•  
  •  
  •  

Першочергові завдання щодо діяльності органів місцевого самоврядування в Україні обговорено на засіданні Правління Української асоціації районних і обласних рад

Голова НАДС Костянтин Ващенко взяв участь у засіданні Правління Української асоціації районних і обласних рад, на якому обговорено ряд важливих для подальшого успішного реформування місцевого самоврядування.

Під час заходу розглянуто ряд питань:

1. Децентралізація – основа для формування ефективної системи територіальної організації влади.

2. Нормативно-правове забезпечення питань адміністративно-територіального устрою.

3. Фінансова децентралізація, зміцнення матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування.

4. Реформування системи професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

Голова НАДС виступив з доповіддю про Концепцію реформування системи професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

Костянтин Ващенко зазначив, що одним з пріоритетних завдань НАДС є створення єдиної цілісної і ефективної системи безперервного професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, оскільки це має забезпечити формування якісного складу державних органів та органів місцевого самоврядування.

Костянтин Ващенко також зауважив, що над розробленням Концепції співпрацювали науковці, посадовці, вітчизняні та міжнародні експерти, а також представники громадянського суспільства. «Важливим є те, що серед членів робочої групи спільним було розуміння того, що реформувати систему профнавчання необхідно концептуально змінюючи підходи до визначення потреб у професійному навчанні, змісту професійного навчання, розвитку ринку освітніх послуг у сфері професійного навчання, координації діяльності всіх суб’єктів системи» – наголосив Голова НАДС.

Костянтин Ващенко наголосив, що Концепцією передбачено запровадження нової моделі професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, яка базується на принципах:

  • усвідомленості потреби у  професійному розвитку;
  • наближеності освітніх послуг до місця проживання та роботи особи;
  • обов’язковості та безперервності;
  • цілеспрямованості, прогностичності та випереджувального характеру;
  • інноваційності та практичної спрямованості;
  • індивідуалізації та диференціації підходів до навчання;
  • відкритості та конкретності суб’єктів надання освітніх послуг;
  • гарантованості фінансових ресурсів на професійне навчання.

Учасники засідання мали змогу розглянути потреби розвитку персоналу органів місцевого самоврядування в умовах проведення децентралізації влади та обговорити проблемні питання формування системи територіальної організації влади, а також зміцнення матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування.