•  
  •  
  •  

План заходів щодо реалізації Стратегії підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції до 2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від ______________ 2016 р. № ______

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

 щодо реалізації Стратегії підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції до 2021 року

 

1. Забезпечити якість, системність та безперервність навчального процесу державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції та з мовної підготовки

 

1.1. Дослідити основні проблеми та механізми впровадження демократичних стандартів державного управління та місцевого самоврядування в діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на основі аналізу європейського досвіду та його адаптації до умов України.

 

 

МОН, профільні навчальні заклади

2016-2021 роки

 

1.2. Запровадити секторальний підхід до організації навчання згідно з положеннями Угоди про асоціацію та інших міжнародних договорів.

 

 

МОН, профільні навчальні заклади, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

2016-2021 роки

 

1.3. Організувати мовну підготовку офіційних мов держав – членів ЄС за відповідними навчальними програмами.

 

Нацдержслужба, МОН, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування,навчальні заклади

2016-2021 роки

 

1.4. Привести у відповідність навчально-методичне забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції, враховуючи необхідні професійні компетентності.

 

Нацдержслужба, МОН, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування,навчальні заклади, центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

2016-2021 роки

 

1.5. Вивчити потреби органів державної влади та органів місцевого самоврядування у навчанні фахівців, провести аналіз кадрового складу державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування для подальшого врахування під час формування державного замовлення.

 

Нацдержслужба, МОН, навчальні заклади, центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

2016-2021 роки

 

1.6. Визначити перелік посад державних службовців і посад в органах місцевого самоврядування для яких є необхідність застосування офіційних мов держав – членів ЄС та забезпечити інтенсивну мовну підготовку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що перебувають на цих посадах.

 

Нацдержслужба, МОН, навчальні заклади

2016-2021 роки

 

1.7. Сформувати цільові групи слухачів з підготовки та підвищення кваліфікації з урахуванням функціональних повноважень, категорій посад і сфер діяльності за напрямами державної політики у сфері європейської інтеграції, зокрема Угоди про асоціацію.

 

 

Нацдержслужба, МОН, навчальні заклади

2016-2021 роки

 

1.8. Підготувати та підвищити рівень професійної компетентності тренерів і викладачів для реалізації нових навчальних програм з залученням до навчального процесу висококваліфікованих практиків, міжнародних експертів.

 

МОН, НАДУ при Президентові України, Нацдержслужба

2016-2021 роки

 

1.9. Розширити співробітництво між вищими навчальними закладами та закладами післядипломної освіти України і державами – членами ЄС, що проводять підготовку та підвищення кваліфікації представників публічного сектору.

 

 

МОН, Нацдержслужба, НАДУ при Президентові України,

2016-2017 роки

 

 

1.10. Провести науково-комунікативні заходи з актуальних питань удосконалення державного управління та розвитку місцевого самоврядування, пов'язаних з реалізацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

.

 

Нацдержслужба, МОН, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

2016-2021 роки

 

 

 

2. Залучити до реалізації заходів Стратегії міжнародну технічну допомогу, громадські, благодійні та міжнародні організації.

 

2.1. Організувати регулярний обмін студентами, слухачами та викладачами за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших передбачених законодавством джерел.

 

МОН, Нацдержслужба, навчальні заклади

2016-2021 роки

 

 

 

___________________________________