•  
  •  
  •  

Ефективність використання коштів державного бюджету, виділених НАДС на професійне навчання посадовців у 2016–2017 рр., та експертні пропозиції, отримані за результатами проведення громадської експертизи діяльності НАДС, розглянуто на засіданні колегії

Під час роботи колегії начальник Управління фінансів та бухгалтерського обліку Тетяна Токарчук доповіла присутнім, що Рахунковою палатою України упродовж грудня 2017 року – лютого 2018 року проведено аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Національному агентству України з питань державної служби на професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за період 2016–2017 років. У своєму рішенні Рахункова палата зазначила, що НАДС у цілому забезпечив продуктивне і економне використання коштів державного бюджету на професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування і суттєвих порушень використання коштів державного бюджету не встановлено. Водночас створена НАДС система професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування має недоліки.

З огляду на це, Національним агентством України з питань державної служби підготовлено проект плану заходів щодо усунення недоліків та порушень, зазначених у рішенні Рахункової палати України, що був схвалений членами колегії. Поряд з цим було прийнято рішення про результати виконання зазначених заходів поінформувати Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України та Рахункову палату України.

По другому питанню начальник Управління стратегічного планування та аналізу політики НАДС Галина Балковенко доповіла про експертні пропозиції, отримані за результатами проведення громадської експертизи діяльності НАДС громадською організацією «Українська Демократія».

Голова НАДС Костянтин Ващенко відмітив, що пропозиції є доцільними та актуальними, зокрема щодо спрощення подання пропозицій громадськості під час проведення електронних консультацій з громадськістю, громадського обговорення проектів нормативно-правових актів та запровадження модулю електронних звернень. Також було запропоновано залучити ГО "Українська Демократія" до підготовки навчальних матеріалів щодо взаємодії з громадськістю для державних службовців ЦОВВ, під час проходження ними курсів з підвищення кваліфікації.

В свою чергу Голова ГО "Українська Демократія" Марко Скакун повідомив, що в ході проведення громадської експертизи, опрацювання та врахування експертних пропозицій НАДС активно сприяло визначенню аспектів діяльності НАДС, котрі можуть бути покращені, та оптимальних шляхів їх реалізації. Пан Марко також відмітив, що НАДС у своїй діяльності є відкритим до критики та співпраці органом.

У ході обговорення членами колегії було прийнято рішення інформацію взяти до відома та рекомендувати НАДС провести перевірку щодо оцінювання рівня організації роботи із звернення громадян відповідно до Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630.