•  
  •  
  •  

Звіт керівництва Національного агентства України з питань державної служби щодо прогресу в реалізації антикорупційних ініціатив до Міжнародного дня боротьби з корупцією

Відповідно до Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 500, Національне агентство України з питань державної служби забезпечує в межах повноважень, передбачених законом,  здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті НАДС, його територіальних органах, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління.

З метою створення доброчесної публічної служби відбулась реформа державної служби відповідно до європейських стандартів, шляхом прийняття у грудні 2015 року нового Закону України «Про державну службу», який набрав чинності з 1 травня 2016 року.  Закон спрямований на забезпечення професійної, деполітизованої та ефективної державної служби в Україні, зокрема шляхом набору на посади та підвищення на основі заслуг, реформування системи оплати праці.

Одним з головних досягнень є проведення відкритих конкурсів на посади державної служби на основі принципу доброчесності.

Вступ на державну службу здійснюється шляхом процедури відкритого, прозорого та об'єктивного конкурсу.

Конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «А» - вищий корпус державної служби, проводиться Комісією з питань вищого корпусу державної служби, склад якої затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особливе значення має те, що набір на посади категорії «A» ґрунтується на заслугах, принципах рівних можливостей і відкритої конкуренції.

Оголошення про проведення засідань Комісії, їх порядок денний, протоколи таких засідань та висновки Комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України та Національного агентства України з питань державної служби.

  Інноваційними у процедурі добору персоналу є вимоги щодо прозорості, можливості аудіо-відео запису, випадкового вибору тестових питань та автоматичного підрахунку балів.

  Одним із ключових аспектів антикорупційних реформ є електронне декларування майна.

  Подання електронних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кандидатами на посади державної служби, державними службовцями під час перебування на посаді та після закінчення терміну перебування на посаді та їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції  є принципом доброчесності державного службовця на публічній службі.

Іншим механізмом запобігання і протидії корупції є проведення спеціальної перевірки та перевірки на очищення влади.

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, проводиться спеціальна перевірка, у тому числі відомостей, поданих особисто.

На виконання Закону України «Про очищення влади» проходять перевірку особи, які претендують на зайняття посад  державної служби. Відомості про результати проходження перевірки оприлюднюються на офіційному веб-сайті Національного агентства України з питань державної служби.

 Національним агентством України з питань державної служби розроблено та затверджено Загальні правила етичної поведінки  державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що ґрунтуються на положеннях Конституції України, законодавства про державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, у сфері запобігання корупції,
а також спрямовані на зміцнення авторитету державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, репутації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

З метою прозорості діяльності Національного агентства України з питань держаної служби громадськості та експертам надано можливість  безперешкодного доступу до суспільно важливої інформації, забезпечено відкритий доступ до публічної інформації.

На офіційному веб-сайті Національного агентства України з питань державної служби створено рубрику «Повідом про корупцію». Громадяни мають змогу відкрито заявити про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, вчинених працівниками НАДС, працівниками його територіальних органів та установ, що знаходяться в сфері його управління.

Мета даного проекту – законність, доброчесність, прозорість, протидія корупції.

Національне агентство України з питань державної служби бере активну участь у програмах, спрямованих на боротьбу з корупцією, які проводяться за підтримки європейських країн. 

З метою проведення антикорупційних реформ Національне агентство України з питань державної служби долучилось до реалізації заходів, визначених Стамбульським планом дій.

Стамбульський план дій – це субрегіональна програма взаємної оцінки, яку створено в рамках Мережі організації економічного співробітництва та розвитку мережі боротьби проти корупції для країн Східної Європи та Центральної Азії.

Мережа є регіональним майданчиком для сприяння антикорупційній діяльності, обміну інформацією, розробці передових практик і координації донорської допомоги шляхом регіональних зустрічей та семінарів, програм обопільного навчання та спеціалізованих тематичних проектів.

Крім вищезазначеного, з метою запобігання проявам корупції Національним агентством України з питань державної служби розроблено Антикорупційну програму, якою визначаються конкретні кроки для запобігання та мінімізації порушень працівниками НАДС, його територіальних органів та установ, що знаходяться в сфері його управління, норм спеціального законодавства, а також передбачається перегляд та удосконалення відповідних нормативно-правових актів у разі неврегульованості або недостатньої врегульованості адміністративних процедур.

Метою Антикорупційної програми є впровадження ефективної системи запобігання корупції в діяльності НАДС, подальше застосування та удосконалення механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків та підвищення рівня довіри громадян до реформи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.