Останні новини

Впровадження систем управління якістю в діяльність органів державної влади (CAF) та поширення практичних знань, отриманих від користувачів CAF, серед представників органів державної влади розглянуто на семінарі

Березень, 1/2019

Завершився дводенний навчальний семінар на тему: “Впровадження системи управління діяльністю органів державної влади на основі результатів з урахуванням моделі управління якістю”, який організовано НАДС спільно з Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу в рамках інструменту інституціональної розбудови ЄС ТАІЕХ.

Під час роботи семінару зазначалося, що в цілому реформа державного управління є безперервним процесом постійного вдосконалення системи на основі принципів належного врядування та кращого досвіду держав-членів ЄС, перетворення її на ефективний інструмент безперервного і стійкого розвитку України. Тому оцінка SIGMA, і особливо її рекомендації, повинні розглядатися як системний і вимірюваний алгоритм для визначення майбутньої програми дій з метою вдосконалення державного управління України.

Саме тому на сьогодні актуальним є отримання досвіду країн-членів Європейського Союзу, а також представлення та обговорення власних досягнень і викликів щодо підвищення якості державного управління та державної служби.

Зокрема, під час пленарних сесій та роботи в групах учасники семінару мали змогу удосконалити рівень своєї компетентності та практично закріпити набуті знання, уміння і навички щодо:

  • місця CAF серед різних моделей, що використовуються для Загального управління якістю (TQM) у державному секторі;
  • моделі CAF – 2013, у тому числі щодо системи балів, процесів впровадження та самооцінки, впливу на органи державної влади;
  • взаємозв’язку управління якістю з підвищенням ефективності діяльності органів державної влади у коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі;
  • взаємозв’язку лідерства та стратегічного управління з ефективністю та результативністю діяльності органів державної влади;
  • процесу розробки системи управління ризиками та управління ризиками для органів державної влади тощо.

У заході взяли участь представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади, представники країн-членів Європейського Союзу, інститутів громадянського суспільства та міжнародних проектів і програм.

Всі учасники семінару отримали сертифікати.