•  
  •  
  •  

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку відшкодування непередбачуваних витрат державних службовців у зв'язку з їх відкликанням

ПРОЕКТ

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

 

від __ ______________ 2016 р. № _______ 
Київ

 

Про затвердження Порядку відшкодування непередбачуваних витрат державних службовців у зв’язку з їх відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки

 

Відповідно до частини третьої статті 60 Закону України “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Порядок відшкодування непередбачуваних витрат державних службовців у зв’язку з їх відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки, що додається.

 

2. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від _____ ___________ 2015 р. № ___________ “Про державну службу”.

 

Прем'єр-міністр України

А. Яценюк

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України
від __ ________ _______ р. № _______

 

ПОРЯДОК 
відшкодування непередбачуваних витрат державного

службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної

основної або додаткової відпустки

 

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування непередбачуваних витрат державних службовців у зв’язку з їх відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки (далі - непередбачувані витрати).

 

2. Для виконання невідкладних завдань державні службовці, які займають посади категорії “А”, визначені в підпункті 2 пункту 2 статті 20 Закону України «Про державну службу» від _____ ___________ 2015 р.                              № ___________, можуть бути відкликані із щорічної основної або додаткової відпустки, яка надається за стаж державної служби, за рішенням суб’єкта призначення, а державні службовці, які займають посади категорій “Б” та “В”, — за наказом (розпорядженням) керівника державної служби.

 

3. Частина невикористаної щорічної основної або додаткової відпустки надається державному службовцю у будь-який час відповідного року чи приєднується до такої відпустки в наступному році з відповідним відшкодуванням непередбачуваних витрат у зв’язку з його відкликанням з відпустки.

 

4. Відшкодування непередбачуваних витрат здійснюється у межах видатків, передбачених на утримання відповідної бюджетної установи.

 

5. Відшкодування непередбачуваних витрат можливе у разі перебування державного службовця в санаторно-курортних закладах, на будь-якому іншому відпочинку чи під час відвідання інших місць як у межах України, так і за кордоном, у зв’язку з чим державний службовець змушений здійснити непередбачувані витрати, пов’язані з поверненням на роботу.

 

6. Державному службовцю відшкодовуються:

 

1) у разі відкликання його до виїзду на відпочинок, лікування:

 

втрати, пов’язані з поверненням квитків;

 

втрати, пов’язані з розірванням цивільно-правових договорів щодо організації відпочинку, лікування;

2

втрати, пов’язані з відмовою від бронювання квитків, місць проживання та інших послуг;

 

документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду та перебування в місці відпочинку (оформлення візи, страхування, дозволи, збори тощо);

 

2) у разі відкликання державного службовця, який вже перебуває на відпочинку, лікуванні:

 

втрати, пов’язані із заміною (поверненням) квитка чи придбанням нового (у разі неможливості повернути попередній квиток) до місця проживання;

 

витрати за оплачені невикористані дні відпочинку, лікування у разі неповернення відповідних коштів надавачем послуг (втрати під час часткового повернення коштів), у тому числі за цивільно-правовими договорами.

 

7. Непередбачувані витрати відшкодовуються державному службовцю суб’єктом призначення або керівником державної служби, відповідно до пункту 2 цього Положення, протягом одного місяця з моменту видачі наказу про відкликання державного службовця та на підставі його письмової заяви за умови наявності документів в оригіналі, що засвідчують вартість таких витрат, зокрема транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), цивільно-правових договорів та рахунків (квитанцій) на їх оплату, електронних квитків за наявності посадкового талона та документа про сплату рахунків, отриманих із готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання державного службовця, зокрема за бронювання місць у місцях проживання, страхових полісів.

 

_____________________________________