•  
 •  
 •  

Публічний звіт Голови НАДС про результати діяльності у 2016 році та План роботи на 2017 рік обговорено на колегії НАДС

Про результати діяльності агентства в 2016 році доповів Голова НАДС Костянтин Ващенко. Він, зокрема, зазначив, що реформування державної служби на демократичних засадах і принципах належного врядування через удосконалення організаційно-правових засад забезпечує Закон України «Про державну службу», який набрав чинності з 1 травня 2016 року. Тому перші місяці року роботу НАДС було зосереджено на створенні нормативно-правових, інституційних та організаційних засад, необхідних для старту реформи.

На виконання Закону України «Про державну службу» забезпечено нормативно-правове підґрунтя та проведено ряд організаційних заходів для врегулювання та ефективної діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

З метою забезпечення сприятливих умов для реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби забезпечено функціонування єдиного веб-порталу вакансій державної служби, а також супровід онлайн-тестувань та оприлюднення переможців конкурсів.

Для розроблення та впровадження сучасних стандартів функціонування служб управління персоналом державних органів, а також з метою контролю зайнятості на державній службі та сприяння прозорості витрат на персонал за підтримки Світового банку розпочато розроблення модулів інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS).

Відповідно до нового Закону України «Про державну службу» НАДС наділено додатковими повноваженнями, що викликало необхідність внесення змін до Положення про Національне агентство України з питань державної служби. Крім того, для посилення інституційної спроможності НАДС та його територіальних органів, проведено відповідний аналіз їх завдань і функцій, відповідно до яких у 2016 році розроблено 66 проектів нормативно–правових актів з питань державної служби; проведено великий обсяг інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо застосування законодавства з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; забезпечено перевірку дотримання законодавства про державну службу як центральним апаратом, так і територіальними органами НАДС.

Костянтин Ващенко наголосив, що підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері державного управління є одним із пріоритетних напрямів державної політики України. НАДС спільно з Національною академією державного управління при Президентові України розроблено проект Стандарту освітньої діяльності з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також впроваджено нову галузь знань «Публічне управління та адміністрування».

Забезпечено співпрацю з міжнародними експертами програми SIGMA в рамках впровадження Закону України «Про державну службу» - проведено
6 експертних місій в рамках програми, під час яких обговорено загальні та постатейні коментарі до проектів нормативно-правових актів, необхідних для належного впровадження Закону України «Про державну службу», а також визначено загальні підходи до реалізації реформи державного управління. За участю групи експертів Європейського Союзу і громадськості розроблено Стратегію реформування державного управління України на 2016—2020 роки та План заходів з її реалізації. Разом з Дорадчою командою ЄС з питань реформування державного управління України узгоджено завдання та індикатори виконання зазначеної Стратегії.

Костянтин Ващенко також визначив пріоритетні напрями роботи НАДС на 2017 рік, а саме:

 • створення дієвої системи моніторингу виконання Закону України «Про державну службу» державними органами;
 • імплементація Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
 • запровадження посад фахівців з питань реформ у міністерствах;
 • забезпечення ефективного захисту законних прав та інтересів державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;
 • розроблення та реалізація оптимальних навчальних програм для державних секретарів міністерств, керівників служб управління персоналом, членів конкурсних комісій, інших державних службовців;
 • підвищення якості кадрового менеджменту та управління людськими ресурсами в державних органах;
 • поліпшення взаємодії з міжнародними партнерами з питань реформування публічної адміністрації в Україні.

З питань законодавчого регулювання проблем державної служби виступив директор Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення А. Астапов.

Про проблемні питання захисту законних прав і інтересів державних службовців та права на державну службу доповів директор Департаменту контролю та взаємодії з органами влади С. Іголкін.

Основні напрями реформування системи підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у 2016 році висвітлив начальник відділу організації професійного навчання О. Глазков.

За результатами обговорення зазначених питань прийнято рішення:

 • схвалити звіт про результати діяльності НАДС у 2016 році та План роботи НАДС на 2017 рік з урахуванням внесених на засіданні колегії зауважень і пропозицій;
 • затвердити пріоритетні напрями діяльності НАДС на 2017 рік;
 • міжрегіональним управлінням НАДС ініціювати розгляд проблемних питань застосування Закону України «Про державну службу»
  на засіданнях колегій обласних державних адміністрацій та забезпечити співпрацю з службами управління персоналу у місцевих органах виконавчої влади;
 • забезпечити супроводження розгляду та прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу», зокрема, в частині удосконалення засад дисциплінарної відповідальності державних службовців;
 • вжити заходів щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання та організаційно-методичного забезпечення щодо подання та розгляду скарг державних службовців категорії «Б» і «В» у частині прийняття, проходження та припинення державної служби відповідно до Закону України «Про державну службу», а також діяльності дисциплінарних комісій з проведення дисциплінарних проваджень, формування та розгляду дисциплінарних справ;
 • забезпечити проведення роз`яснювальної роботи серед працівників служб управління персоналом з питань практичного застосування законодавства про державну службу;
 • організувати розміщення та забезпечити виконання державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління
  та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців
  і посадових осіб місцевого самоврядування;
 • забезпечити проведення спільно із Всеукраїнським центром підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування:
 • підвищення кваліфікації за тренінговими програмами державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А»;
 • керівників служб управління персоналом;
 • уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції;
 • державних службовців центральних органів виконавчої влади, які займають посади державної служби  категорій «Б» і «В», тощо.

Прийнято також рішення направити Звіт про результати діяльності НАДС у 2016 році Кабінету Міністрів України.