•  
  •  
  •  

Активізація діяльності дисциплінарних комісій у державних органах у 2017 - 2018 роках

 

Активізація діяльності  дисциплінарних комісій

 у державних органах у 2017 - 2018 роках

 

Законом України «Про державну службу» передбачено роботу дисциплінарних комісій з розгляду дисциплінарних справ з метою запобігання суб’єктивному розгляду питань притягнення до відповідальності керівниками.

Результати дисциплінарних проваджень та застосування дисциплінарних стягнень у державних органах протягом 2017 року свідчать, що відповідні норми законодавства про державну службу активно реалізовуються.

Згідно зі статтею 64 Закону України «Про державну службу» за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також за порушення правил етичної поведінки та інші порушення службової дисципліни державний службовець притягується до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому Законом.

Впродовж 2017 року міністерствами та іншими  центральними органами виконавчої влади (далі – ЦОВВ), а також обласними державними адміністраціями державними (далі – ОДА)  ініційовано  5288 дисциплінарних проваджень. Із ініційованих дисциплінарних проваджень  закрито у зв’язку з відсутністю дисциплінарного проступку – 1830, виключено можливість застосування дисциплінарного стягнення у випадках спливу строку давності для притягнення до дисциплінарної відповідальності - 117.

ЦОВВ та ОДА  проведено 1564 службових розслідування,    з них у 174 випадках з відстороненням державного службовця від виконання посадових обов’язків відповідно до статті 72 Закону України «Про державну службу».

На підставі проведених дисциплінарних проваджень ЦОВВ та ОДА  застосовано 2935 дисциплінарних стягнень, найбільш поширеними з яких є  догана (2099) та зауваження (660).  У свою чергу, вищевказані дисциплінарні стягнення  накладено відповідно до частини другої  статті 65 Закону України «Про державну службу»: невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих в межах їхніх повноважень (2391), недотримання правил внутрішнього службового розпорядку (326), прогул державного службовця (у тому числі відсутність на службі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин (87); порушення правил етичної поведінки державних службовців (44).

НАДС наголошує, що відповідно до статті 61 Закону службова дисципліна забезпечується, зокрема,  шляхом: дотримання у службовій діяльності вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби; поєднання керівниками усіх рівнів методів переконання, виховання і заохочення із заходами дисциплінарної відповідальності щодо підпорядкованих державних службовців.

Також НАДС нагадує, що згідно з частиною четвертою статті 63 Закону керівник державної служби, який в установленому цим Законом порядку не вжив заходів для притягнення підпорядкованого йому державного службовця до дисциплінарної відповідальності за вчинений дисциплінарний проступок, несе відповідальність згідно із законом.

Дисицплінарна відповідальність державних службовців у І півріччі 2018 року