•  
  •  
  •  

Підписано Меморандум про співпрацю між Національним агентством України з питань державної служби, Державним агентством з питань електронного урядування України та Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа»

У рамках реалізації швейцарсько-української програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» між Національним агентством України з питань державної служби, Державним агентством з питань електронного урядування України та Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа» підписано Меморандум про співпрацю.
Метою Меморандуму є розвиток спроможності і навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в галузі електронного урядування та демократії у термін до 2019 року за фінансової підтримки Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва в Україні.
Головні цілі Програми:
• органи місцевого самоврядування використовують здобуті знання і навики, застосовують нові інструменти електронного урядування задля більш ефективного та прозорого надання послуг громадянам;
• громадяни стають більш політично активними та впливають на процеси прийняття рішень, використовуючи інструменти електронної демократії;
• нові державні політики щодо електронного урядування та електронної демократії є інклюзивними, децентралізованими та орієнтованими на результат.

У контексті виконання зазначеної Програми Національне агентство України з питань державної служби бере на себе зобов’язання, серед яких:
• у разі необхідності забезпечити утворення міжвідомчих робочих груп з питань реалізації Програми;
• забезпечити ефективний контроль та координацію реалізації завдань Програми;
• брати участь у розробці методології оцінювання готовності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування до е-урядування та е-демократії, а також у розробці відповідних програм;
• забезпечити розгляд та затвердження навчальних програм з підвищення кваліфікації з питань е-урядування та е-демократії;
• забезпечити організацію навчань державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування службовців за напрямками е-урядування та е-демократії;
• брати участь у впровадженні дистанційного курсу з питань е-урядування та е-демократії;
• брати участь у розробці та затвердженні технічного завдання на створення або модернізацію програмного забезпечення інструментів е-урядування/е-демократії НАДС;
• забезпечити виконання прийому-передачі програмного забезпечення інструментів е-урядування/е-демократії НАДС на баланс технічному адміністратору після успішного проходження його тестування (випробувань);
• вживати необхідні організаційно-розпорядчі заходи для введення в тестову, пілотну та в подальшу робочу експлуатацію програмного забезпечення інструментів е-урядування/е-демократії НАДС;
• надавати Державному агентству з питань електронного урядування України та МБО «Фонду Східна Європа» відкриту інформацію, необхідну для реалізації заходів Програми EGAP;
• організувати висвітлення інформації щодо популяризації Програми під час інформаційних заходів Агентства та приймати участь у спільних інформаційних заходах в рамках Програми.