Останні новини

Увага! Інформація для кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «А», дата проведення конкурсів яких 16 квітня 2019 року

Квітень, 5/2019

Відповідно до Умов проведення конкурсів на зайняття вакантних посад Голови Державної митної служби (додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 року № 162-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державної митної служби») та Голови Державної податкової служби (додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 року № 163-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державної податкової служби») документи від кандидатів приймаються до 16 години 5 квітня 2019 року, місце, час і дата проведення конкурсу – м. Київ, вул. Прорізна, 15, 10 година, 16 квітня 2019 року.

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 перевірка володіння іноземною мовою кандидатів на зайняття посад категорії «А» проводиться Комісією з питань вищого корпусу державної служби на основі завдань, які затверджуються на її засіданні та включають лексико-граматичний тест, перевірку розуміння письмового тексту, перевірку умінь і навичок сприйняття усного мовлення (аудіювання), перевірку умінь і навичок висловлювати свою думку іноземною мовою.

Оцінювання здійснюється відповідно до рішення Комісії з питань вищого корпусу державної служби від 12 червня 2018 року № 10 (посилання: http://old.nads.gov.ua/page/protokol-no-10-zasidannya-kvkds-vid-12-chervnya-2018-roku ).

Оцінювання тестування здійснюють залучені експерти.

Зразки тестових завдань щодо перевірки володіння іноземною мовою кандидатів на зайняття посад категорії «А» опубліковано на офіційному веб-сайті НАДС (посилання: https://nads.gov.ua/vyshhyj-korpus-derzhavnoyi-sluzhby/testuvannia/testuvannia-na-volodinnia-inozemnoiu-mo/).

Звертаємо вашу увагу на те, що тестові завдання щодо перевірки володіння іноземною мовою кандидатів на зайняття вакантних посад категорії «А» оголошених розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 року № 162-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державної митної служби» та № 163-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державної податкової служби» перевірятимуться о 10 годині 9 квітня 2019 року.