•  
  •  
  •  

Уряд схвалив Концепцію оптимізації системи центральних органів виконавчої влади

Кабінетом Міністрів України 24 червня 2016 року ухвалено Стратегію реформування державного управління України на 2016-2020 роки, завданням якої є формування ефективної системи державного управління, що відповідає принципам ЄС, яка здатна виробляти і реалізувати цілісну державну політику, спрямовану на суспільний сталий розвиток і адекватне реагування на внутрішні і зовнішні виклики.

Ураховуючи, що забезпечення результативного здійснення Кабінетом Міністрів України внутрішньої та зовнішньої політики держави можливе лише шляхом оптимізації всієї системи центральних органів виконавчої влади, Національним агентством України з питань державної служби підготовлено Концепцію оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, основними принципами якої є:

  • визначення місій та чіткий розподіл сфер відповідальності між міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, перегляд їх функцій з урахуванням необхідності досягнення цілей Уряду, а також відповідності кращим європейським практикам;
  • розмежування функцій з формування та реалізації державної політики;
  • утвердження статусу міністерств як провідних органів у системі центральних органів виконавчої влади, які забезпечують формування, стратегічне планування державної політики, здійснення моніторингу та оцінювання результатів її реалізації;
  • оптимізація структури та функцій інших центральних органів виконавчої влади.

Прийняття зазначеної Концепції дозволить підвищити спроможність Кабінету Міністрів України із урахуванням найкращого міжнародного досвіду, збільшити ефективність роботи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з підготовки та реалізації ключових національних реформ, спрямованих на підвищення рівня життя громадян України.