•  
 •  
 •  

Про перші результати реформування державного управління і державної служби в Україні йшла мова на конференції «Стан та перспективи реформи державного управління в Україні»

За участю Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, Міністра Кабінету Міністрів України Олександра Саєнка, Голови НАДС Костянтина Ващенка, членів Уряду та представників громадянського суспільства відбулася конференція, присвячена обговоренню перших результатів імплементації Закону України «Про державну службу» і перспектив реформи державного управління в Україні.

Голова НАДС Костянтин Ващенко у своєму виступі зазначив, що імплементація Закону України «Про державну службу» дала можливість:

 • сформувати вторинне законодавство;
 • створити інститути Державного секретаря Кабінету Міністрів України та державних секретарів міністерств;
 • запровадити нову модель оплати праці;
 • запровадити принцип публічних звітів керівників органів виконавчої влади;
 • створити служби управління персоналом;
 • сформувати ефективну систему захисту законних прав та інтересів державних службовців;
 • оптимізувати систему професійного навчання державних службовців.

Костянтин Ващенко повідомив, що станом на 31 березня 2017 року фактична чисельність державних службовців складала 196 392 особи.

На зайняття вакантних посад державної служби категорії А проведено 161 конкурс, середня кількість осіб на одне конкурсне місце становить 9 осіб.

На зайняття вакантних посад державної служби категорій Б і В проведено 26 375 конкурсів, середня кількість осіб на одне конкурсне місце становить 3,5 осіб.

Коментуючи результати конкурсного відбору кандидатів на посади державної служби Костянтин Ващенко відзначив й існуючі проблемні питання, а саме:

 • не вдалося подолати політичний вплив суб’єктів призначення;
 • недостатній рівень компетентності членів конкурсних комісій;
 • існують певні неузгодженості щодо суб’єктивного оцінювання окремих компетентностей (лідерство, комунікації тощо);
 • низька підготовка кандидатів на посади державної служби.

Костянтин Ващенко наголосив на певних позитивних змінах в оплаті праці державних службовців. Нова модель оплати праці передбачає, що частка посадового окладу становитиме 73%, а стимулюючі виплати – 27% від загального фонду. Сьогодні можна говорити про реальне збільшення заробітної плати державних службовців.

Велика увага була приділена питанню підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері державного управління. Наявність професійних кадрів у системі державного управління забезпечує ефективне здійснення політики держави, вчасне реагування на внутрішні та зовнішні загрози, а також прийняття якісних політико-управлінських рішень, реалізацію державної політики, спрямованої на потреби окремо взятого громадянина і українського суспільства в цілому.

У результаті впровадження Закону про державну службу вдалося сформувати єдину цілісну систему безперервного професійного навчання державних службовців із розвинутою інфраструктурою, ефективним управлінням і ресурсним забезпеченням.

Однією з ключових новацій Закону стало запровадження механізму забезпечення ефективного захисту законних прав та інтересів державних службовців.

Костянтин Ващенко також наголосив, що належне інформування громадськості про підсумки діяльності, забезпечення прозорості та підзвітності відповідного органу виконавчої влади, а також виконання положень Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні забезпечено завдяки запровадженню публічного звіту керівника органу виконавчої влади. Подібної вимоги до цього часу не існувало.

Наприкінці свого виступу Голова НАДС зазначив, що принципи, закладені в основу цього Закону, а саме, деполітизація державної служби, її чітка керованість, справедлива система оплати праці держслужбовця дають підстави стверджувати, що перший крок до суттєвого поліпшення власної ефективності управління зроблено.