•  
  •  
  •  

Стан проведення атестації осіб, які претендують на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою та випадки надання платних послуг з підготовки до конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби розглянуто на засіданні Комітету ВРУ

Відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, на якому заслухано інформацію Національного агентства України з питань державної служби про проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою та надання платних послуг з підготовки до конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби.

Під час обговорення зазначеної інформації учасники засідання висловили ряд пропозицій:

  • внести зміни до Державного бюджету України на 2017 рік з метою виділення коштів на проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою;
  • розширити список осіб, яким не потрібно проходити атестацію у разі наявності у них позитивних оцінок з української мови у шкільному атестаті або дипломі ВНЗ;
  • зменшити кількість ВНЗ, які мають право надавати освітні платні послуги щодо проведення зазначеної атестації.

За результатами обговорення зазначеного питання прийнято рішення інформацію НАДС взяти до відома. Водночас підкомітету з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування і НАДС за участю зацікавлених органів виконавчої влади (МОН, Мін’юст) узагальнити висловлені пропозиції та зауваження, продовжити моніторинг проведення атестації щодо вільного володіння державною мовою в контексті належної роботи атестаційних комісій і винести це питання для повторного розгляду на черговому засіданні Комітету з метою внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України .