•  
  •  
  •  

Проекти актів законодавства

ПРОЕКТ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НА 2018 РІК

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning"

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої влади"

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" 

Проект разпорядження Кабінету Міністрів України "Про  затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Проект наказу НАДС "Про затвердження процедури проведення конкурсу та Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у 2018 році"