•  
  •  
  •  

Індивідуальна програма підвищення професійної компетентності

ПОГОДЖЕНО

Керівник служби персоналу

             ____________ (прізвище, ініціали )

(підпис)

«___» ________________20__рік 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник державного органу

                      ______________ (прізвище, ініціали )

(підпис)

«___» ________________20__рік 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
на _____________ роки

 

________________________________________________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

що займає посаду _______________________________________________________________________________________________________

 

1.      Освіта (рік закінчення, назва навчального закладу та спеціальність) ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

 

2.      Наявність наукового ступеня, вченого звання __________________________________________________________________________________________________________

3.   Стаж державної служби та дата прийняття _____________________________________________________________________________________________________________

4.   Дата призначення на посаду _____________________________________________________________________________________________________________

5.   Відомості про службову діяльність та види підвищення професійної компетентності за останні три роки (крім державних службовців, вперш прийнятих на посади державної служби)

 

Основні посадові обов’язки

Кваліфікаційні вимоги до знань і вмінь

Інформація про навчання

(за останні три роки)

 

 

Перепідготовка (отримання додаткової професійної освіти)

Інші та види підвищення професійної компетентності

Самоосвіта

 

 

2

 

  1. Потреба у підвищенні професійної компетентності  на 20 __ р.

 

Напрям підвищення професійної компетентності

Мета

Види підвищення професійної компетентності (професійна перепідготовка, підвищення кваліфікації)

Форма підвищення професійної компетенції

Терміни навчання

Очікуваний результат

 

 

 

 

 

 

 

             

 

7.   Тематика підвищення професійної компетентності є цікавою  _______________________________________________­­­­­______________

8.   Напрями самоосвіти  ________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

(посада , прізвище, ініціали державного службовця)

 

(підпис)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

(посада, прізвище, ініціали безпосереднього керівника)

 

(підпис)

«_____» _____________________ 20__ року