•  
  •  
  •  

.

 

Перелік вакантних посад державних службовців міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій на які

оголошено конкурс станом на 12 квітня 2016 року

 

Найменування державного органу

Місцезнаходження державного органу

Вид посади

(керівна/

спеціаліст)

Найменування посади (без зазначення найменування структурного підрозділу)

Найменування структурного підрозділу

Інформація щодо особливостей зайняття посади (строковість зайняття посади тощо)

Інформація про дату оприлюднення оголошення в ЗМІ (із зазначенням найменування) та посилання на веб-сайт державного органу

Кінцевий термін прийняття документів

Основні вимоги до кандидатів

Контактний телефон (із зазначенням міжміського коду)

 

область

район

найменування населеного пункту

 

 

 

 

 

день

місяць

рік

Обов’язкова вимога до професійне спрямування освіти

інші вимоги

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

Київська

 

м. Київ

спеціаліст

головний спеціаліст

Відділ аналізу та прогнозування розвитку ринків Департаменту економічного аналізу

 

18.03.2016

16

квітня

2016

відсутня

вища освіта освітнього ступеня магістра у галузі знань управління та адміністрування, інформаційні технології, автоматизація та приладобудування, електроніка та телекомунікації або за спеціальністю економіка, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше одного року у сфері зв'язку та інформатизації або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше трьох років, з них у сфері зв'язку та інформатизації не менше одного року.

278-12-17

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

Відділ тарифного регулювання Департаменту економічного аналізу

 

18.03.2016

16

квітня

2016

відсутня

вища освіта освітнього ступеня магістра у галузі знань електроніка та телекомунікації, інформаційні технології, автоматизація та приладобудування, управління та адміністрування,  або за спеціальністю економіка, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше одного року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше трьох років, з них у сфері зв'язку та інформатизації не менше одного року.

278-12-17

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

Відділ взаєморозрахунків Департаменту економічного аналізу

 

18.03.2016

16

квітня

2016

відсутня

вища освіта освітнього ступеня магістра у галузі знань електроніка та телекомунікації, інформаційні технології, автоматизація та приладобудування, управління та адміністрування,  або за спеціальністю економіка, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше одного року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше трьох років, з них у сфері зв'язку та інформатизації не менше одного року.

278-12-17

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

Відділ планування, організації та координації державного нагляду управління координації державного нагляду Департаменту державного нагляду

 

18.03.2016

16

квітня

2016

відсутня

вища освіта освітнього ступеня магістра у галузі знань право, електроніка та телекомунікації, інформаційні технології, автоматизація та приладобудування, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста чи старшого державного інспектора не менше одного року чи в інших сферах управління не менше трьох років.

278-12-17

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

відділу розвитку інфраструктури НКРЗІ Управління інформатизації

 

18.03.2016

16

квітня

2016

відсутня

вища освіта ступеня магістра у галузі знань системні науки та кібернетика, інформатика та обчислювальна техніка, автоматика та управління, електроніка, радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок, метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології, економіка та підприємництво, державне управління, стаж роботи за фахом у державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше одного року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше трьох років.

278-12-17

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

Сектору з режимно-секретної роботи

 

18.03.2016

16

квітня

2016

відсутня

вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста у галузі знань - "Радіотехніка, радіоелектронні апарати та засоби", "Електроніка та підприємство", "Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології", "Державне управління у сфері національної безпеки" або "Державна служба" та інші відповідні спеціальності та спеціальна фахова підготовка у сфері охорони державної таємниці, стаж роботи у сфері охорони державної таємниці не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.

278-12-17

 

 

 

 

спеціаліст

головний державний інспектор

Відділ контролю якості послуг управління контролю якості послуг Департаменту державного нагляду

 

18.03.2016

16

квітня

2016

відсутня

вища освіта ступеня магістра у галузі знань право, електроніка та телекомунікації, інформаційні технології, автоматизація та приладобудування, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді старшого державного інспектора або провідного спеціаліста не менше одного року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше трьох років.

278-12-17

 

 

 

 

спеціаліст

головний державний інспектор

Відділ державного нагляду по Північно-західному регіону управління державного нагляду Департаменту державного нагляду

 

18.03.2016

16

квітня

2016

відсутня

вища освіта ступеня магістра у галузі знань право, електроніка та телекомунікації, інформаційні технології, автоматизація та приладобудування, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді старшого державного інспектора або провідного спеціаліста не менше одного року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше трьох років.

278-12-17

 

 

 

 

спеціаліст

провідний спеціаліст

Відділ телекомунікаційних мереж Департаменту зв'язку

 

18.03.2016

16

квітня

2016

відсутня

вища освіта у галузі знань "Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок" за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста та стаж роботи за фахом у державній службі на посаді спеціаліста 1 категорії не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років

278-12-17

 

 

 

 

спеціаліст

провідний спеціаліст

Відділ номерного ресурсу Департаменту зв'язку

 

18.03.2016

16

квітня

2016

відсутня

вища освіта у галузі знань "Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок" за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста та стаж роботи за фахом у державній службі на посаді спеціаліста 1 категорії не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років

278-12-17

 

 

 

 

спеціаліст

провідний спеціаліст

Відділ статистики Департаменту економічного аналізу

 

18.03.2016

16

квітня

2016

відсутня

вища освіта освітнього ступеня магістра у галузі знань електроніка та телекомунікації, інформаційні технології, автоматизація та приладобудування, управління та адміністрування,  або за спеціальністю економіка, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста І або ІІ категорії не менше одного року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше двох років

278-12-17

 

 

 

 

спеціаліст

провідний спеціаліст

Відділ аналізу та прогнозування розвитку ринків Департаменту економічного аналізу

 

18.03.2016

16

квітня

2016

відсутня

вища освіта освітнього ступеня магістра у галузі знань електроніка та телекомунікації, інформаційні технології, автоматизація та приладобудування, управління та адміністрування,  або за спеціальністю економіка, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста І або ІІ категорії не менше одного року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше двох років

278-12-17

 

 

 

 

спеціаліст

провідний спеціаліст

Відділ тарифного регулювання Департаменту економічного аналізу

 

18.03.2016

16

квітня

2016

відсутня

вища освіта освітнього ступеня магістра у галузі знань електроніка та телекомунікації, інформаційні технології, автоматизація та приладобудування, управління та адміністрування,  або за спеціальністю економіка, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста І або ІІ категорії не менше одного року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше двох років

278-12-17

 

 

 

 

спеціаліст

провідний спеціаліст

Відділ взаєморозрахунків Департаменту економічного аналізу

 

18.03.2016

16

квітня

2016

відсутня

вища освіта освітнього ступеня магістра у галузі знань електроніка та телекомунікації, інформаційні технології, автоматизація та приладобудування, управління та адміністрування,  або за спеціальністю економіка, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста І або ІІ категорії не менше одного року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше двох років

278-12-17

 

 

 

 

спеціаліст

провідний спеціаліст

Відділ аналізу результатів державного нагляду управління координації державного нагляду Департаменту державного нагляду

 

18.03.2016

16

квітня

2016

відсутня

вища освіта ступеня магістра у галузі знань право, електроніка та телекомунікації, інформаційні технології, автоматизація та приладобудування, стаж роботи за фахом на державній службі на посадах спеціаліста І або ІІ категорії чи державного інспектора не менше одного року чи в інших сферах управління не менше двох років

278-12-17

 

 

 

 

спеціаліст

провідний спеціаліст

Відділ договірної та претензійно-позовної роботи Департаменту правового забезпечення

 

18.03.2016

16

квітня

2016

відсутня

вища юридична освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче спеціаліста ІІ категорії не менше як один рік або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше як два роки

278-12-17

 

 

 

 

спеціаліст

провідний спеціаліст

Відділ адміністрування мережі Управління інформатизації

 

18.03.2016

16

квітня

2016

відсутня

вища освіта ступеня магістра у галузі знань системні науки та кібернетика, інформатика та обчислювальна техніка, автоматика та управління, електроніка, радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок, метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології, економіка та підприємництво, державне управління, стаж роботи за фахом у державній службі на посаді спеціаліста І категорії не менше одного року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше двох років.

278-12-17

 

 

 

 

спеціаліст

провідний спеціаліст

Відділ з міжнародних питань та європейської інтеграції

 

18.03.2016

16

квітня

2016

відсутня

вища освіта ступеня магістра у галузі знань міжнародні відносини, державне управління та стаж роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста І та ІІ категорії не менше одного року або стаж роботи в інших сферах управління не менше двох років, знання та використання в роботі іноземної мови (перевага англійській мові).

278-12-17

 

 

 

 

спеціаліст

старший державний інспектор

Відділ контролю якості послуг управління контролю якості послуг Департаменту державного нагляду

 

18.03.2016

16

квітня

2016

відсутня

вища освіта ступеня магістра у галузі знань право, електроніка та телекомунікації, інформаційні технології, автоматизація та приладобудування, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді державного інспектора або спеціаліста І категорії не менше одного року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше двох років

278-12-17

 

 

 

 

спеціаліст

спеціаліст І категорії

Відділ телекомунікаційних мереж Департаменту зв'язку

 

18.03.2016

16

квітня

2016

відсутня

вища освіта у галузі знань "Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок" за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста

278-12-17

 

 

 

 

спеціаліст

спеціаліст І категорії

Відділ правового забезпечення регуляторної діяльності Департаменту правового забезпечення

 

18.03.2016

16

квітня

2016

відсутня

вища освіта ступеня магістра у галузі знань право, гуманітарні науки, культура, соціально-політичні науки або державне управління, стаж роботи за фахом на державній службі чи в інших сферах управління за фахом не менше одного року

278-12-17

 

 

 

 

спеціаліст

спеціаліст І категорії

Відділ по роботі із споживачами та зверненнями громадян

 

18.03.2016

16

квітня

2016

відсутня

вища освіта у галузі знань "Право", "Економіка та підприємництво", "Системні науки та кібернетика", "Менеджмент та адміністрування" або "Інформатика та обчислювальна техніка" за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста зі стажем роботи за фахом в державній службі на посаді спеціаліста ІІ категорії або стажем роботи за фахом в інших сферах управління не менше 1 року.

278-12-17

Державна інспекція навчальних закладів України

Київська

 

м. Київ

керівник

начальник управління

Управління контролю за діяльністю вищих навчальних закладів

 

19.03.2016

18

квітня

2016

відсутня

вища освіта відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом на державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше п'яти років, досвід роботи щодо управління персоналом, вільне володіння державною мовою, відповідність вимогам, визначеним статтями 12, 23 Закону України "Про державну службу", володіння навичками роботи з комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням.

233-33-02, 236-25-24

 

 

 

 

спеціаліст

головний державний інспектор

Відділ інспектування та моніторингу вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації управління контролю за діяльністю вищих навчальних закладів

 

19.03.2016

18

квітня

2016

відсутня

вища освіта відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менш як один рік або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менш як три роки, вільне володінні державною мовою, відповідність вимогам, визначеним статтями 12, 23 Закону України "Про державну службу", володіння навичками роботи з комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням.

233-33-02, 236-25-24

 

 

 

 

спеціаліст

головний державний інспектор

Відділ інспектування та моніторингу вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації управління контролю за діяльністю вищих навчальних закладів

 

19.03.2016

18

квітня

2016

відсутня

вища освіта відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менш як один рік або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менш як три роки, вільне володінні державною мовою, відповідність вимогам, визначеним статтями 12, 23 Закону України "Про державну службу", володіння навичками роботи з комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням.

233-33-02, 236-25-24

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст-прес-секретар

Сектор взаємодії з громадськістю та ЗМІ і міжнародного співробітництва відділу організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

на період відпустки для догляду за дитиною

19.03.2016

18

квітня

2016

відсутня

вища освіта відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менш як один рік або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менш як три роки, вільне володінні державною мовою, відповідність вимогам, визначеним статтями 12, 23 Закону України "Про державну службу", володіння навичками роботи з комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням.

233-33-02, 236-25-24

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

Сектор фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності

 

19.03.2016

18

квітня

2016

відсутня

вища освіта відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менш як один рік або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менш як три роки, вільне володінні державною мовою, відповідність вимогам, визначеним статтями 12, 23 Закону України "Про державну службу", володіння навичками роботи з комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням.

233-33-02, 236-25-24

Харківська обласна державна адміністрація

Харківська

 

м.Харків

спеціаліст

головний спеціаліст

Відділ звязку з громадськістю управління внутрішньої політики

на період відпустки для догляду за дитиною

19.03.2016

18

квітня

2016

відсутня

вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років; володіння державною мовою на рівні ділового спілкування та застосування; високий рівень володіння ПК; післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління.

(057) 700-11-92

Миколаївська обласна державна адміністрація

Миколаївська

 

м.Миколаїв

спеціаліст

головний спеціаліст

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації

 

22.03.2016

21

квітня

2016

відсутня

громадянство України; вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на державній службі не менше одного року, в інших сферах не менш як три роки; володіння професійними навичками роботи на комп'ютері; володіння державною мовою.

37-04-93, 37-02-50

Запорізька обласна державна адміністрація

Запорізька

 

м.Запоріжжя

спеціаліст

головний спеціаліст

Відділ з питань управління державною власністю управління економічного розвитку

 

24.03.2016

23

квітня

2016

відсутня

повна вища освіта відповідного професійного спрямування (бажано у галузі економіки) за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років.

(061) 224-67-63

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

Відділ планування та моніторингу капітальних вкладень управління економіки будівництва

тимчасово вакантна посада

24.03.2016

23

квітня

2016

відсутня

повна вища освіта відповідного професійного спрямування (бажано у галузі економіки) за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років.

(061) 224-67-63

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

Відділ розвитку торгівлі управління розвитку підприємництва, регуляторної політики та торгівлі

тимчасово вакантна посада

24.03.2016

23

квітня

2016

відсутня

повна вища освіта відповідного професійного спрямування (бажано у галузі економіки) за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років.

(061) 224-67-63

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

Відділ кадрової роботи, бухгалтерського обліку та діловодства

тимчасово вакантна посада

24.03.2016

23

квітня

2016

відсутня

повна вища освіта відповідного професійного спрямування (бажано у галузі економіки) за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років.

(061) 224-67-63

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Дніпропетровська

 

м.Дніпропетровськ

спеціаліст

головний спеціаліст

Відділ інформації та взаємодії із засобами масової інформації управління інформаційної діяльності

 

17.03.2016

16

квітня

2016

відсутня

громадяни України, які мають вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років. Бажано мати післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління. Володіння державною мовою. Досвід роботи на персональному комп'ютері.

(056) 745-10-77

Добровеличківськарайонна державна адміністрація

Кіровоградська

 

смтДобровеличківка

керівник

наяальниквідділу

Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації

 

26.03.2016

25

квітня

2016

відсутня

вища освіта інженерно-будівельна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років

(05253) 5-14-37

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

Відділ організації виробництва, переробки, маркетингусільськогосподарськогоїпродукції та інженерно-технічного забезпечення управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

26.03.2016

25

квітня

2016

відсутня

вища освіта за спеціальністю "Агрономія" та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше одного року, або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше трьох років, навики роботи на комп'ютері та вільне володіння українською мовою

(05253) 5-12-35

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

Відділ бухгалтерського обліку та звітності управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

26.03.2016

25

квітня

2016

відсутня

Повна або базова вища економічна, юридична або технічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра, вільне володіння українською мовою, навики роботи на комп'ютері, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років

(05253) 5-14-48

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

Відділ кадрової роботи, діловодства та програмного забезпечення управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

26.03.2016

25

квітня

2016

відсутня

Повна або базова вища економічна, юридична або технічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра, вільне володіння українською мовою, навики роботи на комп'ютері, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років

(05253) 5-14-48

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

Сектору державних соціальних інспекторів-державний соціальний інспектор управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

26.03.2016

25

квітня

2016

відсутня

Повна або базова вища економічна, юридична або технічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра, вільне володіння українською мовою, навики роботи на комп'ютері, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років

(05253) 5-14-48

 

 

 

 

керівник

начальник відділу

Відділ праці та нагляду за правильністю призначення (перерахунку) та виплати пенсії управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

26.03.2016

25

квітня

2016

відсутня

повна вища економічна або технічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, вільне володіння українською мовою, навики роботи на комп'ютері, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах на керівних посадах не менше 5 років

(05253) 5-14-48

Петрівська районна державна адміністрація

Кіровоградська

 

смт Петрове

спеціаліст

головний спеціаліст

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації

 

26.03.2016

25

квітня

2016

відсутня

громадянство України; повна вища відповідного професійного спрямування (бажано-юридична) за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років; досконале володіння персональним комп'ютером; вільне володіння державною мовою

(05237) 9-72-58

Вінницька обласна державна адміністрація

Вінницька

 

м. Вінниця

керівник

начальник управління

Управління інформаційних технологій апарату облдержадміністрації

 

30.03.2016

29

квітня

2016

відсутня

Наявність громадянства України. Наявність вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра в галузі інформатики або інформаційних технологій. Наявність стажу роботи за фахом на державній службі на посадах головного спеціаліста не менше 3 років, або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років. Знання Конституції України, законодавства про державну службу, запобігання корупції та щодо діяльності місцевих державних адміністрацій. Досвід розробки та впровадження нормативної документації в області інформаційних технологій з використаннямметодологій ДСТУ ISO 9001:2009. Наявність досвіду впровадження інформаційно-технологічних автоматизованих систем із кількістю користувачів понад 100. Володіння англійською мовою на рівні користувача апаратного та програмного забезпечення. Вільне володіння державною мовою.

(0432)61-45-16

Департамент агропромислового розвитку Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька

 

м. Вінниця

спеціаліст

спеціаліст І категорії

Відділ безпеки праці та інженерно-технічного забезпечення

на період відпустки для догляду за дитиною

31.03.2016

29

квітня

2016

відсутня

Освіта повна вища, інженерна, без вимог до стажу роботи

(0432) 67-08-42

Департамент інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації

Кіровоградська

 

м. Кіровоград

спеціаліст

головний спеціаліст

Відділ промисловості та з питань енергозбереження управління промисловості

 

31.03.2016

29

квітня

2016

відсутня

громадянин України з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, які мають стаж роботи на державній службі не менше 3 років, або стаж роботи за фахом не менше 5 років, вільно володіють державною мовою та комп'ютером

(0522)24-46-53

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Дніпропетровська

 

м. Дніпропетровськ

спеціаліст

головний спеціаліст

Відділ формування НАФ та діловодства

 

22.03.2016

21

квітня

2016

відсутня

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років. Бажано мати післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління. Володіння державною мовою. Досвід роботи на персональному комп'ютері.

(056)742-70-51

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

Відділ позовної роботи та кодифікації

 

22.03.2016

21

квітня

2016

відсутня

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років. Бажано мати післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління. Володіння державною мовою. Досвід роботи на персональному комп'ютері.

(056)742-70-51

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

Відділ позовної роботи та кодифікації

 

22.03.2016

21

квітня

2016

відсутня

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років. Бажано мати післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління. Володіння державною мовою. Досвід роботи на персональному комп'ютері.

(056)742-70-51

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

Відділ нормативно-правової роботи

 

22.03.2016

21

квітня

2016

відсутня

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років. Бажано мати післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління. Володіння державною мовою. Досвід роботи на персональному комп'ютері.

(056)742-70-51

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

Відділ нормативно-правової роботи

тимчасово вакантна посада

22.03.2016

21

квітня

2016

відсутня

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років. Бажано мати післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління. Володіння державною мовою. Досвід роботи на персональному комп'ютері.

(056)742-70-51

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України

Київська

 

м. Київ

керівник

начальник відділу

(організяціязабезпечення озброєнням, майном та ресурсами) Департамент логістики 3 відділ 1 управління, 1 посада, на умовах строкового трудового договору

 

28.03.2016

26

квітня

2016

відсутня

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітнім ступенем спеціаліст, магістр. Стаж роботи за фахом у державній службі на посадах головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

281-93-74

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

(із захисту інформації) Департамент державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту інформації 1 відділ 2 управління, 1 посада

на умовах строкового трудового договору

28.03.2016

26

квітня

2016

відсутня

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітнім ступенем спеціаліст, магістр. Стаж роботи за фахом у державній службі на посадах провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

281-93-78

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

з питань кадрової роботи та державної служби Департаменту кадрового забезпечення 2 відділ 1 управління, 1 посада

на умовах строкового трудового договору

28.03.2016

26

квітня

2016

відсутня

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітнім ступенем спеціаліст, магістр. За посадою головного спеціаліста з питань кадрової роботи та державної служби стаж роботи за фахом на державній службі  не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

281-93-78

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

Департамент криптографічного захисту інформації 4 відділ 2 управління, 1 посада

на умовах строкового трудового договору

28.03.2016

26

квітня

2016

відсутня

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітнім ступенем спеціаліст, магістр. Стаж роботи за фахом у державній службі на посадах провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

281-93-72

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

Департамент державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту інформації 1 відділ 4 управління, 2 посади

на умовах строкового трудового договору

28.03.2016

26

квітня

2016

відсутня

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітнім ступенем спеціаліст, магістр. Стаж роботи за фахом у державній службі на посадах провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

281-93-78

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

(планування та фінансування освіти та наукової діяльності) Фінансово-економічний департамент 2 відділ 1 управління, 1 посада

на умовах строкового трудового договору (на період перебування працівника у відпустці по догляду за дитиною)

28.03.2016

26

квітня

2016

відсутня

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітнім ступенем спеціаліст, магістр. Стаж роботи за фахом у державній службі на посадах провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

281-93-74

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

Відділ пожежної безпеки та охорони праці, 1 посада

 

28.03.2016

26

квітня

2016

відсутня

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітнім ступенем спеціаліст, магістр. Стаж роботи за фахом у державній службі на посадах провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

281-93-73

 

 

 

 

спеціаліст

провідний спеціаліст

Департамент організації урядовогозвязку 2 відділ 3 управління, 1 посада

на умовах строкового трудового договору

28.03.2016

26

квітня

2016

відсутня

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітнім ступенем спеціаліст, магістр. Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

281-93-73

 

 

 

 

спеціаліст

спеціаліст

(проведення аналізу фінансової діяльності державних підприємств) Фінансово-економічний департамент 4 відділ, 1 посада

 

28.03.2016

26

квітня

2016

відсутня

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітнім ступенем спеціаліст, магістр. Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

281-93-74

Департамент охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації

Херсонська

 

м.Херсон

спеціаліст

головний спеціаліст

Відділ розвитку та контролю якості медичної допомоги населенню, акредитації

 

25.03.2016

24

квітня

2016

відсутня

Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра , стаж роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста І або ІІ категорії не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 2 років за необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань тафунцій, громадянство України, вільне володіння українською мовою, вміння працювати на комп'ютері.

 

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

Відділ економіки

 

15.03.2016

14

квітня

2016

відсутня

повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 2 років за необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та фунцій, громадянство України, вільне володіння українською мовою, вміння працювати на комп'ютері.

 

Антимонопольний комітет України

Київська

 

м.Київ

керівник

директор Департаменту

Департамент досліджень і розслідувань ринків невиробничої сфери

 

28.03.2016

26

квітня

2016

відсутня

освіта вища, як правило, юридична або економічна за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, досвід роботи за фахом на державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

520-06-39

 

 

 

 

керівник

директор Департаменту

Департамент розслідувань порушень законодавства про захист економічної конкуренції

 

28.03.2016

26

квітня

2016

відсутня

освіта вища, як правило, юридична або економічна за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, досвід роботи за фахом на державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

520-06-39

 

 

 

 

керівник

начальник Управління

Управління розслідувань недобросовісної конкуренції

до фактичного виходу працівника з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

28.03.2016

26

квітня

2016

відсутня

освіта вища, як правило, юридична або економічна за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, досвід роботи за фахом на державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

520-06-39

 

 

 

 

керівник

заступник директора Департаменту-начальник відділу

Департамент досліджень і розслідувань ринків паливно-енергитичногокомплексу та житлово-комунального господарства - начальник відділу електроенергії

 

28.03.2016

26

квітня

2016

відсутня

освіта вища, як правило, економічна або юридична за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, досвід роботи за фахом на державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи в інших сферах управління не менше 5 років

520-06-39

 

 

 

 

спеціаліст

провідний спеціаліст

Відділ ринків промисловості Департаменту досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери, фармацевтики тарітейлу

до фактичного виходу працівника з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

28.03.2016

26

квітня

2016

відсутня

освіта вища, як правило, юридична або економічна за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, досвід роботи за фахом

520-06-39

 

 

 

 

спеціаліст

спеціаліст 1 категорії

Відділ ринків промисловості Департаменту досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери, фармацевтики тарітейлу

 

28.03.2016

26

квітня

2016

відсутня

освіта вища, як правило, юридична або економічна за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, досвід роботи за фахом

520-06-39

 

 

 

 

спеціаліст

провідний спеціаліст

Відділ ринків адміністративних та загальних послуг Департаменту досліджень і розслідувань ринків невиробничої сфери

 

28.03.2016

26

квітня

2016

відсутня

освіта вища, як правило, юридична або економічна за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, досвід роботи за фахом

520-06-39

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

Четвертий відділ розслідувань Департаменту розслідувань порушень законодавства про захист економічної конкуренції

 

28.03.2016

26

квітня

2016

відсутня

освіта вища, як правило, юридична або економічна за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, досвід роботи за фахом

520-06-39

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

Четвертий відділ розслідувань Департаменту розслідувань порушень законодавства про захист економічної конкуренції

 

28.03.2016

26

квітня

2016

відсутня

освіта вища, як правило, юридична або економічна за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, досвід роботи за фахом

520-06-39

 

 

 

 

спеціаліст

провідний спеціаліст

Четвертий відділ розслідувань Департаменту розслідувань порушень законодавства про захист економічної конкуренції

 

28.03.2016

26

квітня

2016

відсутня

освіта вища, як правило, юридична або економічна за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, досвід роботи за фахом

520-06-39

 

 

 

 

спеціаліст

провідний спеціаліст

Відділ розслідувань недобросовісної конкуренції невиробничої сфери Управління розслідувань недобросовісної конкуренції

 

28.03.2016

26

квітня

2016

відсутня

освіта вища, як правило, юридична або економічна за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, досвід роботи за фахом

520-06-39

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Київська

 

м.Київ

спеціаліст

головний спеціаліст

Відділ проектування конструктивних та інженерних систем будівель і споруд Департаменту з питань проектування об'єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку

 

22.03.2016

20

квітня

2016

відсутня

освіта вища, будівельного спрямування (спеціаліст, магістр); стаж роботи на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або за фахом в проектних та будівельних організаціях не менше 3 років за напрямом: опалення, вентиляція,водопостачння та каналізація.

284-06-34

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

Відділ проектування конструктивних та інженерних систем будівель і споруд Департаменту з питань проектування об'єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку

 

22.03.2016

20

квітня

2016

відсутня

освіта вища, будівельного спрямування (спеціаліст, магістр); стаж роботи на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або за фахом в проектних та будівельних організаціях не менше 3 років за напрямом: електроніка та електротехнології у будівельній галузі.

284-06-34

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

Відділ проектування конструктивних та інженерних систем будівель і споруд Департаменту з питань проектування об'єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку

на період відпустки для догляду за дитиною

22.03.2016

20

квітня

2016

відсутня

освіта вища, будівельного спрямування (спеціаліст, магістр); стаж роботи на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або за фахом в проектних та будівельних організаціях не менше 3 років за напрямом: геотехніка і геомеханіка.

284-06-34

 

 

 

 

керівник

заступник директора Департаменту-начальник відділу

Департамент містобудування, архітектури та планування територій-начальник відділу земельних відносин та містобудівного кадастру

 

22.03.2016

20

квітня

2016

відсутня

освіта вища, містобудування та архітектура, землеустрій,геоінформаційнітехнології, правознавство (спеціаліст, магістр); стаж роботи за фахом на державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи у сфері містобудування та архітектури не менше 5 років.

284-06-34

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

Відділ містобудування та архітектури Департаменту містобудування, архітектури та планування територій

одна вакансія-на період відпустки для догляду за дитиною

22.03.2016

20

квітня

2016

відсутня

освіта вища, архітектурна/інженерно-будівельна (спеціаліст, магістр); стаж роботи на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або за фахом у сфері містобудування та архітектури не менше 3 років.

284-06-34

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

Відділ нормативно-методичного забезпечення Департаменту містобудування, архітектури та планування територій

 

22.03.2016

20

квітня

2016

відсутня

освіта вища, архітектурна/інженерно-будівельна (спеціаліст, магістр); стаж роботи на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або за фахом у сфері містобудування та архітектури не менше 3 років.

284-06-34

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

Відділ збереження традиційного середовища та створеннябезбар'єрного простору Департаменту містобудування, архітектури та планування територій

 

22.03.2016

20

квітня

2016

відсутня

освіта вища, архітектурна/інженерно-будівельна (спеціаліст, магістр); стаж роботи на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або за фахом у сфері містобудування та архітектури не менше 3 років.

284-06-34

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

Відділ двостороннього співробітництва Департаменту міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями

одна вакансія-на період відпустки для догляду за дитиною

23.03.2016

21

квітня

2016

відсутня

освіта вища, міжнародні відносини, економіка та підприємництво, фінанси, менеджмент і адміністрування, право (спеціаліст,магістр);стаж роботи на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або за фахом в інших сферах управління не менше 3 років; володіння англійською мовою на рівні Intermediate та вище

284-06-34

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

Відділ взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями Департаменту міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями

дві вакансії-на період відпустки для догляду за дитиною

23.03.2016

21

квітня

2016

відсутня

освіта вища, міжнародні відносини, економіка та підприємництво, фінанси, менеджмент і адміністрування, право (спеціаліст,магістр);стаж роботи на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або за фахом в інших сферах управління не менше 3 років; володіння англійською мовою на рівні Intermediate та вище

284-06-34

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

Відділ європейської інтеграції Департаменту міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями

одна вакансія-на період відпустки для догляду за дитиною

23.03.2016

21

квітня

2016

відсутня

освіта вища, міжнародні відносини, економіка та підприємництво, фінанси, менеджмент і адміністрування, право (спеціаліст,магістр);стаж роботи на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або за фахом в інших сферах управління не менше 3 років; володіння англійською мовою на рівні Intermediate та вище

284-06-34

 

 

 

 

спеціаліст

головний спеціаліст

Сектор залучення міжнародної технічної допомоги Департаменту міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями

 

23.03.2016

21

квітня

2016

відсутня

освіта вища, міжнародні відносини, економіка та підприємництво, фінанси, менеджмент і адміністрування, право (спеціаліст,магістр);стаж роботи на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або за фахом в інших сферах управління не менше 3 років; володіння англійською мовою на рівні Intermediate та вище

284-06-34