•  
  •  
  •  

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення Порядку тестування кандидатів, які пройшли перевірку, передбачену частиною першою статті 26 Закону України "Про державну службу"

П р о е к т

 

 

 

 

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від ________________ 2016 р. № ________

 

Київ


 

Про встановлення Порядку тестування кандидатів, які пройшли перевірку, передбачену частиною першою статті 26 Закону України

«Про державну службу»

 

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

 

Відповідно до Закону України «Про державну службу» від 30 березня
2015 року №2490, Типового порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.03.2012 № 43, зареєстрованого у Мін’юсті 28.04.2012 № 709/21022, Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 01 жовтня 2014 року № 500:

 

1. Затвердити орієнтовні тестові завдання на знання Конституції України, законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», що додаються.

 

2. Рекомендувати центральним органам виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям, іншим державним органам використовувати орієнтовні тестові завдання на знання Конституції України, законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» при розробці  програми іспиту (тестування) у відповідному державному органі.

 

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                    А. ЯЦЕНЮК

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від «___» __________ 2016 р. № _____

 

Орієнтовні тестові завдання на знання Конституції України, законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції»

 

Тестові завдання на знання Конституції України

 

1. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є:

А. Верховна Рада України;

Б. Президент України;

В. народ;

Г. територіальна громада.

 

2. Найвищою соціальною цінністю в Україні визнаються:

А. права і свободи людини та їх гарантії;

Б. людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека;

В. суверенітет, незалежність;

Г. консолідація та розвиток української нації.

 

3. Державна влада в Україні здійснюється на засадах:

А. суверенності, незалежності, демократичності, соціального і правового характеру;

Б. принципу верховенства права;

В. поділу на законодавчу, виконавчу та судову;

Г. утвердження і забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

 

4. В межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, зобов’язані діяти:

А. органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

Б. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи;

В. органи державної влади;

Г. органи законодавчої, виконавчої та судової влади.

 

5. Державними символами України є:

А. Державний Прапор і Державний Гімн України;

Б. Державний Прапор,  Державний Гімн України та Пересопницьке Євангеліє;

В. Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України;

Г. Державний Прапор,  Державний Гімн України та Конституція України.

 

6. Найважливішими функціями Української держави, справою всього Українського народу є:

А. захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання;

Б. захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки;

В. забезпечення свободи екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги;

Г. гарантування свободи політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України.

 

7. До гарантій права на свободу та особисту недоторканість відносяться:

А. не можливість бути підданому катуванню, жорстокому або нелюдському поводженню;

Б. не можливість бути заарештованим або триматися під вартою не інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом;

В. судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї;

Г. не можливість свавільного позбавлення життя.

 

8. Права і свободи людини є:

А. такими, що не можуть бути обмежені;

Б. невідчужуваними та непорушними;

В. вільними та рівними;

Г. вичерпними.

 

9. Право доступу до державної служби для громадян України є:

А. невідчужуваним;

Б. рівним;

В. необмеженим;

Г. вільним.

 

10. Рівними конституційними правами і свободами наділяються:

А. особи;

Б. люди;

В. громадяни;

Г. іноземці та особи без громадянства.

 

11. Всеукраїнський референдум про зміну території України призначається:

А. Верховною Радою України або Президентом України;

Б. Верховною Радою України;

В. Президентом України;

Г. Верховною Радою України та Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

 

12. Повноваження народних депутатів України починаються:

А. з моменту оприлюднення ЦВК результатів виборів;

Б. з моменту видачі посвідчення народного депутата;

В. з моменту складення присяги;

Г. з моменту внесення запису до трудової книжки.

13. Верховна Рада України є повноважною за умови обрання:

А. не менш як половини від її конституційного складу;

Б. не менш як двох третин від її конституційного складу;

В. не менш як трьох четвертих від її конституційного складу;

Г. повністю конституційного складу.

 

14. Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією:

А. Верховної Ради України;

Б. Рахункової палати України;

В. Національного банку України;

Г. Міністерства фінансів України.

 

15. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює:

А. Верховна Рада України;

Б. народні депутати України;

В. комітети Верховної Ради України;

Г. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

 

16. Президент України є:

А. найвищою посадовою особою;

Б. главою держави і главою виконавчої влади;

В. главою держави і виступає від її імені;

Г. главою виконавчої влади.

 

17. Приведення Президента України до присяги здійснює:

А. Голова Верховної Ради України;

Б. Прем’єр-міністр України;

В. Голова Конституційного Суду України;

Г. Голова Верховного Суду України.

 

18. Рада національної безпеки і оборони України є:

А. органом державної влади;

Б. координаційним органом при Президентові України;

В. органом судової влади;

Г. органом виконавчої влади.

 

19. Представництво Президента України діє:

А. при Адміністрації Президента України;

Б. в областях, районах України;

В. в Автономній Республіці Крим;

Г. в містах, селах та селищах України.

 

20. Якщо під час повторного розгляду закон знову прийнятий Верховною Радою України:

А. Президент України зобов’язаний його підписати та офіційно оприлюднити;

Б. Президент України зобов’язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом 10 днів;

В. Президент України має право повернути його зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями;

Г. закон має бути підписаний Головою Верховної Ради України та оприлюднений.

 

21. Президент України може бути усунений з поста в порядку імпічменту у разі:

А. порушення Конституції та законів України;

Б. вчинення ним державної зради або іншого злочину;

В. невиконання передвиборчої програми;

Г. неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я.

 

22. У якому випадку Прем’єр-міністр України зобов’язаний подати Президенту України заяву про відставку Кабінету Міністрів України:

А. у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України резолюції недовіри;

Б. у зв’язку з визнанням Верховною Радою України роботи Кабінету Міністрів України незадовільною;

В. у зв’язку з заявою про  власну відставку;

Г. у зв’язку з визнанням Президентом України незадовільною роботи Прем’єр-міністра України.

 

23. До складу Кабінету Міністрів України входять:

А. Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, три віце-прем’єр-міністри, міністри;

Б. Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри;

В. Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, один віце-прем’єр-міністр, міністри;

Г. Прем’єр-міністр України, три Перших віце-прем’єр-міністр,  віце-прем’єр-міністри, міністри.

 

24. Акти Кабінету Міністрів України підписує:

А. Президент України;

Б. Прем’єр-міністр України;

В. Перший віце-прем’єр-міністр України;

Г. Віце-прем’єр-міністр України.

 

25. Питання організації управління районами в містах належить до компетенції:

А. Верховної Ради України;

Б. обласних рад;

В. районних рад;

Г. міських рад.

 

26. Виконавчу владу в областях і районах здійснюють:

А. Президент України;

Б. Кабінет Міністрів України;

В. обласні державні адміністрації;

Г. місцеві державні адміністрації.

 

27. Систему адміністративно-територіального устрою України складають:

А. Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села;

Б. області, райони, міста, райони в містах, селища і села;

В. області, райони, міста, райони в містах;

Г. Автономна Республіка Крим, м. Київ та Севастополь,  області, райони, міста, райони в містах, селища і села.

28. Правосуддя в Україні здійснюється:

А. судами та прокуратурою;

Б. виключно судами;

В. народними засідателями і присяжними;

Г. Конституційним Судом України.

 

29. В Україні не допускається створення:

А. місцевих та апеляційних судів;

Б. спеціалізованих судів;

В. надзвичайних та особливих судів;

Г. судів загальної юрисдикції.

 

30. Закони, що визнані неконституційними за рішенням Конституційного Суду України, втрачають чинність:

А. з дня опублікування;

Б. з дня офіційного оприлюднення; 

В. з дня ухвалення рішення про їх неконституційність;

Г. з дня внесення Верховною Радою України відповідних змін до закону України, що був предметом розгляду в Конституційному Суді України.

 

Тестові завдання на знання законів України “Про державну службу”

та “Про запобігання корупції”

 

І частина

 

1. Чи має право на державну службу не громадянин України?

А. так;

Б.  ні;

В. так, але лише за умови дозволу Національного агентства України з питань державної служби.

 

2. Національне агентство України з питань державної служби відноситься до:

А. місцевих органів виконавчої влади;

Б. центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом;

В. центральних органів виконавчої влади.

 

3. Відповідно до Закону України “Про державну службу” державна служба це:

А. публічна, політично неупереджена професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують, заробітну плату за рахунок державних коштів;

Б. професійна діяльність державних службовців з підготовки пропозицій щодо формування державної політики, забезпечення її реалізації та надання адміністративних послуг;

В. професійна діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, які працюють в органах державної влади.

Г. публічна, професійна, політично неупереджена діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави.

4. Згідно із Законом України “Про державну службу” службова дисципліна державного службовця це:

А. виконання переліку функцій і повноважень, закріплених за посадою державної служби, які зобов'язаний виконувати державний службовець та які встановлені його посадовою інструкцією;

Б. відповідальне ставлення державного службовця до виконання службових обов’язків;

В. неухильне додержання Присяги державного службовця, сумлінне виконання ним службових обов'язків,та правил внутрішнього службового розпорядку.

 

5. Як тлумачить Закон України “Про державну службу” таке поняття як професійна компетентность посади державної служби, це:

А. комплексна характеристика посади державної служби, що містить визначення змісту виконуваної за посадою роботи та перелік спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних державному службовцю для виконання посадових обов'язків;

Б. визначена структурою і штатним розписом первинна вимога до державного службовця, що претендує на посаду в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті;

В. комплексна характеристика здобутих знань, вмінь і навичок особи уповноваженої на виконання функцій держави в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті.

Г. здатність особи застосовувати спеціальні знання, уміннія та навички, виявляти відповідні ділові якості для належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, професійного та особистого розвитку.

6. Порядок обчислення стажу державної служби визначається:

А. Кабінетом Міністрів України;

Б. Міністерством фінансів України;

В. Національним агентством України з питань державної служби;

Г. Пенсійним фондом України.

7. Не можуть бути призначені на посаду в державному органі та його апаратіособи, які:

А. визнані у встановленому порядку дієздатними або обмежено дієздатними;

Б. мають погашену судимість;

В.у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками.

 

8. Відповідно до Закону України “Про державну службу” посади державної служби залежно від характеру та обсягу посадових обов’язків поділяють на:

А. п’ять груп;

Б. сім груп;

В. три категорії.

 

9. Обмеження, пов’язані з проходженням державної служби не передбачають:

А. заборону щодо відмови фізичним та юридичним особам в інформації, умисного затримування її, надання недостовірної або неповної інформації, надання якої передбачено нормативними актами;

Б. неможливість самостійно або через представника входити до складу керівних органів підприємств, господарських товариств, організацій, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність;

В. заборону членства в політичних партіях та рухах;

 

10. Рішення про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державних службовців приймається:

А. керівником органу, в якому оголошується конкурс;

Б. Національним агентством України з питань державної служби;

В. керівником органу, який є вищим за той, у якому проводиться конкурс;

Г. Кабінетом Міністрів України.

 

11. Випробувальний термін при прийнятті на державну службу становить:

А. до 2 місяців;

Б. до 6 місяців;

В. до 3 місяців.

 

12. Максимальний термін прийняття документів на конкурс для зайняття вакантної посади державної служби становить:

А. 10-35 робочих днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу;

Б. 10-15 робочих днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу;

В. 10-25 робочих днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу.

 

13. Державний службовець може бути позбавлений рангу:

А. за рішенням посадової особи, яка присвоїла йому цей ранг;

Б. за рішенням Національного агентства України з питань державної служби;

В. за вироком суду.

 

14. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні:

А. не менш ніж 3/4 її складу;

Б. не менше ніж 2/3 її складу;

В. не менше ніж 1/2 її складу.

15. Національне агентство України з питань державної служби у своїй діяльності підконтрольне і підзвітне:

А. Верховній Раді України;

Б. Кабінету Міністрів України;

В. Президентові України.

 

16. Просування державного службовця по службі здійснюється шляхом:

А. зайняття вищої посади за результатами конкурсу;

Б. перехід на роботу з районних до центральних державних органів;

В. підвищення заробітної плати.

 

17. Оголошується повторний конкурс на зайняття вакантних посад державної служби якщо:

А. на засіданні конкурсної комісії голоси членів комісії розподілилися порівну;

Б. на засіданні конкурсної комісії присутні менше ніж 3/4 її складу;

В. жоден з кандидатів не пройшов конкурсний відбір.

 

18. Рішення про призначення на посаду державного службовця після проходження ним конкурсного відбору має бути прийнято керівником органу протягом:

А. 10 календарних днів з моменту оприлюднення інформації про переможця;

Б. 20 календарних днів з моменту оприлюднення інформації про переможця;

В. 30 календарних днів з моменту оприлюднення інформації про переможця.

 

19. З якого моменту при вступі на державну службу виникають державно-службові відносини?

А. з моменту публічного складення Присяги державного службовця;

Б. з моменту ознайомлення з обмеженнями щодо проходження державної служби;

В. з моменту видання наказу про зарахування на посаду державного службовця;

Г. з моменту оформлення особової справи;

Д. з моменту виходу на роботу.

 

20. Державний службовець має право на:

А. участь у страйках;

Б. членство у політичних партіях;

В. участь у  професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів.

 

21. Ініціює та проводить службове розслідування:

А. Національне агентство України з питань державної служби;

Б. керівник державного органу, в якому працює державний службовець, або керівник органу, що призначив його на посаду;

В. правоохоронні органи.

 

22. Чи може бути присвоєно черговий ранг державному службовцю, протягом строку застосування дисциплінарного стягнення:

А. так;

Б. ні.

 

23. Порядок оприлюднення інформації про проведення конкурсу при прийнятті на роботу на державну службу передбачає:

А. керівник державної служби забезпечує оприлюднення наказу про оголошення конкурсу на офіційному веб-сайті;

Б. керівник державної служби забезпечує оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади , який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби;

В. керівник державної служби забезпечує оприлюднення наказу про оголошення конкурсу на сторінках ЗМІ.

 

24. Відбір кандидата на стажування проводиться з ініціативи:

А. органу, де має відбуватись стажування;

Б. керівника того органу, який є основним місцем роботи стажиста;

В. самого стажиста;

Г. органа, який є вищим щодо основного місця роботи стажиста.

 

25. Відповідно до Закону України “Про державну службу” установлюється:

А. 9 рангів державних службовців;

Б. 13 рангів державних службовців;

В. 15 рангів державних службовців.

 

26. Чи може державний службовець бути позбавленим права на пенсійне забезпечення відповідно до Закону України “Про державну службу”?

А. за будь-яких умов державний службовець не може бути позбавлений такого права;

Б. може, якщо державний службовець звільнений з державної служби у зв’язку із засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчинення корупційного діяння.

 

27. Відповідно до Закону України “Про державну службу”, безпосередній керівник це:

А. державний службовець, який займає відповідну посаду;

Б. державний службовець, який має у своєму підпорядкуванні інших працівників;

В. керівник і заступник керівника державних органів та їх апаратів, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій;

Г. керівник у державних органах, якому безпосередньо підпорядкований державний службовець.

 

28. Повноваження керівника державної служби у Секретаріаті Кабінету Міністрів України здійснює:

А. керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України;

Б. Міністр Кабінету Міністрів України;

В. Прем’єр – міністр України.

 

29. Чи є сумісництвом викладацька, наукова і творча діяльність, медична практика, інструкторська та суддівська, практика із спорту з разовою оплатою праці:

А. так;

Б. ні.

 

30. Згідно з Законом України “Про державну службу” підставами для припинення державної служби, не є:

А. незгоди державного службовця на проходження державної служби у разі зміни її істотних умов;

Б. досягнення державним службовцем шістдесятирічного віку, якщо інше не передбачено законом;

В. виявлення членства у політичній партії.

 

ІІ частина

 

1. Згідно з Законом України «Про запобігання корупції» подарунок це:

А. грошові кошти;

Б. грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно;

В. грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;

 

2. Центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антукорупційну політику є:

А. Міністерство внутрішніх справ України;

Б. Національний антикорупційний комітет;

В. Службу безпеки України;

Г. Міністерство юстиції України.

 

3. Антикорупційну політику в Україні визначає:

А. Президент України;

Б. Верховна Рада України;

В. Кабінет Міністрів України.

 

4. Уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції є:

А. Голова та члени Національного агентства, а також Президент України;

Б. Голова та члени Національного агентства, а також МіністриУкраїни;

В. Голова та члени Національного агентства, а також уповноважені Національним агентством посадові особи

 

5. Державним службовцям забороняється одержувати подарунки:

А. за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами;

Б. якщо вартість таких дарунків не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановленої на день прийняття дарунка, одноразово;

В. якщо сукупна вартість таких подарунків, отриманих з одного джерела протягом року не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.

 

6. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець:

А. має право відмовитись виконувати доручення і подати у відставку або звільнитися з посади;

Б. має право вимагати проведення службового розслідування;

В. зобов’язаний негайно в письмовій формі повідомити про це керівника органу, підприємства, установи, організації в якому він працює;

Г. зобов’язаний виконати доручення і повідомити про це вищу за посадою особу.

 

7. Національне агентство є колегіальним органом, до складу якого входить:

А. три члени;

Б. два члена;

В. п’ять членів.

 

 

8. До заходів дисциплінарного впливу, що застосовуються до державних службовців належить:

А. позбавлення рангу державного службовця;

Б. попередження про неповну службову відповідність;

В. відсторонення державного службовця від виконання повноважень;

Г. позбавлення премій, надбавок та доплат.

 

9. Затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду державного службовця є:

А. заходом, пов’язаним із проведенням службового розслідування;

Б. заходом дисциплінарного впливу;

В. видом дисциплінарного стягнення, передбаченого законодавством України про працю;

Г. заходом щодо запобігання корупційним діянням.

 

10. Контроль за витрачанням Національним агентством коштів здійснюється Рахунковою палатою шляхом проведення аудиту:

А. один раз на рік;

Б. один раз на пів року;

В. один раз на два роки.

 

11. Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування затверджує:

А. Кабінет Міністрів України;

Б. Президент України;

В. Верховна Рада України;

Г. Національне агентство з питань запобігання корупції.

 

12. Обмеження, пов’язані з проходженням державної служби, забороняють державним службовцям:

А. працювати в державному органі після досягнення граничного віку перебування на державній службі без погодження з начальником Нацдержслужби України;

Б.  працювати в неробочий час за сумісництвом;

В. брати участь у страйках;

Г. вступати на державну службу без участі у конкурсі.

 

13. Стажування у державних органах осіб, які претендують на посаду державного службовця, проводиться з метою:

А. підвищення кваліфікації державних службовців;

Б. набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей особи;

В. одержання переваги над особами, які беруть участь у конкурсі на вакантну посаду, але не проходили стажування;

Г. включення державного службовця до кадрового резерву на більш високу посаду.

 

 

 

14. Невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, що могли призвести до людських жертв, заподіяло значну матеріальну чи моральну шкоду фізичним або юридичним особам, державі, суб’єктам місцевого самоврядування є підставою для:

А. затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або призначенні на вищу посаду;

Б. відмови у продовженні терміну перебування на державній службі;

В. відсторонення державного службовця від виконання обов’язків;

Г. оголошення догани.

 

15. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, проводиться службове розслідування на підставі:

 

А. за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції, рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації в якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення;

Б. за ініціативою фізичних, юридичних осіб та громадських організацій;

В. за ініціативою фізичних або юридичних осіб, яким корупційними діями завдано збитків.

 

16. Змінами істотних умов служби не є:

А. ліквідація або реорганізація державного органу;

Б. скорочення штатної чисельності працівників у зв’язку з оптимізацією системи державних органів;

В. зміна назви структурного підрозділу державного органу або посади.

 

17. Основною формою роботи Національного агентства з питань запобігання корупції є засідання, що проводяться:

А. не рідше одного разу на місяць;

Б. не рідше одного разу на пів року;

В. не рідше одного разу на тиждень.

 

18. Нагляд за додержанням законів у сфері запобігання і протидії корупції здійснюється:

А. Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами;

Б. Верховною Радою України;

В. Міністерством юстиції України.

 

19. До близьких осіб належать:

А. чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом відповідальним за корупційні правопорушення, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;

Б. чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом відповідальним за корупційні правопорушення, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;

В. чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом відповідальним за корупційні правопорушення, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

 

20. Обмеження щодо прямого підпорядкування близьких осіб не поширюються на:

А. народних засідателів і присяжних, близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному у зв’язку з набуттям одним із них статусу виборної особи, ((крім тих, що є районними центрами), а також гірських населених пунктах;

Б. суддів Конституційного Суду України, суддів загальної та спеціалізованої юрисдикції;

В. членів Вищої Ради юстиції, Рахункової палати, спостережної Ради Національного банку, Центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України.

 

21. У разі виникнення обставин, що порушують обмеження для державних службовців щодо роботи у безпосередньому підпорядкуванні близьких осіб, відповідні особи та близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у:

А. п’ятнадцятиденний строк;

Б. місячний строк;

В. триденний строк.

 

22. Порядок проведення спеціальної перевірки та форма згоди на проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затверджується:

А. Президентом України;

Б. Кабінетом Міністрів України;

В. Органом, на посаду у якому претендує особа.

 

23. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру:

А. заповнюється декларантом власноручно;

Б. друкується за допомогою комп’ютера;

В. заповнюється декларантом власноручно або друкується за допомогою комп’ютера.

 

24. У Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру поле “сума витрат (грн) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування” у позиції 25 “Квартири” заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) по цій позиції у звітному році дорівнює або перевищує:

А. 10 тис. гривень;

Б.  50 тис. гривень;

В. 150 тис. гривень.

 

25. У Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відомості щодо щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, місця проживання, дати народження фізичних осіб, щодо яких зазначається інформація в декларації, місцезнаходження об’єктів, є:

А. відкритою інформацією;

Б. інформацією з обмеженим доступом;

В. таємною інформацією.

 

26. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію:

А. визначається Кабінетом Міністрів України;

Б. складається органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами владних повноважень;

В. визначається Законом України “Про доступ до публічної інформації”.

 

27. Члени та службовці апарату Національного агентства під час виконання покладених на них обов’язків є:

А. представниками Уряду;

Б. представниками влади, діють від імені Президента України;

В. представниками влади, діють від імені держави і перебувають під її захистом.

 

28. Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення члену Національного агентства може бути здійснено лише:

А. Верховною Радою України;

Б. Кабінетом Міністрів України;

В. Міністром Кабінету Міністрів України;

Г. Генеральним прокурором України.

 

29. Антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів проводить:

А. спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики;

Б. Міністерство юстиції України;

В. Департамент юридичного забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України.

 

30. Спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики готує проект щорічної національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики Кабінету Міністрів України не пізніше:

А. 10 лютого;

Б. 1 квітня;

В. 20 травня.