Останні новини

Урядом ухвалено рішення про подальше реформування системи професійного навчання

Лютий, 26/2019

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» (далі – Положення), яка є одним із основних актів у створенні сучасної цілісної, мобільної та гнучкої системи професійного навчання з розвинутою інфраструктурою, ефективним управлінням і належним ресурсним потенціалом.

Зазначений документ змінив існуючу систему професійного навчання та закріпив основні принципи функціонування системи професійного навчання та її інституційну структуру, що включає: замовників освітніх послуг, суб’єктів надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерів), саморегулівні професійні об’єднання провайдерів. Крім того, у Положенні йдеться про вивчення індивідуальних потреб у професійному навчанні, спеціальних та загальних потреб; передбачається поділ програм підвищення кваліфікації на загальні та спеціальні, а також на професійні (сертифікатні) (не менше двох кредитів ЄКТС) та короткострокові (від 0,2 до одного кредиту ЄКТС), визначаються загальні вимоги до зазначених програм підвищення кваліфікації.

Також у Положенні містяться норми щодо:

  • запровадження обов’язковості підвищення кваліфікації за загальними, спеціальними професійними (сертифікатними) програмами та короткостроковими програмами для окремих категорій осіб, які займають посади державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;
  • нарахування за результатами професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування кредитів ЄКТС, які підлягають обліку службою управління персоналом;
  • набрання за результатами професійного навчання кожним державним службовцем та посадовою особою місцевого самоврядування не менше одного кредиту ЄКТС протягом календарного року тощо.

Водночас реалізація Положення потребує підготовки та прийняття ряду нормативно-правових актів, зокрема, щодо функціонування веб-порталу управління знаннями; визначення вимог до структури та змісту професійних (сертифікатних) та короткострокових програм підвищення кваліфікації; нарахування за результатами професійного навчання кредитів ЄКТС; моніторингу та оцінювання якості професійного навчання.