•  
  •  
  •  

Уповноважені вищі навчальні заклади

 

 

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ,
що мають ліцензію на освітню діяльність з підготовки магістрів
за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» 
у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

 

Область

Назва вищого навчального закладу

Посилання на сторінку ВНЗ щодо діяльності атестаційної комісії

Автономна Республіка Крим

 

 

Вінницька

Вінницький національний аграрний університет

http://www.vsau.org/web/vsau/vsau.nsf/web_alldocs/DocXUCTQ

Донецький національний університет імені Василя Стуса

http://www.donnu.edu.ua/uk-ua/dodatkoviop/atestatsia/Pages/default.aspx

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

http://vspu.edu.ua/index.php?p=attestation-persons

КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти"

http://academia.vinnica.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=454

Вінницький торговельно-економічний інститут (КНТЕУ)

 http://www.vtei.com.ua/index.php/ua/component/content/article?layout=edit&id=1319

Волинська

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк)

http://eenu.edu.ua/uk/articles/atestaciya-derzhsluzhbovciv

Дніпропетровська

Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро)

http://umsf.dp.ua/component/content/article.html?id=831

Дніпровський державний аграрно-економічний університет
(в минулому Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет)

http://dsau.dp.ua/ua/news/387.html

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

http://www.dnu.dp.ua/news/2606

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

http://www.dridu.dp.ua/public/public_info.htm

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-bezperervnoi-osvity/atestaciya-shhodo-vil-noho-volodinnya-derzhavnoyu-movoyu

Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

http://www.kneu.dp.ua/kursi-ukrayinskoyi-movi-dlya-derzhsluzhbovtsiv-2/

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
(в минулому Національний гірничий університет)

http://ipt.nmu.org.ua/ua/derzhatestatsija/derzhavnim_sluzhbovtsyam.php

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

http://pgasa.dp.ua/academy/derjatestukr/

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

http://dduvs.in.ua/atestatsiya/

Донецька

Маріупольський державний університет

http://mdu.in.ua/index/atestacija_derzhmova/0-226

Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут)

http://nnppi.in.ua/index.php/8-osnovnye-materialy-sajta/110-atestatsiia-...

Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)

http://dsum.edu.ua/2017/05/14/

Донецький національний технічний університет 

http://donntu.edu.ua/ipo/apnp

Донбаський інститут техніки та менеджменту  (м. Краматорськ)

http://ditm.com.ua

Донецький національний медичний університет

http://dsmu.edu.ua/osvita/atestatsiia-volodinnia-derzhavnoiu-movoiu

Донецький юридичний інститут МВС України

http://www.dli.donetsk.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8...

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-universytet/publichna-informatsi...

Житомирська

Житомирський державний технологічний університет

https://news.ztu.edu.ua/2017/05/atestatsiya-derzhsluzhbovtsiv-shhodo-vilnogo-volodinnya-derzhavnoyu-movoyu/

Житомирський національний агроекологічний університет

http://www.znau.edu.ua/tidings/ogoloshennya/atestatsiya-derzhsluzhbovtsiv-z-volodinnya-derzhavnoyu-movoyu

Закарпатська

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

http://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/v-uzhnu-stvoreno-atestatsijnu-komisiyu-n...

Запорізька

Запорізька державна інженерна академія

http://www.zgia.zp.ua/index.php?page=24&lang=ua

Запорізький національний технічний університет

http://zntu.edu.ua/atestaciya-pretendentiv-na-posadu-derzhsluzhbovcya

Запорізький національний університет

https://www.znu.edu.ua/3742.ukr.html

Класичний приватний університет  (м. Запоріжжя)

http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/4850

Таврійський державний агротехнологічний університет

http://www.tsatu.edu.ua/navchannya/atestacija-z-ukrajinskoji-movy/

Бердянський державний педагогічний університет

http://bdpu.org/civil-servants/

Івано-Франківська

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

http://nung.edu.ua

Кіровоградська

Центральноукраїнський національний технічний університет  (м. Кропивницький)

http://www.kntu.kr.ua/?view=univer&id=13

Луганська

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»                         (м. Старобільськ)

http://luguniv.edu.ua/?p=23633

Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк)

http://snu.edu.ua/?page_id=95

Львівська

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологів імені С.З. Гжицького

http://lvet.edu.ua/

Львівський національний університет імені Івана Франка

http://www.lnu.edu.ua/atestatsiya-osib-yaki-pretenduyut-na-vstup-na-derz...

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

http://lvivacademy.com/atest_ukr_mova_2017.htm

Національний університет «Львівська політехніка»

http://lp.edu.ua/atestaciya-osib-yaki-pretenduyut-na-vstup-na-derzhavnu-sluzhbu

Миколаївська

Миколаївський національний аграрний університет

http://ua-news.mnau.edu.ua/2017/05/Provedennya-atestatsiyi-osib-yaki-pre...

Чорноморський національний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв)

https://chmnu.edu.ua/atestatsiya-shhodo-vilnogo-volodinnya-derzhavnoyu-movoyu-kandidativ-u-derzhsluzhbovtsi/

Одеська

Національний університет «Одеська юридична академія»

http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6267%3A2017-06-27-07-33-55&catid=48%3A2010-11-10-10-59-15&lang=ru

Одеська національна академія харчових технологій

http://pdo.onaft.edu.ua/index.php/uk/2-uncategorised/54-atestacia-volodinnya-movoyu

Одеський державний екологічний університет

http://odeku.edu.ua/atestatsiya-derzhavnih-sluzhbovtsiv-zi-znannya-ukray...

Одеський національний політехнічний університет

http://opu.ua/studies/atestaciya

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

http://oridu.odessa.ua/?fil=atestacia/000

Міжнародний гуманітарний університет

http://mgu.edu.ua/golovna/atestatsiia-z-ukrainskoi-movy

Полтавська

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

http://puet.edu.ua/uk/atestaciya-pretendentiv-na-posadu-derzhsluzhbovcya

Полтавська державна аграрна академія

https://www.pdaa.edu.ua/content/atestaciya-pretendentiv-na-posadu-derzhsluzhbovcya

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

http://pntu.edu.ua/uk/atestatsiya-osib

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

http://www.kdu.edu.ua/new/atest_vvdergmov.php

Рівненська

Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

http://www.regi.rovno.ua/ua/life/derjslujba

Національний університет водного господарства та природокористування

http://nuwm.edu.ua/atestacija-volodinnja-derzhavnoju-movoju

Рівненський державний гуманітарний університет

http://www.rshu.edu.ua/extensions/atestacia-derzh-sluzhb

Сумська

Сумський державний університет

http://cpo.sumdu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=61%3A2017-05-18-09-30-55&catid=5%3A2010-07-01-20-54-17&Itemid=25&lang=uk

Сумський національний аграрний університет

http://www.sau.sumy.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6063...

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка

https://www.sspu.sumy.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=36...

Тернопільська

Тернопільський національний економічний університет

http://www.tneu.edu.ua/certification-on-fluency-in-the-national-language/ 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

http://tntu.edu.ua/?p=uk/info/ukr-certification

Харківська

Національний університет цивільного захисту України (м. Харків)

http://nuczu.edu.ua/ukr/edu/atestaciya-ukrainska-mova

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

http://www.hneu.edu.ua/articles/profile/2401

Харківський національний медичний університет

http://knmu.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=64&...

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

http://www.kbuapa/atestacia.html

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

http://knau.kharkov.ua/agency_ukrmova.html

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

http://www.kname.edu.ua/index.php

Українська інженерно-педагогічна академія

http://uipa.edu.ua/ua/atestat-ukr-mova

Національний фармацевтичний університет

http://nuph.edu.ua/atestaciya-osib-yaki-pretenduyut-na-vstup-na-derzhavnu-sluzhbu-shhodo-vilnogo-volodinnya-derzhavnoyu-movoyu/

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

https://www.khai.edu/uk/site/atestatsiya-volodinnya.html

Харківський національний університет будівництва та архітектури

http://www.kstuca.kharkov.ua/navch/263-atestacya-schodo-vlnogo-volodnnya-derzhavnoyu-movoyu.htm

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка

http://khntusg.com.ua/uk/node/548

Український державний університет залізничного транспорту

http://kart.edu.ua/2014-05-13-08-58-41/atestaciya

Херсонська

Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»

http://ksau.kherson.ua/atest.html

Херсонський державний університет

 http://www.kspu.edu/Information/CertificationOfNationalLanguage.aspx

Херсонський національний технічний університет

http://www.kntu.net.ua/index.php/ukr/Struktura/Kafedri-universitetu/Derzhavnogo-upravlinnya-i-miscevogo-samovryaduvannya/Atestaciya-osib-yaki-pretenduyut-na-vstup-na-derzhavnu-sluzhbu-schodo-vil-nogo-volodinnya-derzhavnoyu-movoyu

Хмельницька

Хмельницький національний університет

http://www.khnu.km.ua/root/facult/fpp/certification.html

Хмельницький університет управління та права 

http://univer.km.ua/page.php?pid=167

Подільський державний аграрно-технічний університет (м. Кам'янець-Подільський)

http://www.pdatu.edu.ua/institute-of-continuing-education-and-extension/atestaciya-na-posadu-dergsluzhbovcya.html

Черкаська

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

http://www.cdu.edu.ua/informatsiya/derzhavnym-sluzhbovtsiam.html

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

https://udpu.org.ua/articles.php?cat_id=3

Черкаський державний технологічний університет

https://chdtu.edu.ua/applicant/atestatsiia

Уманський національний університет садівництва

http://www.udau.edu.ua/ua/departments/instituti/ipod/atestacziya-shhodo-vilnogo-volodinnya-derzhavnoyu-movoyu.html

Чернівецька

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

http://chnu.edu.ua/index.php?page=/ua/atestacia

Чернігівська

Чернігівський національний технологічний університет

http://www.stu.cn.ua/announcement/387/

м. Київ

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

https://kneu.edu.ua/ua/Secondary_education/apnp/

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»

http://umo.edu.ua/atestacija-derzh-sluzhbi

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

http://ipk.edu.ua/advert/detail.php?ID=1143

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

http://philology.knu.ua/node/1373

Київський університет імені Бориса Грінченка

http://kubg.edu.ua/ / http://if.kubg.edu.ua/

Національна академія внутрішніх справ

http://ipo.naiau.kiev.ua/news/informacia-pro-derg-movy.html

Національна академія державного управління при Президентові України 

 http://mova.academy.gov.ua/

Національний авіаційний університет

http://www.ipn.nau.edu.ua

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

http://www.npu.edu.ua/ua/atestatsiia-derzhavnykh-sluzhbovtsiv/4308-pro-orhanizatsiiu-i-provedennia-atestatsii-maibutnikh-derzhsluzhbovtsiv-shchodo-volodinnia-derzhavnoiu-movoiu

Національний університет біоресурсів і природокористування України

https://nubip.edu.ua/node/32746

Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/novini1/usi-novini1/atestaciya-z-derzhavoi-movi.html

Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний науково-технічний університет імені Юрія Бугая»

http://www.istu.edu.ua/atestacija-derzhsluzhbovciv/

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

http://tnu.edu.ua/atestacia-pretendentiv-na-posadu-derzsluzbovca

Білоцерківський національний аграрний університет

http://www.btsau.kiev.ua

Київський національний торговельно-економічний університет

http://www.ivk.knteu.kiev.ua/atestatsiya-derzhsluzhbovtsiv.html

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

http://ab.uu.edu.ua/atestaciya_derzhsluzhbovciv_z_ukr_movi 

ПВНЗ “Київський міжнародний університет”

http://kymu.edu.ua/attestation.html

Університет економіки та права "КРОК"

http://www.krok.edu.ua/ua/pro-krok/litsenziya-ta-akreditatsiya

Київський університет ринкових відносин

http://kumr.edu.ua/kursy-ukrayinskoyi-movy-dlya-derzhsluzhbovtsiv/

Державний університет телекомунікацій

http://www.dut.edu.ua/ua/709-atestaciya-pretendentiv-na-posadu-derzhsluzhbovcya-publichna-informaciya

Київський національний університет технологій та дизайну

http://knutd.com.ua/university/dostup-do-pi/ukr-sert/

Університет державної фіскальної служби України

 http://www.nusta.edu.ua/платні-послуги/#1522244039935-6e79a359-9728

Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва та архітектури

http://iino.knuba.edu.ua/index.php/navchannia/atestatsiia-shchodo-vilnoho-volodinnia-derzhavnoiu-movoiu

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

http://phdpu.edu.ua/index.php/component/content/article/2-uncategorised/...