальних органів виконавчої влади Приазовського району).

Також впродовж року було проведено тренінги:

“Особливості підготовки інформаційних матеріалів для офіційної веб-сторінки та видань районних адміністрацій” (для працівників відділів внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації райадміністрацій Запорізької міської ради);

“Практичні питання роботи в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі “Державний реєстр виборців” (для для працівників відділів ведення Державного реєстру виборців апаратів райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад та райадміністрацій Запорізької міської ради).

Загалом за 2009 рік заняття за навчальними модулями “Інформаційне забезпечення діяльності органів влади”, “Автоматизація та використання комп'ютерних технологій у практичній роботі посадових осіб місцевого самоврядування” проведені майже для 384 осіб, з них 295державних службовців та 89посадові особи місцевого самоврядування.
Територіальні органи Головдержслужби
Статистичні та аналітичні матеріали
Моніторинг
На допомогу кадровику
Взаємодія зі ЗМІ та громадськістю
 
 Опитування

Якими б Ви хотіли бачити результати адміністративної реформи?

Відповісти 

 

 

 

http://www.guds.gov.ua/document/132275/administr.gif