•  
  •  
  •  

Про стан реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016 – 2020 роки та внесення змін до Закону України «Про державну службу» йшла мова на засіданні Комітету Верховної Ради України

Голова НАДС Костянтин Ващенко взяв участь у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, на якому розглянуто деякі питання реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016 – 2020 роки та внесення змін до Закону України «Про державну службу».

У своєму виступі Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко зазначив, що одними з першочергових завдань Уряду є розбудова ефективного врядування, залучення найкращих менеджерів на державну службу, побудова прозорої і відкритої системи врядування. Крім того, одним з пріоритетних напрямків є розвиток інституцій. У 2017 році розпочалась реформа міністерств, які будуть позбавлені невластивих функцій (управління підприємствами, контрольно-наглядова діяльність, сертифікаційні послуги та ін.) та перетворяться на потужні аналітичні центри.

Костянтин Ващенко у своєму виступі наголосив на тому, що прийняті Урядом законопроекти з реформування державного управління мають внутрішню логіку і пов’язані між собою. Прийнято Стратегію реформування державного управління України на 2016 – 2020 роки, яка містить п’ять ключових блоків, –  це зміна підходів до системи прийняття рішень, реформування Кабінету Міністрів і центральних органів виконавчої влади, реформа державної служби, реформування системи надання адміністративних послуг і зміна формату взаємовідносин між урядовими організаціями і громадянським суспільством, експертним середовищем.

З прийняттям Закону України «Про державну службу» розпочалося реформування третього блоку, а саме державної служби.

Крім того, Костянтин Ващенко також звернув увагу на певні зміни, що відбулися в системі оплати праці державних службовців, нові підходи щодо проведення конкурсних процедур, зокрема наголосив, що під час відбору кандидатів на посади фахівців з питань реформ головна увага була приділена компетентності кандидатів, а також складанню кандидатами ситуаційних завдань і проведення співбесіди. Водночас, незважаючи на певні позитивні результати, залишаються питання для дискусій, які стосуються удосконалення методології проведення конкурсів, вимог і шкали оцінювання кандидатів, навчання членів конкурсних комісій, якості конкурсних комісій, вдосконалення процедури конкурсу.

На засіданні Комітету відбувся обмін думками щодо подальших кроків у реформування державного управління і державної служби в Україні.