Останні новини

Увага! Інформація для кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «А», дата проведення конкурсів яких 21 травня 2019 року

Травень, 3/2019

Відповідно до Умов проведення конкурсів на зайняття вакантних посад:

– заступника Голови Державної служби з питань праці (додаток до розпорядження Кабінету Кіністрів України від 17 квітня 2019 року № 245-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Голови Державної служби з питань праці»)

документи від кандидатів приймаються до 18 години 6 травня 2019 року, місце, час і дата проведення конкурсу – м. Київ, вул. Прорізна, 15, 10 година, 21 травня 2019 року.

– першого заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду (додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 272-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади першого заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду»)

– заступника Голови Національної служби здоров’я (додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 273-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Голови Національної служби здоров’я»)

документи від кандидатів приймаються до 12 години 10 травня 2019 року, місце, час і дата проведення конкурсу – м. Київ, вул. Прорізна, 15, 10 година, 21 травня 2019 року.

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 перевірка володіння іноземною мовою кандидатів на зайняття посад категорії «А» проводиться Комісією з питань вищого корпусу державної служби на основі завдань, які затверджуються на її засіданні та включають лексико-граматичний тест, перевірку розуміння письмового тексту, перевірку умінь і навичок сприйняття усного мовлення (аудіювання), перевірку умінь і навичок висловлювати свою думку іноземною мовою.

Оцінювання здійснюється відповідно до рішення Комісії з питань вищого корпусу державної служби від 12 червня 2018 року № 10 (посилання: http://old.nads.gov.ua/page/protokol-no-10-zasidannya-kvkds-vid-12-chervnya-2018-roku).

Оцінювання тестування здійснюють залучені експерти.

Зразки тестових завдань щодо перевірки володіння іноземною мовою кандидатів на зайняття посад категорії «А» опубліковано на офіційному веб-сайті НАДС (посилання: https://nads.gov.ua/vyshhyj-korpus-derzhavnoyi-sluzhby/testuvannia/testuvannia-na-volodinnia-inozemnoiu-mo/).

Звертаємо вашу увагу на те, що тестові завдання щодо перевірки володіння іноземною мовою кандидатів на зайняття вакантних посад категорії «А» оголошених розпорядженнями Кабінету Міністрів України:

– від 17 квітня 2019 року № 245-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Голови Державної служби з питань праці»

– від 24 квітня 2019 року № 272-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної першого заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду»

– від 24 квітня 2019 року та № 273-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Голови Національної служби здоров’я»

перевірятимуться о 10 годині 14 травня 2019 року.