•  
  •  
  •  

Наказ Нацдержслужби "Про затвердження Порядку обрання представників громадських об’єднань "

 

 

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

 З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

 

Н А К А З

 

12.04.2016                                                  м. Київ                                      №  76

 

 

 

 

Про затвердження Порядку обрання представників

громадських об’єднань до складу конкурсних комісій 

з відбору осіб на зайняття посад державної служби

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

30 травня 2016 року за № 786/28916

 

 

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 27 Закону України   від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» 

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок обрання представників громадських об’єднань до складу конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття посад державної служби, що додається.

2. Управлінню стратегічного планування та інформаційно-аналітичного забезпечення забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинностi одночасно з набранням чинностi Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», але не раніше дня його офіційного опублікування.

 

Голова                                                                                                   К.О. Ващенко

 

 

Наказ Нацдержслужби від 12.04.2016 № 76