Останні новини

Стан реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016 – 2020 роки обговорено на засіданні Комітету Верховної Ради України

Лютий, 27/2019

Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко і Голова НАДС Костянтин Ващенко взяли участь у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, на якому розглянуто стан реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016 – 2020 роки.

Під час свого виступу Олександр Саєнко зупинився на окремих проблемах, які потрібно розв’язати у процесі побудови ефективної та підзвітної громадянам системи державного управління, яка реалізує права та задовольняє потреби громадян, забезпечує сталий розвиток країни.

У своєму виступі Голова НАДС акцентував увагу на питаннях, які вдалося вирішити у 2018 році, зокрема щодо проведення оцінювання результативності діяльності державних службовців, стану впровадження Інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS) і реформування системи професійного навчання державних службовців і посадовців місцевого самоврядування.

Костянтин Ващенко повідомив, що у минулому році уперше проведено повний цикл оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «А», «Б», «В» за основними критеріями – професійність, відповідальність та результативність. У процесі оцінювання результатів службової діяльності взяло участь понад 140 тисяч державних службовців всіх категорій, з них відмінно отримали – 25,6%, позитивно – 74,1%, негативно – 0,3 відсотка.

Голова НАДС також повідомив, що у 2018 році розроблено технічну і тендерну документацію, а також проведено тендерну процедуру та обрано переможця на закупівлю програмного забезпечення Інформаційної системи управління людськими ресурсами. Сьогодні формується план проекту та розширене технічне завдання для впровадження цієї системи.

Забезпечено належні умови для професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема, затверджено план заходів з реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, Методику складання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця.

Уперше за результатами оцінювання службової діяльності державні службовців розробили індивідуальні програми підвищення рівня професійної компетентності.

Створено Портал управління знаннями для забезпечення належних умов з підвищення рівня професійної компетентності та професійного розвитку, а також налагодження ефективної комунікації замовників і провайдерів освітніх послуг з професійного навчання.

На початку лютого цього року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад», яка є одним із основних НПА у створенні сучасної цілісної, мобільної та гнучкої системи професійного навчання з розвинутою інфраструктурою, ефективним управлінням і належним ресурсним потенціалом.

Водночас, є ряд питань, які потребують вирішення, зокрема щодо внесення змін до конкурсних процедур, підготовки та прийняття ряду нормативно-правових актів, наприклад, щодо функціонування веб-порталу управління знаннями; визначення вимог до структури та змісту професійних (сертифікатних) та короткострокових програм підвищення кваліфікації; нарахування за результатами професійного навчання кредитів ЄКТС; моніторингу та оцінювання якості професійного навчання.

За результатами розгляду питання про стан реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016 – 2020 роки інформацію Міністра Кабінету Міністрів України і Голови НАДС членами Комітету взято до відома.