•  
  •  
  •  

Центральний апарат

 

Назва структурного підрозділу та посади

Прізвише, ім’я, по батькові

№ каб.

 

 

Міський

Примітки

         КЕРІВНИЦТВО

 

Голова

ВАЩЕНКО Костянтин Олександрович

407

 

 

254-06-00

 <vashchenko@nads.gov.ua>;

 

приймальня

АНДРІЄНКО Наталія Володимирівна

406

 

 

254-06-00, ф. 279-05-29

<natalia.andrienko@nads.gov.ua>;

 

Перший заступник Голови

КУПРІЙ Володимир Олександрович

403

 

 

254-06-71

 <kuprii@nads.gov.ua>;

 

Заступник Голови

ЗАБОЛОТНИЙ Андрій Володимирович

401

 

 

256-00-79

 <andriy.zabolotniy@nads.gov.ua>;

 

приймальня

ЧАБАН Оксана Костянтинівна

402

 

 

256-00-71

<oksana.chaban@nads.gov.ua>;

         ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

 

Директор Генерального департаменту

АЛЮШИНА Наталія Олександрівна

408

 

 

256-00-47

<aliushyna@nads.gov.ua>;

         експертна група з питань інституційного розвитку служб управління персоналом

 

Керівник експертної групи

КРІНСЬКА-ШАРАЙ Наталія Валеріївна

511

 

 

256-00-80

 <nataliya.krinskaya@nads.gov.ua>;

 

Державний експерт

ЛОЗЮК Юлія Володимирівна

505

 

 

256-00-18

 <yuliyalozyuk@nads.gov.ua>;

 

Державний експерт

СОКОЛОВ Глеб Андрійович

512

 

 

 

<hlibsokolov@nads.gov.ua>; 

 

Державний експерт

ПЕТРЕНКО Михайло Борисович

512

 

 

 

  <petrenkom@nads.gov.ua>;

 

Державний експерт

КУДРИНСЬКА Галина Віталіївна

505

 

 

256-00-18

  <kudrinska@nads.gov.ua>;

         експертна група з питань нормативного забезпечення менеджменту персоналу

 

Керівник експертної групи

АСТАПОВ Андрій Олександрович

506

 

 

278-61-38

 <andriy.astapov@nads.gov.ua>;

 

Державний експерт

ПАНОК Ольга Володимирівна

505

 

 

256-00-18

  <olgapanok@nads.gov.ua>;

 

Державний експерт

ХОХЛОВА Катерина Андріївна

503

 

 

256-00-74

  <hohlova.katerina@nads.gov.ua>;

         ДЕПАРТАМЕНТ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ РОБОТИ ТА ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

         відділ удосконалення законодавства про державну службу

 

головний спеціаліст

ЦЕХМЕЙСТЕР Людмила Василівна

224

 

 

256-00-78

 <tsekhmeister@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

СІМАНЬКО Ольга Валеріївна

224

 

 

256-00-82

  <simanko@nads.gov.ua>;

         відділ підготовки та правової експертизи проектів актів

 

заступник директора Департаменту – начальник відділу

КРИВОШИЯ Світлана Миколаївна

509

 

 

256-00-96

 <svitlana.kryvoshyya@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

ЄВМИНА Інна Олексіївна

501

 

 

256-00-75

 <inna.evmina@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

ЛЕМЕНТАР Олена Василівна

503

 

 

256-00-74

  <lementar@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

ПАЛАГНЮК Аліна Анатоліївна

501

 

 

256-00-76

  <palahniuk@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

ТРОФИМЕНКО Дмитро Сергійович

510

 

 

256-00-35

 <trofymenkods@nads.gov.ua>;

         відділ роз’яснювальної роботи

 

начальник відділу

МАТВІЄНКО Галина Іванівна

508

 

 

256-00-13

 <galyna.matvienko@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

ХОХЛОВА Діана Олександрівна

502

 

 

256-00-53

  <diana.hohlova@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

ГУЦ Марина Анатоліївна

502

 

 

256-00-53

 <guts@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

ЛЕВЧУК Марія Георгіївна

502

 

 

256-00-53

 <levchuk@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

КОНИК Анастасія Олексіївна

507

 

 

256-00-09

<anastasia.konyk@nads.gov.ua>;

         відділ юридичного забезпечення діяльності НАДС

 

головний спеціаліст

МАЛЬЦЕВ Сергій Сергійович

510

 

 

256-00-35

  <maltsev@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

КАРАЧЕНЦЕВА Наталя Сергіївна

510

 

 

256-00-35

 <karachentseva@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

ЯРОВА Марина Вікторівна

507

 

 

256-00-74

  <yarova@nads.gov.ua>;

         відділ функціонально-правового аналізу

 

Начальник відділу

ПАНЕНКО Лілія Сергіївна

415

 

 

256-00-77

 <panenko@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

БОБКОВА Ксенія Вікторівна

415

 

 

256-00-77

 <bobkova@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

ЧЕРНЕНКО Оксана Іванівна

224

 

 

256-00-60

<chernenko@nads.gov.ua>;

 

провідний спеціаліст

ШАРУН Наталія Федорівна

504

 

 

 

 <natalia.sharun@nads.gov.ua>;

         ДЕПАРТАМЕНТ КОНТРОЛЮ ТА ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ

 

директор Департаменту

ІГОЛКІН Сергій Михайлович

306

 

 

256-00-24

 <igolkin@nads.gov.ua>;

         відділ контролю за дотриманням законодавства про державну службу

 

заступник директора Департаменту – начальник відділу

ТРИПОЛЬСЬКИЙ Дмитро Олегович

606

 

 

278-40-82

  <tripolskyi@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

КУРИЛКО Валерій Іванович

607

 

 

256-00-83

<kurylko@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

ФІАЛКО Анна Іванівна

605

 

 

256-00-62

<fialko@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

ЗІНЧЕНКО Наталія Василівна

605

 

 

256-00-62

 <zinchenko@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

МІНАБІЛЄВ Ерхан Мусаєвич

607

 

 

256-00-83

  <minabilev@nads.gov.ua>;

         відділ службових розслідувань та дисциплінарних проваджень

 

заступник директора Департаменту – начальник відділу

ГРЕБИНИЧЕНКО Руслан Валентинович

302

 

 

256-00-29

 <grebynychenko@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

ГОРЕЦЬКА Оксана Олександрівна

301

 

 

256-00-68

<goretska@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

МУЗИЧЕНКО Ольга Володимирівна

308

 

 

256-00-73

 <muzychenko@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

БРАТАШОВА Яна Володимирівна

309

 

 

256-00-12

 <bratashovajv@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

МОРОЗ Дмитро Сергійович

309

 

 

256-00-12

  <moroz1@nads.gov.ua>;

         відділ контролю за реалізацією права на державну службу

 

начальник відділу

ВАСЬКІН Максим Михайлович

305

 

 

256-00-25

  <maxim.vaskin@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

СИДОРЕНКО Дмитро Валентинович

303

 

 

256-00-32

 <sidorenko@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

ТУРЧИНА Ольга Сергіївна

303

 

 

256-00-32

 <turchynaoc@nads.gov.ua>;

  головний спеціаліст Богдан Валентина Миколаївна 301     256-00-68 <bohdan@nads.gov.ua>

         відділ взаємодії з територіальними органами

 

начальник відділу

ДЕРЕВ’ЯНКО Валентина Тегранівна

603

 

 

256-00-51

 <derevyankovt@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

МОРОЗ Андрій Миколайович

609

 

 

256-00-59

  <moroz@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

ЧЕРНИК Алла Олександрівна

609

 

 

256-00-59

  <chernyk@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

ПОЛОНСЬКИЙ Максим Олександрович

607

 

 

256-00-83

 <polonskiy@nads.gov.ua>;

          відділ супроводу контрольної діяльності

 

Начальник

ДЯТЕЛ Ірина Володимирівна

608

 

 

256-00-55

<dyatel@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

ГРИЦЕНКО Аїда Ігорівна

310

 

 

278-03-21

 <grytsenko.aida@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

НЕСВІТ Вікторія Віталіївна

602

 

 

256-00-39

 <nesvit@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

ШТЕНДЕРА Микола Миколайович

602

 

 

256-00-87

  <shtendera@nads.gov.ua>;

         УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ПОЛІТИКИ

 

начальник Управління

БАЛКОВЕНКО Галина Іванівна

412

 

 

256-00-63

  <balkovenko@nads.gov.ua>;

         відділ інформаційно-аналітичного забезпечення

 

головний спеціаліст

ГРИЦЯК Наталія Василівна

414

 

 

256-00-64

  <natalia.grytsyak@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

ГОРКУША-РЕЦЬ Марія Олександрівна

416

 

 

256-00-65

  <rets@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

ЧЕРВІНСЬКА Ірина Василівна

416

 

 

256-00-65

 <chervinskaya@nads.gov.ua>;

         відділ забезпечення діяльності дорадчих органів та зв’язків з громадськістю

 

начальник відділу

ДІВАК Вікторія Віталіївна

410

 

 

279-01-89

 <divak@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

СМИРНОВА Наталія Семенівна

413

 

 

278-49-25

 <smirnova.nataliia@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

ЗІНЧЕНКО Наталя О лександрівна

413

 

 

278-49-25

 <zinchenkonatalia@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

РАЧИНСЬКА Марія Петрівна

413

 

 

278-49-25

 <rachynska@nads.gov.ua>;

         УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

начальник Управління –

головний бухгалтер

ТОКАРЧУК Тетяна Василівна

312

 

 

226-29-72

 <tokarchuk@nads.gov.ua>;

         відділ планування  та фінансування освітніх послуг

 

начальник відділу

ЦИМБАЛ Ларіса Володимирівна

321

 

 

256-00-20

 <tsymbal@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

ОРЛОВА Інна Дмитрівна

320

 

 

256-00-20

 <orlova@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

КОСТЯНИЙ Іван Володимирович

320

 

 

256-00-20

<kostyaniy@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

КОВАЛЬСЬКИЙ Дмитро Олександрович

320

 

 

256-00-20

 <dmytro.kovalsky@nads.gov.ua>;

         відділ бухгалтерського обліку та звітності

 

заступник начальника Управління – начальник відділу

БІЛОСТОЦЬКА Валентина Іванівна

313

 

 

279-61-28

 <bilostotska@nads.gov.ua>;

 

заступник начальника відділу

ТИХОНОВА Леся Миколаївна

315

 

 

279-61-28

  <tihonova@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

КРАВЧЕНКО Аліна Миколаївна

316

 

 

279-61-28

  <alina.kravchenko@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

ЯНКОВСЬКА Ірина Петрівна

316

 

 

279-61-28

 <yankovska@nads.gov.ua>;

         сектор фінансування апарату НАДС та територіальних органів

 

Завідувач сектору

ЛОГВІНОВА Наталія Петрівна

319

 

 

256-00-27

  <natalia.logvinova@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

САЩУК Микола Миколайович

319

 

 

256-00-27

  <sashchuk@nads.gov.ua>;

         ДЕПАРТАМЕНТ  ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Директор департаменту

КОВАЛЬОВ Євген Миколайович

2

 

 

278-04-87

<kovalyov@nads.gov.ua>;

         відділ господарського обслуговування і матеріально-технічного забезпечення

 

заступник директора

департаменту – начальник відділу

ВИВАЛЬНЮК Віталій Леонідович

7

 

 

256-00-99

 <vivalnuk@nads.gov.ua>;

 

провідний інженер

МАЛЮГА Павло Олександрович

5

 

 

256-00-07

 <pavlo.malyuga@nads.gov.ua>;

 

оператор комп’ютерного

набору І категорії

ШАМКО Ганна В’ячеславівна

6

 

 

256-00-04

  <anna.shamko@nads.gov.ua>;

 

завідувач господарства

ЛУК’ЯНОВ Валерій Григорович

6

 

 

256-00-04

  <lukyanov@nads.gov.ua>;

          відділ комп’ютерного та програмного забезпечення

 

заступник директора департаменту – начальник відділу

ДОВЖЕНКО Роман Валентинович

218

 

 

256-00-49

 <dovzhenko@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

НОВИК Любов Валентинівна

219

 

 

256-00-94-

  <novik@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

МИХАЙЛЮК Павло Павлович

219

 

 

256-00-94

  <mikhaylyuk@nads.gov.ua>;

 

провідний інженер-програміст

ОРЛОВ Валерій Валерійович

219

 

 

256-00-05

  <orlov.valera@nads.gov.ua>;

         відділ адміністрування інформаційних ресурсів державної служби

 

головний спеціаліст

ЛУЦЕНКО Олег Вячеславович

219

 

 

256-00-94

 <lutsenko@nads.gov.ua>;

         відділ захисту інформації

 

головний спеціаліст

МІШИН Дмитро Валерійович

212

 

 

256-00-94

 <mishyn@nads.gov.ua>;

 

провідний інженер-програміст

БУТКО Сергій Олексійович

211

 

 

256-00-94

<sbutko@nads.gov.ua>;

        УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Начальник Управління

ПЛОТЯН Сергій Георгійович

204

 

 

279-18-75

 <sergiy.plotyan@nads.gov.ua>;

         Відділ документального забезпечення

 

Заступник начальника управління - начальник відділу

НЕГІЄВИЧ Валентина Михайлівна

411

 

 

256-00-11

 <negiievych@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

ІСАЄВА Людмила Миколаївна

205

 

 

256-00-85

 <berdnikova@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

ШОВКОПЛЯС Тетяна Петрівна

205

 

 

279-57-90

  <tetyana.shovkoplyas@nads.gov.ua>;

 

провідний інспектор

САВЧЕНКО Вікторія Вікторівна

205

 

 

279-57-90

 <savchenko@nads.gov.ua>;

         Відділ міжнародного співробітництва і протоколу

 

Начальник відділу

ПАСЕКА Альона Петрівна

208

 

 

256-00-61

<paseka@nads.gov.ua>;

 

провідний інспектор

БУРЯЧЕНКО Катерина Олегівна

205

 

 

279-57-90

  <buryachenko@nads.gov.ua>;

 

провідний інспектор

ВОЙТЕНКО Оксана Юріївна

205

 

 

279-57-90

 <voytenko@nads.gov.ua>;

        ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

 

начальник Відділу

ГЛАЗКОВ Олександр Леонідович

419

 

 

256-00-50

  <glazkov@nads.gov.ua>;

 

заступник начальника відділу

РИКОВА Людмила Олександрівна

418

 

 

256-00-66

  <rykova@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

КОВАЛЬЧУК Валентина Миколаївна

423

 

 

278-42-86

  <valentyna.kovalchuk@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

ГУБА Максим Олександрович

421

 

 

256-00-92

 " <guba.maxim@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

ПОПОВА Леся Олександрівна

423

 

 

278-42-86

 <popova@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

ДОНЧЕНКО Наталія Миколаївна

422

 

 

256-00-43

  natalia.donchenko@nads.gov.ua;

         УПРАВЛІННЯ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПЕРСОНАЛУ

          відділ методології управління людськими ресурсами

 

головний спеціаліст

ШУМКОВА Світлана Вікторівна

201

 

 

279-47-98

  <shymkova@nads.gov.ua>;

          відділ управління персоналом апарату НАДС та територіальних органів

 

начальник відділу

ЛИМАРЕНКО Лариса Володимирівна

202

 

 

256-00-58

<lymarenko@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

ПАТІЙ Тетяна Миколаївна

201

 

 

256-00-56

 <patiy@nads.gov.ua>;

 

головний мпеціаліст

СТОРЧАК Алла Іванівна

201

 

 

279-47-98

 <storchak@nads.gov.ua>;

          ВІДДІЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ВИЩОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

 

начальник Відділу

КОСТИК Віта Вікторівна

318

 

 

256-00-46

<kostyk@nads.gov.ua>;

 

заступник начальника Відділу

ВЕЛІЄВА Олеся Валеріївна

317

 

 

256-00-01

  <velieva@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

ВЕНАТОР Валерія Валеріївна

317

 

 

256-00-01

  <venator.valeriia@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

КОЛБУН Лариса Анатоліївна

317

 

 

256-00-01

  <kolbun@nads.gov.ua>;

 

головний спеціаліст

ФЕДЬКО Наталія Миколаївна

317

 

 

256-00-01

  <fedko@nads.gov.ua>;

          Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи

 

 

НАВРОЦЬКА Олександра Андріївна

207

 

 

256-00-54

 

          Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

АЛЄКСЄЄВА Ольга Анатоліївна

215

 

 

256-00-16

 <alekseeva@nads.gov.ua>;

          Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

 

КУРЕННА Тетяна Олександрівна

215

 

 

256-00-16

 <kurenna@nads.gov.ua>;