•  
 •  
 •  

Двостороння співпраця з країнами партнерами

З метою використання досвіду іноземних країн у розвитку державної служби України НАДС підтримує партнерські зв'язки з 6 європейськими інституціями та організаціями у рамках двосторонніх договорів:

 

Назва документа

Мета

Пріоритетні напрямки співпраці

 

Лист про спільні наміри у сфері адміністративного співробітництва між Національним агентством України з питань державної служби та Генеральною дирекцією адміністрації та державної служби Французької Республіки

 

Обмін інформацією та досвідом у сфері державної служби

 

 • навчання державних секретарів
 • експертна підтримка у розробці Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
 • проведення тренінгів для служб управління персоналом та конкурсних комісій

Протокол про наміри між Національним агентством України з питань державної служби та Центром зі зниження ризиків корупції в оборонному секторі, Норвегія щодо співпраці та обміну інформацією стосовно запровадження нової редакції проекту Закону України" Про державну службу"

Встановлення в Україні політично неупередженої та професійної державної служби, що базується на загальних європейських принципах державного управління

 • надання консультацій щодо державного управління та управління персоналом на державній службі у контексті впровадження Закону України «Про державну службу»
 • сприяння імплементації проекту «Зниження ризиків корупції в системі управління персоналом Міністерства оборони України»

 

Угода про співробітництво у сфері державної служби між Національним агентством України з питань державної служби та Головою Державної служби Республіки Польща

Обмін інформацією та досвідом у сфері державної служби

 

 • обмін кращими практиками та досвідом щодо впровадження законодавства про державну службу
 • питання управління персоналом на державній службі
 • підвищення ефективності та результативності державної служби, зокрема, шляхом впровадження сучасних моделей управління якістю в державних установах

 

Меморандум про взаєморозуміння між Національним агентством України з питань державної служби та Національним інститутом публічного управління Королівства Іспанія

Обмін досвідом у сфері державного управління.

 

 • електронне урядування, управління публічною інформацією, тренінги для державних службовців вищого корпусу
 • обмін досвідом у сфері державного управління з метою розвитку та удосконалення державної служби

 

Лист про наміри щодо співробітництва між Національним агентством України з питань державної служби та Фондом Ганса Зайделя

Модернізація державного управління та місцевого самоврядування

 • обмін досвідом та знаннями щодо інструментів управління людськими ресурсами в державній службі на основі компетентністного підходу
 • обмін досвідом стосовно оцінювання державних службовців
 • консультування з питань розробки та впровадження нового законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування

 

Меморандум про співробітництво між Консультативною Місією Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки в Україні та Міністерством внутрішніх справ України та Національним агентством України з питань державної служби

Підвищення кваліфікації державних службовців

 • розроблення та реалізація програми КМЄС «Лідерство в управлінні змінами» з підготовки тренерів сектору цивільної безпеки