•  
 •  
 •  

Координація інструментів інституціональної розбудови Європейської Комісії

Нацдержслужба є національним координатором впровадження інструмента Twinning в Україні. Адміністративний офіс програми Twinning (далі – АОП) при Нацдержслужбі призначений здійснювати управління з процедурних питань та загальну координацію імплементації інструментів інституційної розбудови Twinning і ТАІЕХ в Україні. АОП відіграє важливу роль у всьому циклі підготовки та імплементації проектів Twinning.

 

 

Інструмент інституціональної розбудови TWINNING

 

Twinning - це інструмент інституціональної розбудови і нова форма безпосереднього технічного співробітництва між органами влади держав – членів ЄС та країн-бенефіціарів. Twinning має на меті допомагати країнам-бенефіціарам покращувати та підсилювати адміністративне функціонування органів державної влади, їх структуру, людські ресурси, управлінський потенціал, що має сприяти апроксимації acquis communautaire (законодавство ЄС).

 

Координація TWINNING

 

Роль та функції АОП можна відобразити наступним чином:

 • інформування органів державної влади України щодо можливості залучення та використання інструмента Twinning;
 • надання підтримки українським органам державної влади у підготовці проектних пропозицій Twinning (концепцій) та перевіряє їх на відповідність необхідним стандартам;
 • участь у розробці технічного завдання для рамкових експертів (ToR) і надання підтримки органу-бенефіціару та рамковим експертам шляхом ґрунтовного роз’яснення проектів особливостей впровадження інструмента Twinning в Україні та процесу підготовки детального технічного завдання (Twinning Fiche);
 • участь у засіданні з відбору проектних пропозицій від країн-членів ЄС у ролі спостерігача з метою ефективної реалізації проектів Twinning;
 • надання консультативної підтримки у підготовці Twinning-контракту для подальшого погодження Представництвом ЄС в Україні та Європейською Комісією (обидві сторони: орган-бенефіціар та партнер (-и) з країни-члена ЄС) несуть відповідальність за розробку проекту Twinning-контракту);
 • здійснення перевірки готовності органу-бенефіціара до реалізації проекту Twinning та надання експертних висновків за результатами моніторингу;
 • сприяння реалізації проекту Twinning шляхом налагодження партнерських стосунків між адміністраціями органів-бенефіціарів та країнами-членами ЄС;
 • здійснення загальної координації щодо підготовки та реалізації проекту Twinning шляхом участі у щоквартальних засіданнях наглядового комітету, погодження квартальних та підсумкових проектів, організації зустрічей постійних радників проекту та проведення тренінгів для представників органів державної влади та бенефіціарів проектів Twinning;
 • забезпечення ведення єдиного реєстру проектів Twinning.

 

  Детальна інформація щодо інструменту TWINNING 

 

 

 

Інструмент зовнішньої допомоги TAIEX

 

TAIEX (Technical Assistance Information Exchange) – це інструмент зовнішньої допомоги, що надається Європейською Комісією для обміну інформацією з метою розбудови інституціональної спроможності, необхідної для адаптації національного законодавства до acquis communautaire.

 

Координація ТАІЕХ

Роль та функції АОП полягають у:

 • підвищенні загальної поінформованості органів державної влади щодо можливості використання інструмента ТАІЕХ в Україні;
 • наданні підтримки щодо розробки аплікаційних форм на запит від потенційних органів-бенефіціарів;
 • здійсненні відбору  аплікаційних форм, які подаються на розгляд Європейської Комісії;
 • моніторингу впровадження інструмента ТАІЕХ;
 • підготовці звітів щодо впровадження інструмента ТАІЕХ в Україні;
 • забезпеченні ведення єдиного реєстру  поданих аплікаційних форм та проведених заходів в рамках інструмента ТАІЕХ.

 

Детальна інформація щодо інструменту TAIEX  

 

 

Програма SIGMA

Програма SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management – Програма підтримки вдосконалення врядування та менеджменту) – один з найпрестижніших аналітичних центрів Європейського Союзу, створений в 1992 році за ініціативи Організації економічного співробітництва та розвитку та Європейського Союзу. Метою започаткування цієї програми стала потреба надання допомоги країнам Центральної та Східної Європи в модернізації їх систем державного управління. Вказана програма відіграє ключову роль у підготовці країн-кандидатів до вступу до Європейського Союзу.

Штаб-квартира програми SIGMA знаходиться в м. Парижі (Французька республіка). Штат програми складає 20 постійних працівників, створена також розгалужена мережа спеціалістів та експертів з великим досвідом роботи в державному секторі з країн – членів та країн – кандидатів ЄС.

Допомога програми SIGMA у сфері модернізації системи державної адміністрації може надаватися шляхом:

·        здійснення аналізу адміністративних структур;

·        розробки та впровадження реформ адміністративної системи;

·        здійснення аналізу запропонованих законопроектів та програм;

·        організації навчання та обміну інформацією;

·        підготовки планів технічної допомоги.

Програма SIGMA відіграє ключову роль:

·        у підготовці країн-кандидатів до вступу до ЄС;

·        у підтримці реформ державного управління та визначенні їх пріоритетів.

Національне агентство України з питань державної відповідно до Плану дій щодо поглиблення співробітництва між Україною та Організацією економічного співробітництва та розвитку на 2013-2016 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2013 року № 132-р, здійснює координацію співробітництва в рамках виконання програми OECD/SIGMA.

 

 Детальна інформація щодо SIGMA 
 

 

 

Програма всеохоплюючої інституційної розбудови ( CIB )

 

Програма Всеохоплюючої інституційної розбудови (Comprehensive Institution Building Programme – CIB) є складовою частиною ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство», яка була започаткована 7 травня 2009 року в ході спеціального саміту ЄС у Празі.

13 жовтня 2010 року Україна та ЄС підписали Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Європейською Комісією щодо Рамкового документа програми Всеохоплюючої інституційної розбудови.

З метою забезпечення реалізації програми СІВ Уряд України схвалив План заходів щодо підготовки планів інституційних реформ для виконання програми Всеохоплюючої інституційної розбудови у рамках ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство» (розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 № 2078-р «Деякі питання підготовки та виконання програми Всеохоплюючої інституційної розбудови у рамках ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство»).

Роль програми СІВ:

Програма Всеохоплюючої інституційної розбудови націлена на підтримку проведення інституційної реформи окремих державних установ з метою створення умов для ефективної реалізації майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, у тому числі створення поглибленої зони вільної торгівлі.
        Основні завдання:

 • посилення політичної асоціації і економічної інтеграції України з ЄС;
 • наближення законодавства до стандартів ЄС;
 • модернізація горизонтальних систем управління: вироблення і впровадження політики, включаючи моніторинг, розвиток людських ресурсів, вдосконалення правил і процедур та управління державними фінансами.

 

Нацдержслужба спільно із заінтересованими центральними органами виконавчої влади бере участь у реалізації Планів інституційних реформ:

 • міграційної політики;
 • санітарно та фіто-санітарних заходів;
 • реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
 • моніторингу та контролю державної допомоги суєтам господарювання.

 

 Детальна інформація щодо CIB  

 

Ініціатива ЄС «Східне партнерство»

Ініціатива Європейського Союзу (далі – ЄС) «Східне партнерство» – це політика ЄС, що має на меті зміцнення партнерських відносин зі східними сусідами ЄС. 7 травня 2009 року під час саміту, що відбувся у м. Празі (Чеська Республіка), державами-членами ЄС та представниками Республіки Вірменія, Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Грузії, Республіки Молдова та України було прийнято рішення щодо започаткування ініціативи ЄС «Східне партнерство» з метою впровадження політичної асоціації та економічної інтеграції між ЄС та його східними партнерами. Ініціаторами політики були Польща і Швеція.

Основною метою Східного партнерства є створення необхідних умов для прискорення процесу політичного об'єднання й подальшої економічної інтеграції між ЄС і зацікавленими країнами-партнерами.

З цією метою в рамках Східного партнерства здійснюється надання підтримки політичним і соціально-економічним реформам у країнах-партнерах, що сприяє їхньому зближенню з ЄС.

Основними завданнями Східного партнерства є встановлення політичної спільноти, створення поглиблених зон вільної торгівлі, а також прагнення скасувати візовий режим.

Учасниками Ініціативи є 28 країн-членів ЄС, з одного боку, та східні країни-сусіди ЄС – Республіка Вірменія, Азербайджанська Республіка, Республіка Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та Україна – з іншого.

Зазначене співробітництво здійснюється в межах чотирьох платформ:

·        Платформа 1 «Демократія, належне врядування та стабільність»/“Democracy, Good Governance & Stability”;

·        Платформа 2 «Економічна інтеграція та наближення до політики ЄС»/“Economic Integration & Convergence with EU Policies’;

·        Платформа 3  «Енергетична безпека»/“Energy Security”;

·        Платформа 4 «Міжлюдські контакти»/“People-to-People Contacts”.

У рамках тематичних платформ визначено цілі та завдання у відповідних сферах політики. Діяльність кожної тематичної платформи забезпечується шляхом проведення численних зустрічей експертів (так званих панелей) у різних галузях.

 

Детальна інформація щодо ініціативи ЄС «Східне партнерство»