З метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності НАДС, створення механізмів реалізації права на доступ до інформації, що знаходиться у його володінні, та інформації, що становить суспільний інтерес, НАДС забезпечує в установленому законодавством порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є НАДС, а також розгляд запитів на інформацію.

 Перелік нормативно-правових актів, якими регламентується питання забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є НАДС: див. тут.

 • Закон України від 13.01.2011 № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/print;
 • Указ Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/547/2011;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/583-2011-%D0%BF;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/740-2011-%D0%BF;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1277-2011-%D0%BF;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF;
 • Наказ Нацдержслужби від 07.06.2013 № 105 «Про затвердження Розміру фактичних витрат на  копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Нацдержслужба України та Порядку відшкодування цих витрат» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1090-13;
 • Наказ Нацдержслужби від 26.11.2015 № 265 «Про затвердження Порядку складання та подання запитів на інформацію,  розпорядником якої є Національне агентство з питань державної служби» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1562-15;
 • Наказ Нацдержслужби від 26.11.2015 № 266 «Про затвердження Порядку розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є Національне агентство з питань державної служби»;
 • Наказ НАДС від 19.12.2017 № 256 «Про затвердження Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є НАДС»;
 • Наказ НАДС від 11.04.2018 № 86 «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у НАДС та його територіальних органах»;
 • Наказ НАДС від 06.06.2018 № 127 «Про затвердження Примірного переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Національне агентство України з питань державної служби».