•  
  •  
  •  

Уряд унормував деякі питання функціонування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 13 червня 2018 р. № 482 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», яка має унормувати деякі питання функціонування  системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, створення належних умов для розвитку професійних компетенцій державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.

Постановою Уряду, зокрема, розширено коло осіб, які мають право за кошти державного бюджету здобувати ступінь вищої освіти – магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», підвищувати свою кваліфікацію у Національній академії державного управління при Президентові України. Як для Національної академії, так і для магістратур закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за державним замовленням НАДС, відповідно до рекомендацій МОН та вимог чинного законодавства з питань освіти, встановлюється єдиний строк навчання за денною, вечірньою та заочною (дистанційною)  формами навчання в обсязі 90 кредитів ЄКТС – 16 місяців; знято вікові обмеження при вступі на навчання до магістратури.

Крім того, розширено коло осіб, які мають проходити підвищення кваліфікації, зокрема з питань, пов’язаних із запобіганням корупції. Крім державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, це голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники.

Прийняте рішення Уряду сприятиме створенню належних умов для розвитку професійних компетенцій державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників і посадових осіб місцевого самоврядування.