•  
  •  
  •  

"Про затвердження Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям"

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ______________ № ___________

Київ

Про затвердження Положення

про застосування стимулюючих виплат державним службовцям

 

Відповідно до  абзацу п’ятого пункту 14 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про державну службу» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям (додається)

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади у місячний строк привести власні нормативно-правові акти з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій, що належать до сфери їх управління, у відповідність з цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 травня 2016 року.

 

 

 

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

А. ЯЦЕНЮК

 

 

Інд.

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від ___________ 201___ р. № _______

Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям

 

1. Установити, що:

1) у межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах державних установ посадові оклади  є базовою складовою фонду оплати праці, а надбавки, виплати, премії –обов’язкові стимулюючі виплати;

2) до обов’язкових стимулюючих виплат відносяться:

- надбавка за вислугу років; (постійного характеру, фонд оплати не перевищує 50% від фонду посадового окладу державного службовця)

- надбавка за ранг державного службовця; (постійного характеру, фонд оплати не перевищує   ___ % від фонду посадового окладу державного службовця групи 1 категорії А)

- виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця; (тимчасового характеру, фонд оплати за рахунок не використаного фонду оплати тимчасово відсутнього працівника за період коли за ним не зберігається середньомісячна з/п),

- виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби; (тимчасового характеру, декретна відпустка, вакантні посади працівника у структурному підрозділі) відпустка і навчальна відпустка, відрядження лікарняного, термін?)

- премія (тимчасового характеру у разі встановлення);

3) протягом двох років з дня набрання чинності Закону України «Про державну службу» керівники державних установ мають право у межах економії фонду оплати праці встановлювати державним службовцям додаткові стимулюючі виплати;

4) до додаткових стимулюючих виплат відносяться:

- надбавка за виконання особливо важливої роботи;

- премія за високі досягнення у праці.

2. Додаткові стимулюючі виплати встановлюються керівником державної установи:

- державним службовцям категорій А за погодженням з суб’єктом призначення;

- державним службовцям категорії Б, В за поданням безпосереднього керівника.

3. Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється державним службовцям, які постійно або протягом тривалого терміну (більше 1 місяця) виконують функції та завдання покладені на структурний підрозділ, але не передбачені його посадовою інструкцією.

 4. Премія за високі досягнення у праці встановлюється державним службовцям, які в стислі терміни виконують особливо важливі завдання покладені на державну установу пов’язані з реформами…

5. Керівникам установ у місячний термін з дня набрання чинності цієї постанови затвердити Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, які є у його підпорядкуванні та належать до сфери його управління, з урахуванням Закону України «Про державну службу» та нових розмірів посадових окладів.