•  
  •  
  •  

План з підготовки проектів нормативно-правових актів для реалізації Закону України «Про державну службу»

 

План

з підготовки проектів нормативно-правових актів для реалізації Закону України “Про державну службу”

 

станом на 25.05.2016

Орган, що затверджує

Прі-ори-тет

Назва проекту акта

Строк подання до КМУ або виконання

Стан проходження

1.

Кабінет Міністрів

1

щодо затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (ч. 1 ст. 22) та Переліку посад державної служби, пов’язаних з державною таємницею, мобілізаційною підготовкою, обороною та національною безпекою, та особливості проведення конкурсного відбору на ці посади
(ч. 4 ст. 22) (визначається у Порядку проведення конкурсу)

до

15 березня

Постанова КМУ від 25.03.2016 № 246.

2.

Кабінет Міністрів

1

щодо затвердження Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби (ч. 1 ст. 16)

-”-

Постанова КМУ від 25.03.2016 № 243.

3.

Кабінет Міністрів

1

щодо затвердження Порядку відбору представників громадських об’єднань до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби та інших конкурсних комісій ( п.8 ч. 2 ст. 14; абз. 3 ч. 1 ст. 27)

-”-

Постанова КМУ від 20.04.2016 № 314.

4.

Кабінет Міністрів

1

щодо затвердження Типових вимог до професійної компетентності державних службовців категорії “А” (п. 18 ч. 3 ст. 13)

до

15 березня

Листом від 25.03.2016 № 1417/12-16 направлено для проведення правової експертизи та отримання висновку до Мін’юсті.

Листом від 19.04.2016 № 1992/10-16 направлено на повторне погодження до заінтересованих органів.

    Отримано висновок Мін’юсту.

 Матеріали погодження отримано:   Мінекономрозвитку, СПО профспілок, СПО роботодавців, Мінфін.

Потребує погодження Комісією з питань вищого корпусу державної служби.

5.

Нацдержслужба

1

щодо затвердження Порядку залучення представників громадських об’єднань до складу конкурсних комісій

до

1 травня

Листом від 12.04.2016 № 1871/50-16 затверджений наказ подано на державну реєстрацію до Мін’юсту.

Повернуто Мін’юстом на доопрацювання.

6.

Нацдержслужба

1

щодо затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій “Б” та “В” (ч. 3 ст. 20)

до

1 травня

Наказ затверджений 06.04.2016 р., № 72 та зареєстрований у Мін’юсті 27.04.2016 р., за

647/28777

7.

Нацдержслужба

Мін’юст

(буде визначено у Порядку прове-дення конкурсу)

1

щодо затвердження Переліку тестових завдань для кандидатів, які пройшли перевірку документів, передбачену частиною першою статті 26 Закону України «Про державну службу» (ч. 2 ст. 26)

-”-

Затверджено спільний наказ Нацдержслужби та Мін’юсту від 06.05.2016 р. № 97/1328/5

8.

Кабінет Міністрів

1

щодо затвердження Порядку присвоєння рангів державним службовцям та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями (абз. 2 ч. 2 ст. 39)

до

15 березня

Постанова КМУ від 20.04.2016 № 306.

9.

Кабінет Міністрів

Мінсоцполітики

1

щодо затвердження Переліку посад працівників державних органів, прирівняних до відповідних груп посад державної служби (абз. 2 ч. 1 ст. 51)

до

15 березня

Постанова КМУ від 06.04.2016 № 292.

 

10.

Кабінет Міністрів

1

щодо затвердження Критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування  ( ч.4 ст. 3)

-”-

Постанова КМУ від 06.04.2016 № 271.

11.

Кабінет Міністрів

1

щодо затвердження Порядку обчислення стажу державної служби (ч. 3 ст. 46)

-”-

Постанова КМУ від 25.03.2016 № 229.

12.

Кабінет Міністрів

Мінсоцполітики

1

щодо затвердження Схеми посадових окладів на посадах державної служби  (ч. 3 ст. 51)

 

щодо затвердження умов оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування.

до

15 березня

Постанова КМУ від 06.04.2016 № 292.

 

 

Постанова КМУ від 06.04.2016 № 268.

 

13.

Кабінет Міністрів

Мінфін

1

щодо затвердження Порядку використання коштів, які надходять до Державного бюджету України в рамках програм Європейського Союзу, коштів міжнародних фінансових організацій та інших держав для формування фонду оплати праці державних службовців (стаття 50 за результатами прийняття у 2 читанні)

-”-

Листом від 19.02.2016 № 766/10-16 направлено пропозиції Мінфіну.

 

14.

Мінсоцполітики

1

щодо затвердження Типового положення про преміювання державних службовців (абз. 2 ч. 5 ст. 52)

 

до

1 травня

Листом від 19.02.2016 № 747/10-16 направлено пропозиції до Мінсоцполітики.

15.

Кабінет Міністрів

Мінсоцполітики

1

щодо затвердження Положення про застосування стимулюючих виплат (абз.5 п. 14 Прикінцевих та перехідних положень)

до

15 березня

Постанова КМУ від 06.04.2016 № 289.

 

16.

Кабінет Міністрів

2

щодо затвердження персонального складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби (ч. 3 ст. 14)

до

30 травня

Відповідно до листа від 18.02.2016 № 20/50/22-16 очікуються кандидатури.

Станом на 25.05.2016 отримано кандидатуру від Президента України, СПО профспілок, СПО роботодавців, ДСА.

Не отримано: ВРУ, КМУ.

Очікуються кандидатури представників громадських об’єднань.

Подання на розгляд Уряду буде забезпечено після  отримання кандидатур представників громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації (п. 8 ч. 2. ст. 14 Закону).

17.

Кабінет Міністрів

Мінсоцполітики

2

щодо затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток
(абз. 2 ч. 1 ст. 58)

-”-

Постанова КМУ від 06.04.2016 № 270.

 

 

18.

Кабінет Міністрів

2

щодо затвердження Порядку відкликання державного службовця із щорічної відпустки (ч. 1 ст. 60)

до

15 березня

Постанова КМУ від 25.03.2016 № 230.

19.

Нацдержслужба

2

щодо затвердження загальних правил етичної поведінки державних службовців.

(абзац сьомий пп. 16 п. 3 Розділу XІ Прикінцевих та перехідних положень Закону)

після

1 травня

Проект наказу підготовлено для подання на державну реєстрацію до Мін’юсту, яке буде забезпечено після набрання чинності Законом України від 10.12.2015 № 889-VIII «Про державну службу» (пункт 1 та підпункт 16 пункту 3 розділу ХІ Закону).

20.

Нацдержслужба

МОЗ

2

щодо затвердження Порядку надання медичного висновку про неможливість виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я (п. 2 ч. 1 ст. 88)

до

15 березня

Затверджено спільний наказ Нацдержслужби та Міністерства охорони здоров’я України від 13.04.2016 р. № 80/352 та зареєстрований у Мін’юсті 28.04.2016 р., за № 661/28791.

21.

Кабінет Міністрів

2

щодо затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців (абз.2 ч.2 ст.48) (вкл. порядок підвищення професійної компетентності державного службовця)

до

15 березня

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого  самоврядування», який зокрема, включає зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 та постанови Кабінету Міністрів України від 07.07. 2010 № 564.

Під час місії експертів SIGMA 18-19 травня 2016 року обговорювалось питання щодо системи підготовки,спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців.

Готується для направлення на погодження до заінтересованих органів.

22.

Нацдержслужба

2

щодо затвердження Типового положення про службу управління персоналом (ч. 4 ст. 18)

до

1 травня

Наказ затверджений 03.03.2016 р., № 47 та зареєстрований у Мін’юсті 23.03.2016 р., за №438/28568.

23.

Кабінет Міністрів

3

щодо затвердження Порядку атестації осіб, які претендують на вступ до державної служби, щодо вільного володіння державною мовою (абз.2 пп.3 п.15 Прикінцевих та перехідних положень)

до

1 вересня

Проект акта знаходиться у стадії розробки.

Планується концептуальне обговорення проекту акта на спільній нараді з НАДУ орієнтовно

25-26 травня 2016 року.

24.

Нацдержслужба

3

щодо затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку (ч. 4 ст. 47)

-”-

Наказ затверджений 03.03.2016 р., № 50 та зареєстрований у Мін’юсті 25.03.2016 р., за
№ 457/28587.

25.

Кабінет Міністрів

3

щодо затвердження Порядку проведення службового розслідування (ч. 7 ст. 11)

до

15 березня

Листом від 16.05.2016 № 2620/20-16 подано на розгляд КМУ.

26.

Нацдержслужба

3

щодо затвердження Порядку обліку та роботи з дисциплінарними справами (ч. 4 ст. 73)

до

1 травня

Наказ затверджений 03.03.2016 р., № 49 та зареєстрований у Мін’юсті 25.03.2016 р., за
№ 456/28586.

27.

Кабінет Міністрів

3

щодо затвердження Порядку про службове відрядження для виконання своїх посадових обов’язків поза межами постійного місця служби, у тому числі на роботу до секретаріатів міжнародних організацій, представництв міжнародних організацій в інших країнах або органів влади іноземних держав (ч. 1 ст. 42) та випадків перевищення строку відрядження державного службовця (ч. 3 ст. 42)

до

15 березня

Підготовлено проект акта про внесення змін до ПКМУ від 02.02.2011 № 98
, який направлено до заінтересованих органів.

Листом Нацдержслужби від 15.04.2016 р.
№ 1934/10-16 проект направлено на повторне погодження.

Матеріали погодження отримано: СПО роботодавців, МЗС, СПО профспілок, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінсоцполітики.

Готується для проведення правової експертизи та отримання висновку в Мін’юсті.

 

28.

Кабінет Міністрів

Мінфін

3

щодо затвердження Порядку відшкодування витрат державного службовця та надання інших компенсацій у зв'язку з направленням у відрядження  (ч. 4 ст. 42)

-”-

Листом від 19.02.2016 № 766/10-16 направлено пропозиції Мінфіну.

29.

Кабінет Міністрів

3

щодо затвердження Порядку відшкодування непередбачуваних витрат державних службовців у зв’язку з їх відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки (ч. 3 ст. 60)

до

15 березня

Постанова КМУ від 25.03.2016 № 231.

30.

Нацдержслужба

3

щодо затвердження Порядку стажування державних службовців ( ч. 10 ст. 48)

до

1 травня

Наказ затверджений 03.03.2016 р., № 48 та зареєстрований у Мін’юсті 23.03.2016 р., за
№ 439/28569.

31.

Нацдержслужба

3

щодо затвердження Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади
(ч.3 ст.45)

до

1 травня

Проект акта розробляється.

32.

Кабінет Міністрів

3

щодо затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців (ч. 11 ст. 44)

до

15 березня

Листом від 06.04.2016 № 1698/50-16 направлено на погодження до Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Мінфіну, СПО профспілок, СПО роботодавців.

Опрацьовуються коментарі експертів SIGMA та готується для повторного направлення на погодження до заінтересованих органів.

33.

Нацдержслужба

3

щодо затвердження Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців (ч. 3 ст. 37)

-”-

Наказ затверджений 22.03.2016 р., № 64 та зареєстрований у Мін’юсті 15.04.2016 р., за
№ 567/28697.

 

_____________