•  
  •  
  •  

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби"

П р о е к т

 

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від ________________ 2016 р. № ________

 

Київ


 

Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби

 

Відповідно до статті 46 Закону України «Про державну службу» 
(Голос України, 2015 р., № 250) Кабінет Міністрів України 
п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок обчислення стажу державної служби, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу».

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                   А. ЯЦЕНЮК