•  
  •  
  •  

Звіт про виконання Плану заходів Національного агентства України з питань державної служби щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні у 2014 році

                                                                                                                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                                                                                                                                                               Голова Нацдержслужби
                                                                                                                                                                                                                               ________________ К.О.Ващенко
                                                                                                                                                                                                                              «__» _____________ 2015 року

 

 

Звіт

про виконання Плану заходів Національного агентства України з питань державної служби 
щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні у 2014 році

Впродовж 2014 року було виконано 5 з 8 запланованих заходів. Невиконані заходи, спрямовані на реалізацію Закону України 
«Про державну службу» від 17 листопада 2011 року № 4050, відтерміновано до 1 січня 2016 року, а також у зв’язку з відсутністю положень щодо розроблення профілів професійної компетентності посад державної служби у проекті Закону України «Про державну службу» (нова редакція), розробленому Нацдержслужбою, та втратою чинності Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2014 року № 350.

№ у Плані заходів

Захід

Строк виконання

Прізвище, ім’я, посада, контактні дані відповідальної особи

Стан виконання

1

Сприяння в організації проведення установчих зборів за участю представників інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради при Нацдержслужбі

лютий

Щекатуріна Ірина, головний спеціаліст Відділу забезпечення діяльності керівника, 256-00-64,

Iryna.Schekaturina@nads.gov.ua

Виконано.

26 лютого 2014 року під час установчих зборів сформовано новий склад Громадської ради при Нацдержслужбі. Відповідне рішення затверджено наказом Нацдержслужби від 05 березня 2014 року № 31 «Про затвердження складу Громадської ради при Національному агентстві України з питань державної служби».

2

Розробка та затвердження порядку взаємодії структурних підрозділів Нацдержслужби та її підвідомчих установ під час проведення консультацій з громадськістю

березень

Щекатуріна Ірина, головний спеціаліст Відділу забезпечення діяльності керівника, 256-00-64,

Iryna.Schekaturina@nads.gov.ua

Виконано.

Наказом Нацдержслужби від 28 березня 2014 року
№ 41 затверджено Порядок взаємодії між структурними підрозділами Нацдержслужби та її підвідомчими установами під час консультацій з громадськістю. Пропозицій та зауважень від громадськості щодо реалізації Стратегіїдержавної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні у 2014 році не надходило.

 

 

3

Розроблення примірних профілів професійної компетентності керівника та працівника структурного підрозділу органу виконавчої влади, відповідального за взаємодію з громадськістю

липень

Кукуля Анжела, начальник відділу розвитку людських ресурсів Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу,

278-36-44,

angela.kukulia@center.gov.ua

Не виконано у зв’язку із втратою актуальності.

Відповідно до Закону України «Про державну службу» 
від 17 листопада 2011 № 4050 та наказу Нацдержслужби
від 16 травня 2012 № 92 «Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності) та інших вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V», зареєстрованого у Мін’юсті 31 травня 2012 року за № 873/21185, розроблено проекти примірних профілів керівника та працівника структурного підрозділу органу виконавчої влади, відповідального за взаємодію з громадськістю.

При розробленні зазначених проектів враховано положення нормативно-правових актів щодо визначення функціональних повноважень структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади, відповідальних за взаємодію з громадськістю, зокрема Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», постанову Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Методичні рекомендації щодо положень про управління (відділи) з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю апаратів центральних і місцевих органів виконавчої влади, затверджені спільним наказом Держкомтелерадіо та Мін’юсту від 26 березня 2003 року № 59 та від 14 квітня 2003 № 314/7 та інші.

Водночас виконання зазначеного заходу втратило актуальність у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» від 25 грудня 
2014 року № 62-VIII, яким дату набрання чинності Закону України «Про державну службу» від 17 листопада 2011 року
№ 4050 відтерміновано до 1 січня 2016 року, а також відсутністю положень щодо розроблення профілів професійної компетентності посад державної служби у проекті Закону України «Про державну службу» (нова редакція), розробленому Нацдержслужбою на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 07 травня 2014 № 452 «Про підписання Угоди про фінансування (Контракт для України з розбудови держави)» та від 17 вересня 2014 року № 847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», а також відповідно до  Програми діяльності Уряду, якою передбачено розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України «Про державну службу».

4

Проведення аналізу практики забезпечення сектором взаємодії з громадськістю і ЗМІ відділу аналітичного та організаційного забезпечення Управління організаційної та кадрової роботи Нацдержслужби виконання функцій щодо сприяння розвитку громадянського суспільства та залучення громадськості до формування та реалізації державної і регіональної політики, за результатами аналізу здійснення додаткових заходів щодо вдосконалення роботи таких підрозділів, їх належного, у тому числі організаційно-технічного та кадрового, забезпечення

вересень - жовтень

Козирєва Фаїна, начальник відділу управління ресурсами, діяльністю та розвитком Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 278-36-44,

faina.kozireva@center.gov.ua

 

Не виконано у зв’язку із втратою актуальності.

Наказом Нацдержслужби від 23 липня 2014 № 119 затверджено нову структуру Нацдержслужби, в якій не передбачено наявності сектору взаємодії з громадськістю і ЗМІ. Окремі функції щодо взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації покладено на Відділ забезпечення діяльності керівника, водночас на момент запланованого проведення аналізу тривала реорганізація центрального апарату Нацдержслужби.

У зв’язку з цим виконання зазначеного заходу перенесено на наступні періоди, коли буде остаточно завершено укомплектування Відділу забезпечення діяльності керівника Нацдержслужби.

 

5

Проведення соціологічних опитувань щодо публічної оцінки реформування державної служби, підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та їх неупередженості під час виконання службових обов’язків

IV квартал

Козирєва Фаїна, начальник відділу управління ресурсами, діяльністю та розвитком Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 278-36-44,

faina.kozireva@center.gov.ua

Не виконано у зв’язку із втратою актуальності.

Проведення відповідного соціологічного опитування було передбачено здійснити в рамках виконання Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 13 травня 2014 року № 350. Зокрема, на реалізацію цього заходу було передбачено фінансування у розмірі 298,1 тис. грн. та планувалося опитати 7 тис. громадян.

Водночас відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 05 березня 2014 року № 71 «Деякі питання оптимізації державних цільових програм і національних проектів, економії бюджетних коштів та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» виконання згаданої Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року було достроково припинено.

Разом з тим, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу проаналізував дані соціологічних досліджень, проведених у 2014 році іншими організаціями, у частині оцінки реформування державної служби.

Зокрема, відповідно до дослідження «Громадська думка: підсумки 2014 року», проведеного 19-24 грудня 2014 року Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» та соціологічною службою Центру Разумкова, 7,3 % опитаних вважають, що протягом 2014 року стан дотримання законності державними службовцями змінився на краще, 42,8 % упевнені у змінах на гірше, 38,3 % вважають, що нічого не змінилося, решта 11,6 % не визначилися з відповіддю. При цьому досягнення нової якості влади, яка була б підконтрольна громадянам, вважає найбільш пріоритетним завданням лише 12,3% опитаних громадян.

6

Моніторинг кількості державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які пройшли підвищення кваліфікації з питань взаємодії з громадськістю у процесі формування і реалізації державної регіональної політики

протягом року

Губа Максим, головний спеціаліст Відділу організації професійного навчання, 2560092, 

Guba.Maxim@nads.gov.ua 

Виконано.

Впродовж 2014 року підвищення кваліфікації з питань взаємодії з громадськістю у процесі формування і реалізації державної регіональної політики проводилось на базі центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. За звітний період пройшли підвищення кваліфікації 63329 державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

7

Проведення семінарів, засідань за круглим столом з метою формування організаційної культури в органах виконавчої влади, відкритості їх роботи, поширення ефективних методів і форм налагодження взаємовідносин з громадськістю, ведення діалогу з інститутами громадянського суспільства

протягом року

Лихач Юлія, перший заступник директора Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС, 278-36-44,

yulia.lykhach@center.gov.ua

 

Виконано.

4-5 грудня 2014 року Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу спільно з Нацдержслужбою проведено семінар «Інформування громадськості щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі та інших пов’язаних питань».

Захід організовано спільно з Естонським центром Східного партнерства за участю та сприяння Урядового офісу з питань європейської інтеграції, Міністерства закордонних справ України, Посольства Естонської Республіки в Україні.

Метою семінару стало підвищення обізнаності та формування відповідних компетенцій державних службовців, журналістів та представників громадськості, необхідних для поширення інформації щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, у тому числі створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі та інших пов’язаних питань.

Участь у заході взяли посадові особи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, відповідальні за питання євроінтеграції та міжнародного співробітництва, а також за взаємодію з громадськістю, спільно з представниками громадських організацій та засобів масової інформації.

 

8

Проведення консультацій з громадськістю відповідно до орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2014 рік

протягом року

Щекатуріна Ірина, головний спеціаліст Відділу забезпечення діяльності керівника, 256-00-64,

Iryna.Schekaturina@nads.gov.ua

Виконано.

Впродовж 2014 року Нацдержслужба проводила консультації з громадськістю відповідно до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю у 2014 році. Із 20 запланованих консультацій проведено 3, з них 2 консультації щодо звіту Нацдержслужби та 1 щодо формування організаційної культури в органах виконавчої влади та відкритості їх роботи.

Інші не проводились у зв’язку з розробленням проекту нової редакції Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Разом з тим, доопрацьований Проект нової редакції Закону України «Про державну службу», з урахуванням зауважень громадських організацій та Експертно-консультативної ради з питань реформування державної служби, було презентовано під час VI Щорічних Рішельєвських академічних читань на тему: «Європейські орієнтири реформування публічної служби в Україні», які відбулися 26 вересня 2014 року в м. Києві.

 

Захід організовано Нацдержслужбою, Національною академією державного управління при Президентові України, Асоціацією міст України за участю та сприяння проекту Twinning для Нацдержслужби «Підтримка розвитку державної служби в Україні» та програми Україна-НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони. Крім того, під час роботи у секціях учасники читань мали змогу обговорити нормативно-правове забезпечення реформування державної служби, розглянути український та міжнародний досвід реалізації антикорупційної політики держави в контексті відновлення довіри до влади, а також питання щодо удосконалення системи підвищення рівня професійної компетентності в умовах реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

У роботі Рішельєвських читань взяли участь представники Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної Ради України, посольств країн-членів ЄС, керівники кадрових служб центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, вищих навчальних закладів, міжнародних організацій та інститутів громадянського суспільства.