•  
  •  
  •  

Презентовано комплексну оцінку системи держуправління України та її відповідності принципам державного управління ЄС

За участю Міністра Кабінету Міністрів України Олександра Саєнка, заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України Тетяни Ковтун, Голови НАДС Костянтина Ващенка, першого заступника Голови НАДС Володимира Купрія, директора Генерального департаменту з питань управління персоналом на державній службі НАДС Наталії Алюшиної, представника Офісу реформ Кабінету Міністрів України Івана Хілобока та старших радників SIGMA Класа Клааса і Войцеха Зелінські, керівника Групи підтримки України в Європейській Комісії Петера Вагнера відбулася презентація основних результатів оцінювання системи державного управління у рамках програми SIGMA.

У червні 2018 року програма SIGMA – спільна ініціатива Європейського Союзу та ОЕСР, завершила першу детальну оцінку поточної ситуації в сфері державного управління в Україні. Оцінка було ініційована Урядом України та проведена у співпраці з Секретаріатом Кабінету Міністрів України. Вона охоплює всі сфери державного управління відповідно до Стратегії реформування державного управління України до 2020 року.

Коментуючи результати звіту SIGMA у сфері державної служби, Голова НАДС наголосив, що Україна чітко продемонструвала рішучі наміри щодо модернізації системи державного управління.

Водночас, Костянтин Ващенко зазначив, що побудова нової державної служби – це процес, який потребує зусиль та координації співпраці експертів, громадянського суспільства і державних службовців. Він подякував представникам програми SIGMA за проведення комплексної оцінки стану справ, а також за надання рекомендацій щодо конкретних заходів, спрямованих на вирішення деяких найважливіших викликів у сфері реформування державного управління.

SIGMA зазначає, що прийняття у 2016 року Стратегії та плану заходів з її реалізації стало важливим етапом започаткування комплексної реформи і той факт, що не всі заходи вдалося реалізувати вчасно, свідчить про надто високу амбітність Стратегії.

Експерти SIGMA наголосили, що в цілому, Україна досягла значного прогресу в реформуванні деяких сфер державного управління, зокрема запроваджено нове законодавство, що визначило загальну рамку державної служби та запровадило низку підходів, спрямованих на подальшу професіоналізацію державної служби. Певного прогресу було досягнуто щодо неупередженого відбору на державну службу, зокрема, якісних конкурсів на посади «реформаторів», проактивності щодо надання публічної інформації.

Водночас експерти SIGMA наголосили на окремих недоліках у реформуванні державної служби та управління людськими ресурсами, зокрема:

  • нечіткі повноваження з формування політики щодо державної служби;
  • відсутність інформаційної системи управління людськими ресурсами;
  • недосконалість методів відбору на державну службу;
  • мала кількість кандидатів на посади державної служби;
  • висока дискреційність у визначенні заробітних плат.

Експерти SIGMA виклали свої рекомендації щодо подальшого удосконалення реформування державної служби та управління людськими ресурсами, зокрема НАДС має:

  • вжити заходів для того, щоб усі оголошення про проведення конкурсів на вакантні посади державної служби оприлюднювалися в доступній і зручній для користувачів формі;
  • продовжувати зусилля з удосконалення методів відбору, які використовують конкурсні комісії для заповнення вакансій категорій “A”, “Б” і “B”, особливо це стосується практичної складової та співбесіди, шляхом надання рекомендацій, проведення тренінгів
  • забезпечити належне впровадження нової системи індивідуального оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, включаючи розробку індивідуальних планів професійного розвитку.

Результати цієї оцінки мають на меті допомогти Уряду України в плануванні та здійсненні подальших реформ у ключових напрямах реформування державного управління та в перегляді відповідної Стратегії.