•  
  •  
  •  

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування"

Проект

Станом на 01.03.2016 року

 

 

 

 

Описание: http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від _______ 2016 р. № ______

Київ

 

Про затвердження
Критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування

 

Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу» Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

 

1.       Затвердити Критерії визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, що додаються.

2.       Нацдержслужбі розробити порядок подання переліків посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування.

3.       Державним органам, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, у місячний строк з дня набрання чинності Законом України
від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу» розробити відповідно до цих Критеріїв та подати в установленому Нацдержслужбою порядку переліки посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування.

4.       Державним органам, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, у місячний строк з дня набрання чинності Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу»розробити відповідно до цих Критеріїв та подати в установленомуНацдержслужбою порядку переліки посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування.

5.       Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу».

 

 

Прем'єр-міністр України                                                            А. ЯЦЕНЮК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від ___________ 2016 р. № ______

КРИТЕРІЇ

визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування

 

1. Критеріями визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, є зміст і характер виконуваної ними роботи, що пов`язана із забезпеченням належних умов функціонування державного органу (структурного підрозділу) незалежно від напряму та характеру його завдань.

2. Відповідно до цих критеріїв до посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, відносяться посади працівників, діяльність яких пов’язана з:

1) матеріально-технічним та господарським забезпеченням;

2) бухгалтерським обліком та звітністю (крім головного бухгалтера та його заступника);

3) державними закупівлями;

4) документальним забезпеченням та діловодством (крім працівників, які опрацьовують документи з обмеженим доступом);

5) комп’ютерним забезпеченням та інформаційними технологіями (крім працівників, до компетенції яких належить адміністрування загальнодержавних реєстрів та баз даних, а також захист інформації);

6) виконанням обов’язків секретаря і стенографіста, комп’ютерним набором тексту, роботою з копіювальною та розмножувальною технікою, записом і опрацюванням цифрових даних;

7) виконанням обов’язків прес-секретаря;

8) виконанням технічних обов’язків із ведення архіву та бібліотеки;

9) комплексним обслуговуванням і ремонтом будинків, реставраційними та будівельно-монтажними роботами.

3. Не відносяться до посад працівників, які виконують функції з обслуговування, посади керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів державних органів.

4. Перелік посад працівників державного органу, які виконують функції з обслуговування, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, визначається керівником державної служби цього органу та затверджуєтьсяНацдержслужбою.

Перелік посад працівників державного органу, які виконують функції з обслуговування, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, визначається керівником державної служби цього органу та затверджується територіальним органом Нацдержслужби.

_________________