•  
 •  
 •  

Питання реформування державної служби на сучасному рівні обговорено під час робочого візиту до Львівської області

Фахівці НАДС на чолі з заступником Голови НАДС Андрієм Заболотним перебували у Львівській області з робочим візитом.

У рамках візиту проведено два круглих столи:

 • для керівників служб управління персоналом, апарату та структурних підрозділів Львівської облдержадміністрації, керівників апаратів та служб управління персоналу райдержадміністрацій Львівської області: на тему «100-річчя запровадження державної служби України. Виклики сьогодення» у Львівському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України;
 •  для керівників служб управління персоналом територіальних органів центральних органів виконавчої влади Львівської області на тему: «100-річчя впровадження державної служби України. Реформування державної служби на сучасному рівні» у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Андрій Заболотний у своїй промові зупинився на загальних питаннях реформування державного управління та державної служби, зокрема акцентував увагу на проблемах, які виникають під час здійснення дисциплінарного провадження, захисту прав державних службовців,  проведення конкурсів на посади державної служби інше.

У своєму виступі «Дисциплінарна відповідальність державних службовців» заступник директора департаменту контролю та взаємодії з органами влади НАДС Дмитро Трипольський зупинився на питаннях:

 • порядку здійснення дисциплінарного провадження щодо керівників самостійних структурних підрозділів зі статусом юридичної особи публічного права та керівника апарату районної державної адміністрації;
 • порядку здійснення дисциплінарного провадження щодо керівників самостійних структурних підрозділів зі статусом юридичної особи публічного права та керівника апарату обласної державної адміністрації;
 • визначення органу вищого рівня в порядку підпорядкування для формування дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ працівників структурного підрозділу райдержадміністрації із статусом юридичної особи публічного права, штатна чисельність якого складає 7 осіб, зокрема, для керівника зазначеного органу та працівників підрозділу;

Начальник відділу контролю та за реалізацією права на державну службу НАДС Максим Васькін зосередив увагу присутніх на питаннях зосередив увагу присутніх на найактуальніших питаннях, сформованих при здійсненні контрольних заходів стосовно дотримання вимог порядку проведення конкурсу на заміщення посад державної служби, зокрема щодо наслідків конкурсного відбору, під час якого в державному органі розпочинається реорганізації, змінюється організаційна структура, перейменовані окремі структурні підрозділи, окремі посади спеціалістів змінені на посади провідних спеціалістів, посади провідних спеціалістів змінені на посади головних спеціалістів, при цьому посадові обов’язки не змінилися (наприклад: посада провідного спеціаліста (фахівця з юридичних питань) зі складу управління стала посадою головного спеціаліста (фахівця з юридичних питань) у складі юридичної групи із залишенням посадових обов’язків), або в інших підрозділах-посадові обов’язки змінилися тощо.

Державний експерт експертної групи з питань нормативного забезпечення менеджменту персоналу Генерального департаменту з питань управління персоналом на державній службі НАДС Олена Лементар надала відповіді на проблемні питання за тематикою: «4. Конкурс на заміщення посад державної служби», а саме стосовно:

 • визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», затвердженим наказом НАДС від 06.04.2016  № 72 (у редакції наказу НАДС від 16.03.2018  № 62);
 • проведення Конкурсу на зайняття посади керівника та заступника керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та іншого державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який утворений як юридична особа публічного права;
 • застосування результатів тестування в іншому конкурсі на зайняття вакантних посад державної служби. Дії адміністратора;
 • оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника апарату та керівників самостійних структурних підрозділів зі статусам юридичної особи публічного права місцевої державної адміністрації;
 • визначення органу вищого рівня для проведення конкурсного відбору на вакантну посаду державного службовця - головного спеціаліста структурного підрозділу райдержадміністрації із статусом юридичної особи публічного права, штатна чисельність якого складає 7 осіб;
 • подання документів для участі у конкурсі на зайняття посади державної служби у вищому державному органі кандидатом, який перебуває на державній службі у підпорядкованому йому підрозділі (за організаційно-правовою формою за КОПФГ – “відокремлений підрозділ”, правовий статус суб’єкта – “без права юридичної особи”, суб’єкт має ідентифікаційний код, право приймати на роботу та звільняти працівників)(Питання ОВК);
 • необхідності надання згоди на обробку персональних даних (відповідно до закону від 01.06.2010 № 2297-VI Про захист персональних даних) особами які надають документи для участі в конкурсі та при формуванні справ державних службовців.

Державний експерт експертної групи з питань нормативного забезпечення менеджменту персоналу генерального департаменту з питань управління персоналом на державній службі НАДС Катерина Хохлова виступила з доповіддю на тему: «Порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців», під час якої визначила наступні питання:

 • графік проведення щорічного оцінювання;
 • порядок ознайомлення службою управління персоналом державного службовця із результатами оцінювання;
 • порядок преміювання та переважного просування по державній службі державного службовця при отриманні ним відмінної оцінки;
 • моніторинг стану виконання та перегляд завдань і ключових показників оцінювання якості службової діяльності державних службовців:
 • проведення щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців райдержадміністрації (керівника апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права).

.