Рада управління людськими ресурсами державної служби при НАДС – постійний консультативно-дорадчий орган, до складу якого увійшли представники HR-департаментів усіх центральних органів виконавчої влади.

Рада управління людськими ресурсами державної служби є важливим органом координації політики, що стосується управління людськими ресурсами в державних органах.

Рішення про утворення Ради управління людськими ресурсами державної служби при НАДС ;

Положення про Раду управління людськими ресурсами на державній службі;

Кількісний та посадовий склад Ради .

Рада утворюється у складі голови Ради, секретаря, членів Ради, осіб, залучених до роботи. Головою Ради є директор Генерального департаменту з питань управління персоналом на державній службі НАДС (за посадою). Членами Ради є керівники служб управління персоналом центральних органів виконавчої влади.

До завдань Ради зокрема входять:

  • формування пропозицій щодо розвитку сучасного управління людськими ресурсами на державній службі під координацією НАДС;
  • участь у визначенні пріоритетів та механізму інституційного, інформаційного та іншого забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо управління людськими ресурсами на державній службі;
  • сприяння обміну досвідом та інформацією щодо управління людськими ресурсами на державній службі;
  • розроблення рекомендацій по впровадженню нових систем та підходів до професійного розвитку державного службовця;
  • розроблення рекомендацій стосовно заохочення державних службовців до сумлінного, професійного та ефективного виконання своїх посадових обов’язків;
  • аналіз і узагальнення практики застосування законодавства щодо управління людськими ресурсами на державній службі;
  • вироблення пропозицій щодо удосконалення законодавства України з управління персоналом на державній службі та інші.

Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Ради здійснює Генеральний департамент з питань управління персоналом на державній службі НАДС.

Засідання Ради управління людськими ресурсами державної служби при НАДС 16 лютого 2018 року.

Чергове засідання Ради управління людськими ресурсами державної служби при НАДС 30 серпня 2018 року:

Засідання Ради управління людськими ресурсами державної служби при НАДС 20 грудня 2018 року:

Засідання Ради управління людськими ресурсами державної служби при НАДС 18 квітня 2019 року: