•  
 •  
 •  

Проблемні питання регіональної політики та реформування адміністративно-територіального устрою України обговорено у рамках Економічних дискусій на Світязі

У рамках Економічних дискусій на Світязі проходить ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ».

Мета конференції – обговорення актуальних питань реалізації адміністративно-територіальної реформи та проблем розвитку сільських територій в Україні, вироблення науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення державної політики з цих питань.

Організатори конференції – Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», Західний науковий центр НАН України та МОН України та Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки.

Голова НАДС Костянтин Ващенко виступив з доповіддю «Кадрове забезпечення процесу децентралізації в Україні», у якій наголосив, що законопроект «Про службу в органах місцевого самоврядування» дозволить забезпечити ефективну і комплексну реформу служби в органах місцевого самоврядування, а також сприятиме процесам реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади в Україні.

Костянтин Ващенко також зупинився на новаціях законопроекту «Про службу в органах місцевого самоврядування». Він, зокрема, зазначив, що законопроектом передбачено:

 • врегулювання статусу службовців органів місцевого самоврядування (ОМС);
 • забезпечення конкурсного відбору на посади ОМС на основі професійної компетентності;
 • деполітизація служби в ОМС;
 • запровадження нової моделі оплати праці, що мінімізує суб`єктивізм керівника;
 • підвищення рівня мотивації службовця ОМС (побудова кар’єри, конкурентний рівень заробітної плати);
 • впровадження ефективного механізму запобігання корупції;
 • професійне навчання службовців ОМС;
 • удосконалення системи управління службою в ОМС: посилення ролі керівників служби та служб персоналу.

У перший день роботи конференції відбулося засідання круглого столу «Роль науки і освіти в забезпеченні сталого розвитку держави та її регіонів».

Міжнародна конференція працює за такими тематичними напрямами:

 • реформа адміністративно-територіального устрою України та фінансова децентралізація: перші результати та уроки на перспективу;
 • сільські території: стан, потенціал, перспективи розвитку.

У заході беруть участь українські вчені, а також відомі фахівці з Польщі, Румунії, Сербії, керівники центральних і місцевих органів влади,  представники українського політикуму та громадських організацій.