•  
  •  
  •  

Проблеми реформування системи підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування обговорено на засіданні Національної консультаційної платформи

У Національному агентстві України з питань державної служби відбулося засідання Національної консультаційної платформи з питань реформування системи підготовки кадрів органів місцевого самоврядування.

Захід організовано НАДС у співпраці з Програмою Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні».

Мета заходу – обговорення основних підходів до формування ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад в Україні.

Відкриваючи засідання Голова НАДС КОСТЯНТИН ВАЩЕНКО наголосив, що сьогодні є велика потреба у навчанні службовців для органів місцевого самоврядування. І ми вдячні фахівцям та експертам з Ради Європи за сприяння у підготовці, зокрема, нормативно-правових актів, навчальних і тренінгових програм для публічних службовців.

КОСТЯНТИН ВАЩЕНКО зазначив, що на даний час система підготовки і підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування складається з декількох розрізнених елементів, які мають дуже слабкий зв'язок між собою, це Національна академія державного управління при Президентові України та її регіональні інститути; вищі навчальні заклади, які мають ліцензії МОН на право здійснення освітньої діяльності з підготовки фахівців за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації в галузі знань «Державне управління»; галузеві заклади післядипломної освіти; регіональні та обласні центри підвищення кваліфікації. Така ситуація дещо ускладнює забезпечення належної підготовки кадрового складу органів місцевого самоврядування.

Крім того, невирішеною є проблема фінансування навчання посадовців на регіональному рівні. Сьогодні точиться дискусія – чи має бути єдина програма підготовки і перепідготовки службовців місцевого самоврядування, яка фінансується з державного бюджету, чи органи місцевого самоврядування мають самостійно закладати кошти у місцеві бюджети на підготовку таких фахівців.

Водночас вважаємо, що високого рівня професійної компетентності держаних службовців ми можемо досягти лише за рахунок формування єдиної цілісної системи безперервного професійного навчання державних службовців із розвинутою інфраструктурою, ефективним управлінням і ресурсним забезпеченням.

Президент Національної академії державного управління при Президентові України ВАСИЛЬ КУЙБІДА у своєму виступі виклав декілька проблем, на які доцільно звернути увагу під час реформування системи підготовки і підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування. Це, зокрема, необхідність осучаснення мережі закладів освіти, особливо на регіональному рівні, є сенс повернутися до формування кадрового резерву для органів місцевого самоврядування, а також залучати фахових представників громадських інституцій до участі у тренінгових програмах та для вивчення думки тих, хто отримує адміністративні послуги, щодо якості їх надання.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування СЕРГІЙ ВЛАСЕНКО повідомив про роботу щодо розроблення і прийняття Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Заступник Голови НАДС АНДРІЙ ЗАБОЛОТНИЙ розповів про дискусійні і проблемні питання щодо розробки Національної тренінгової стратегії та механізм її координації. Він, зокрема, зазначив, що Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої у квітні 2016 року, передбачено проведення реформи публічної адміністрації, одним із завдань якої є реформування системи професійного навчання державних службовців. Рада Європи пропонує Україні допомогу у створенні Національної тренінгової стратегії для публічних службовців, зокрема посадових осіб місцевого самоврядування і депутатів місцевих рад, яка вже запроваджена в окремих країнах-членах Європейського Союзу, і довела свою ефективність.

Детально ознайомившись із запропонованою стратегією, НАДС вважає доцільним її доповнити і створити єдину Концепцію реформування системи професійного навчання, яка включала б і державну службу, і службу в органах місцевого самоврядування, в тому числі й навчання депутатів місцевих рад.

На засіданні Національної консультаційної платформи також обговорено досвід країн-членів Ради Європи, зокрема, Польщі і Латвії, щодо реформування системи підготовки кадрів як складової реформи місцевого самоврядування.

Фахівці Київського міжнародного інституту соціології презентували результати соціологічного опитування щодо потреб у навчанні представників
159 об’єднаних територіальних громад.

У заході також взяли участь Голова Офісу Ради Європи в Україні МОРТЕН ЕНБЕРГ, Спеціальний радник Уряду України з питань децентралізації ДАНІЕЛЬ ПОПЕСКУ, представники Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад», інститутів громадянського суспільства, міжнародних організацій та вітчизняних і міжнародних експертів.